Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 62 – Nelaimė smogs Šiaurės Amerikai / Vulkano išsiveržimas

2018 m. balandžio 24 d.

 

Daug laiko leidau maldoje, bet nusprendžiau pasižiūrėti, ar yra naujas regėjimas. Nulipau laiptais ir kai pasiekiau apačią, aš pažvelgiau viršun ir išvydau Jėzų ir angelą laiptų viršuje. Aš pamojavau ir jie abu man pamojavo atgal. Tai tas pats angelas, kurį esu mačiusi anksčiau. Gaila, kad iš ten, kur stoviu, negaliu įžiūrėti daugiau detalių. Bet šį kartą pastebėjau, jog aš žiūrėjau iš savęs pačios! Aš pati susitikau savo draugę. [Turima omeny, jog ji viską darė, lyg pati ten būdama, o ne iš šono save matydama].

 

Kažkodėl aš paklausiau jos, ar aš nieko nepraleidau, nes jaučiau, jog šiandien ilgokai užtrukau – ar visi jau matė? Nežinau, kodėl aš išvis taip pagalvojau. Išgirdau: „Ne“ kaip atsakymą į mano klausimą, ir mačiau kaip šventieji/tikintieji laukė. Ekrane atsivėrė vaizdas su didžiuliais visžaliais medžiais. Jie turėjo storus kamienus prie žemės ir buvo neįtikėtinai aukšti. Jie buvo apsupti kitų aukštų medžių, kaip kad jie patys – aukštų visžalių medžių miškas. Aš buvau vidutiniame aukštyje ir supratau, jog žvelgiu į šiaurę. Tuomet, staiga, jiems smogė greito oro šuoras.

 

Galėjau matyti orą, kaip sprogimą, ir jis nubloškė medžius lyg degtukus kryptimi toliau nuo manęs ir šiek tiek dešinėn. (Iš mano perspektyvos tai būtų 2-os valandos pozicija.). Visi medžiai, kuriuos mačiau toje vietovėje, išgriuvo. Tai dar kartą man priminė filmą „Dantės viršukalnė“, kur tu gali matyti kaip staigus sprogimo oras suduoda medžiams ir sunaikina juos su didžiule jėga. Tai geriausias būdas tam apibūdinti.

 

Paklausiau Jėzaus, ar tai stichinės nelaimės pasekmė ir Jis atsakė: „Taip.“ Paklausiau, ar tai nutiks Šiaurės Amerikoje ir Jis atsakė: „Taip.“ Bet Jis nepatvirtino, ar tai įvyks Kanadoje ar JAV. Nebuvo jokios nuorodos į laikotarpį. Supratau, jog didžiulė labai aukštų medžių miško vietovė bus sunaikinta.

 

http://thepropheticbride.wordpress.com/2018/04/24/vision-62-disaster-to-hit-north-america/