Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 49 – CERN demonų portalas / Šiva / Dvasinė kova / Putinas

2018 m. kovo 29 d.

 

Mano regėjimas vėl prasidėjo nuo kalno viršaus man skelbiant 91-ą psalmę. Kai tik ruošiausi skristi, mano erelis atsirado mano dešinėje ir aš supratau, jog turiu skristi su juo. Turėjau apsivilkusi šarvus/ginkluotę. Mes skridome ir aš skelbiau 91-ą psalmę žemei. Tada atsiradau Rusijos kabinete, nes mačiau Putiną ir kelis diplomatus, bet aš pasimeldžiau už moterį, vilkinčią kostiumėlį ir sėdinčią už stalo prie kompiuterio.

 

Iš ten, mes pakilome iki debesų ir aš mačiau blogas būtybes – drakono tipo ir kitokias, skrendančias iš apačios, lyg iš kažkur būtų išnirusios. Jos buvo susikoncentravusios tam tikroje žemės vietoje. Mąsčiau, kokia tai vieta, bet negalėjau matyti, kur mes esame.

 

Staiga, aš pradėjau kovoti! Aš išsitraukiau savo kalaviją, iškėliau jį ir pasakiau: “Už Adonai ir už paklydusias sielas!” Aš kirtau per drakono tipo veidą ir taip pat iššoviau į jį strėlę. Ten pat buvo ir kitų karių, kurie kovėsi, bet tik keletas. Pasakiau savo ereliui: “Mums reikia daugiau karių!” Mes palikome mūšį ir jis nunešė mane atgal į Sosto patalpą.

 

Erelis stovėjo šalia manęs priešais Jėzų. Pamaniau, jog jis yra aukštesnis už mane, nes turėjau pažiūrėti į viršų, kad matyčiau jo veidą. Jis yra baltagalvis erelis. Palikau jį ir nuėjau į regėjimų vietą. Mano draugė mane pasitiko ir mes pasisukome pažiūrėti į ekraną. Ekranas buvo užpildytas Šivos stabu, esančiu prie CERN. Supratau, jog vieta iš kurios tos būtybės lindo yra CERN [Didysis hadronų greitintuvas]. Tada vaizdas pasikeitė ir galėjau matyti vietovę, kurioje po žeme yra įrengtas CERN. Mano vaizdas buvo aukštai iš dangaus.

 

Vaizdas pasikeitė, dabar mačiau tai, kas yra po žeme, t.y. mačiau masyvų sidabro spalvos metalinį tunelį ir didžiulį sidabrinį vamzdį. Tada išvydau tamsų kambarį, kurį supratau esant mokslininkų laboratorija. Negalėjau nieko matyti, bet girdėjau daug šnypštimo, piktų neaiškių kalbų, sparnų plasnojimo. Supratau iš kur jie visi ateina – iš portalo. Nuėjau paieškoti internete keletą CERN nuotraukų ir radau šias tris nuotraukas, kurios geriausiai atitinka tai, ką aš mačiau regėjime. Supratau, jog CERN yra raktas nuo Bedugnės ir jis atidarys portalą, ir iš ten pasipils blogosios dvasios. Tai nutiks ateityje.

 

 

 

Mes turime melstis, kad turėtume daugiau [dvasinių] karių ir kai laikas ateis, kad jie žinotų, kada kautis. Blogai jaučiuosi dėl tų mokslininkų. Jie iš tikrųjų nežino, ką daro! Melskitės už mokslininkus; kad jų akys būtų atmerktos ir suprastų pavojų, kuriame jie yra ir ką jie iš tikrųjų daro. Vaje!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/03/29/vision-49-pray-for-the-scientists/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Galbūt susijusi ištrauka iš šv. Rašto:

 

"Ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę [t.y. angelą], nukritusią iš dangaus žemėn [vadinasi, puolusį angelą]. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tartum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų, o iš dūmų pasipylė žemėn skėriai, ir jiems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo. Bet jiems buvo leista ne žudyti žmones, o juos kankinti penkis mėnesius. Jų kankinimas it skorpiono, kai jis įgelia žmogų. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų." (Apr 9:1-6)

 

Galbūt susijęs regėjimas Nr. 45