Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 51 – Trumpas / Pence’as / Maldos galia, Jono 14:12

2018 m. kovo 31 d.

 

Po gero laiko praleisto maldoje ir leidžiant laiką sode su Jėzumi, supratau, jog Trumpas nėra miręs regėjime Nr. 50. Jėzus pasakė, jog žmonių maldos nulemia rezultatą. Toliau melskitės už jį. Turiu ramybę dėl to. Iš ten nuėjau į Sosto patalpą ir nuėjau iki regėjimų vietos. Susitikau savo draugę ir kitus toje vietoje, pasveikinau Jėzaus vardu. Vis dar negaliu aiškiai matyti jų veidų. Regėjimas atsivėrė matant prezidentą Trumpą vilkintį tamsiu kostiumu, einantį ligoninės koridoriumi, kurią neseniai mačiau ankstesniame savo regėjime Nr. 50.

 

Mano vaizdas dabar buvo kitoks, nes buvau priekiniame vaizde, ties 5-os valandos pozicija, o jis išeidinėjo iš patalpos man iš kairės ties 11-os valandos pozicija ir nuėjo tolyn koridoriumi, lyg eidamas link manęs. Jis ėjo link išėjimo, kuris buvo koridoriaus gale ir nulipo keliais laiptais. Kai jis išėjo iš pastato, ten jo laukė didelis juodas automobilis. Buvo panašu į svarbias pareigas užimančių asmenų automobilį. Ant galinės automobilio sėdynės buvo Mike’as Pence’as.

 

Trumpas pasakė: “Koks kitas nurodymas?” [originale: “What’s the next order of business?”] Automobilis nuvažiavo tolyn greitkeliu, iki pat Baltųjų Rūmų, pravažiavo priekinius vartus, visiškai nustebindamas apsaugą. Kažkas tikrai buvo ne taip su apsauginių reakcija – ne tai, kad jie nesitikėjo prezidento, bet pats faktas, jog prezidentas buvo gyvas. Scena pasikeitė ir jo šeima pasitiko jį ant peivelės priekyje, buvo daug apsikabinimų. Baltieji Rūmai buvo gan įtemptai nusiteikę. Žmonės veržliai skubėjo, bėgiojo. Buvo toks žmogus stovintis prie lango, kuris nebuvo labai laimingas dėl to, ką matė. Nesu tikra, kas jis, bet į mintį atėjo, jog tai moteris. Nesakysiu jos vardo, nes nebuvau 100% tikra ir Jėzus nedavė man patvirtinimo dėl jos tapatybės.

 

Paklausiau savo pusseserės (ji taip pat turi pranašavimo dovaną) minčių ir įžvalgos ir ji priėjo šias išvadas: 1) dvasiškai miręs ir tuomet 2) Lozorius. Taigi, tai buvo man patvirtinimas dėl to, ką Jėzus sakė apie žmonių maldų galią. Tauta, kuris tampa dvasiškai gyva dėl to, ką maldos gali padaryti. Tai gana neįtikėtinas ir labai padrąsinantis dalykas.

 

Man primena ištrauką iš Jokūbo 5:15-16 “Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/03/31/vision-51-the-prayers-of-the-rightous-are-powerful/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Regėjime paminėta ištrauka iš Šv. Rašto:

 

“Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą.” (Jono 14:12)

 

Galbūt susijusi ištrauka:

 

Jėzus tarė: “Nuriskite akmenį!” Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: “Viešpatie, jis jau dvokia, nes jau keturios dienos, kai jis miręs”. Jėzus jai tarė: “Argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!” Jie nurito akmenį nuo ten, kur gulėjo numirėlis. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo: “Tėve, dėkoju Tau, kad mane išgirdai. Aš žinojau, kad visada mane girdi. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie tikėtų, jog Tu esi mane siuntęs”. Tai pasakęs, Jis galingu balsu sušuko: “Lozoriau, išeik!” Ir numirėlis išėjo. Jo rankos ir kojos buvo apvyniotos laidojimo aprišalais, veidas aprištas drobule. Jėzus jiems liepė: “Atvyniokite jį ir leiskite jam eiti”.

(Jono 11:39-44)