Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 43 – Angelas sutrimituoja pavojų

2018 m. kovo 15 d.

 

Mačiau didžiulį angelą, stovintį Šventyklos vartų išorėje Danguje. Tai tie patys Šventyklos vartai, pro kuriuos aš įeinu į Sosto patalpą. Jis stovėjo dešinėje vartų pusėje ir turėjo būti nepaprastai aukštas, nes vien jo pėdos buvo aukštesnės už mane. Jis pūtė labai ilgą, skaisčiai sidabrinį trimitą. Garsas buvo vientisas, vienos natos. Jis vilkėjo ilgą baltą rūbą, kuris baigėsi ties jo kulkšnimis. Aplink jo juosmenį ėjo auksinė juosta, o jo sandalai taip pat buvo iš aukso. Jo sparnai nebuvo išskleisti, bet tiesiog buvo už jo nugaros, o sparnų viršus kiek aukščiau galvos kyšojo. Jis nevilkėjo jokios ginkluotės ir priminė man pasiuntinį. Pastebėjau, jog jo plaukai buvo šviesūs!

 

Vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau šį angelą kosmose, o Žemė buvo žemiau jo, ir trimito garsas ėjo per kosmosą ir pasiekė Žemę. Supratau, jog tai buvo perspėjimo garsas. Turėjau paklausti patvirtinimo dėl to, ką regėjau, ir buvau nuraminta šia ištrauka iš 1 Kor 14:8 [“Ir jeigu trimitas duotų neaiškų garsą, kas rengtųsi į mūšį?”]. Perspėjimas tam, kas artėja ir reikia būti pasiruošus kovoti dvasioje.

 

Norėčiau kiek plačiau apibūdinti vietą, kurioje stovėjo angelas. Angelas stovėjo viršuje laiptų, kuriais aš užlipu eidama į Sosto patalpą. Jis stovi arti sienos žiūrėdamas manęs link. Vieta yra labai erdvi. Aš esu save čia mačiusi iš šono ir aš atrodau kaip mažytis vabzdys. Esu mačiusi panašų angelą čia kelis kartus, toje vietoje, kur dabar stovėjo didelis angelas, pučiantis sidabrinį trimitą. Bet tas kitas angelas yra žemesnis, galbūt 7-8 pėdų aukščio [2-2,5 m.] ir paprastai pučia avino ragą kviesdamas šlovinimui.

 

Kai einu pro Šventyklos vartus, aš praeinu dvi milžiniškas kolonas. Jos nepaprastai aukštos ir negaliu nustatyti jų aukščio; panašaus aukščio kaip kad kolonos, esančios regėjimų patalpoje. Pažiūrėjau į kairę, kad pamatyčiau slėnį esantį žemiau su žalia žole ir upe tekančia per jį, bet daug vaizdo man vis dar paslėpta. Esu žiūrėjusi ir į dešinę, bet ta Dangaus dalis man yra uždengta.

 

http://https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/03/15/vision-43-angels-trumpet-warning/