Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 392 - Būsimas žemės drebėjimas Artimuosiuose Rytuose - Irane

2023 m. liepos 3 d., pirmadienio vakaras


Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų pagal šias giesmes: "Praise", kurią atlieka Brandon Lake/Chris Brown/Chandler Moore - Elevation Worship https://youtu.be/raFnjGVkHe8, "When I Look Into Your Holiness", kurią atlieka Dominique Hughes - Jesus Image https://youtu.be/IfQ2hyoIlKM, "Healing Rain", kurią atlieka Michael W Smith https://youtu.be/Bo1bjTOFbZA.

Pradėjau melstis dėl dalykų, esančių mano širdyje. Skelbiau, kad Dievo gydantis lietus išsilieja sausoje ir ištroškusioje žemėje. Ji pilna sužeistų, slegiamų, sumišusių ir pasimetusių - jų širdys ir sielos yra sudužusios ir ištroškusios. Kviečiu Tavo Gyvąjį Vandenį, Viešpatie, Tavo Gydantį Lietų! Viešpatie, ateik ir atgaivink mus, numalšink mūsų troškulį, pripildyk mūsų širdis, pripildyk mūsų taures, kad iš jų tekėtų per viršų! Tegul Dievo teisingumas liejasi kaip galingas potvynis, o Jo Tiesumas kaip išsilieję upeliai. Amos 5:24. ["Tevilnija teisingumas lyg upės srovė, o teisumas – lyg nuolat tekanti upė." Amoso 5:24]. Ačiū, Jėzau Mesijau.

Regėjimas: Atvykau į vietovę prie upelio, kur aš visada atvykstu prieš kildama į kalną. Bet šį kartą, aš iškart buvau užkelta ant kalno viršūnės. Mano perspektyva pasikeitė ir aš žvelgiau iš nedidelio atstumo link viršūnės, ir aš mačiau galingą angelą, stovintį viduryje vietovės. Jis vilkėjo skaisčią auksinę ginkluotę, jo plaukai buvo šviesūs - jie buvo ilgesni ir susivėlę (netipiška angelo išvaizda, bet tuos, kuriuos esu mačiusi, visi jie turėjo savo savitą išvaizdą). Jis ištraukė savo kalaviją, nukreipė jį smaigaliu žemyn ir abejomis rankomis suėmė už rankenos, o tada suvarė kalaviją giliai į kalną. Kalnas pradėjo drebėti ir jo papėdėje susiformavo gilus įtrūkimas. Šis įtrūkimas tęsėsi per žemę, perskirdamas ją pakeliui. Tada mano perspektyva pasikeitė ir aš išvydau pastatus, esančius šalia vienas kito, ir būtent, kreminės spalvos pastatą, galbūt pastatytą iš tam tikros rūšies akmens - kelių aukštų aukščio, drebantį ir beveik sugriūnantį. Mano perspektyva pasikeitė ir dabar galėjau matyti gatvę, ir išvydau, kad daugiau pastatų dreba ir sugriūna. Ten buvo daug nuniokojimo.


Interpretacija: Supratau, jog tai žemės drebėjimas, kurį inicijuos Dangus - galingas angelas paklusdamas Dievo valiai, sukels tą drebėjimą. Iš to ką mačiau, suprantu, kad nukentėjęs miestas yra kažkur Artimuosiuose Rytuose. Deja, bus netekta gyvybių. Suprantu, jog tai yra teismas ir įspėjimas, jog artinasi blogesnis dalykas. 

Daugiau detalių prie šio regėjimo gavau 2023 m. liepos 10 d. pirmadienio vakarą. 


Per sekantį maldos laiką:

Regėjimas: Nuėjau nuo baltojo suolelio vietos ir nulipau laiptais, kaip kad visada tai darau. Pasisveikinau su keliais mane pasitinkančiais žmonėmis ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė ir aš stovėjau ant gatvės/kelio žvelgdama aukštyn. Mačiau didžiules plytas ar akmenis krentančius tiesiai į mane, bet jie nukrisdavo aplink mane. Tada mano vaizdas pasikeitė. Mačiau didelę minią žmonių - daugausia vyrų, einančių gatve ir nešančių skirtingo dydžio nuotraukas, kuriose pavaizduotas tas pats žmogus. Aš to žmogaus veidą galėjau matyti tik iš didesnio atstumo, mačiau, kad jis turėjo ilgą baltą barzdą. Supratau, kad kažkas mirė. Tada savo dešinėje nedideliu nuotoliu, aš išvydau žalios, baltos ir raudonos spalvų vėliavą. Supratau, jog tai Irano vėliava.

Interpretacija: Suprantu, jog šis regėjimas susijęs su pirmuoju. Žemės drebėjimas suduos Artimiesiems Rytams ir tikėtina Iranui, bet nesu tikra koks tai bus miestas. Peržvelgiau Teherano miesto nuotraukas ir ten yra tam tikrų panašumų, bet čia tik mano spekuliacija. Suvokiu, kad drebėjimas palies miestą ir vietovę aplink jį. Akmenys/plytos, kurios krito man virš galvos, bet stebuklingai nukrito šalia manęs ir aplink mane, galimai gali reprezentuoti Dievo apsaugą, suteikiamą teisiesiems, kol bus vykdomas Jo teismas. Kaip Dievo apsauga pasireikš, priklauso nuo Jo valios, tai nebūtinai gali reikšti fizinę apsaugą, bet tai gali taip pat reikšti dvasinę ir emocinę apsaugą.


Panašu, jog maždaug tuo metu kai vyks šis žemės drebėjimas, mirs svarbus vadovas. Nesu labai tuo užtikrinta ir tai tebūtų tik spekuliacija, jei pasakyčiau jo vardą.

Kokia žinutė, Jėzau?

"Jie (musulmonai) buvo apgauti ir tikėjo melu labai ilgą laiką. Šėtonas yra melo, bet kokios apgaulės tėvas ir kliedintis kopijuoklis ("copy cat"). Bet jis negali nukopijuoti Manęs, nes Aš Esu Tiesa. Ir jis negali nukopijuoti Mano širdies - Aš Esu Meilė, Džiaugsmas, Ramybė, Kantrybė, Gerumas, Ištikimybė, Meilumas, Švelnumas, Paguoda, Poilsis, Gailestingumas, Atjauta, Išgelbėjimas ir Atleidimas ir dar daug daugiau. Mano šlovės turtai yra gausesni nei kas nors kada galėtų įsivaizduoti! Mano širdis visada laukia atgailos ir atstatymo. Aš leidžiu nelaimėms vykti kaip teismui ir įspėjimams, kad tai pažadintų tautų vadovus ir jų žmones."


O kaip dėl ten esančios pogrindinės bažnyčios? "Mano akys žvelgia į juos ir Aš esu su jais ir su viskuo, ką jie daro. Aš visada pasirūpinu savaisiais." (Bet Dievo rūpinimasis mumis nebūtinai reiškia tą patį, kaip mes suvokiame žodį "rūpintis").

Paraginčiau jus melstis, kad Dievas išlietų Savo Dvasią ir atsiųstų Savo Gydantį Lietų musulmonams, kad Dievas išimtų iš jų akmens širdis ir suteiktų jiems švelnias formuojamas širdis, kurios reaguotų į Šventąją Dvasią. Kad jie siektų tikrojo Visagalio Dievo ir Jo Sūnaus Jėzaus / Ješua Mesijo.

Taip pat norėčiau jums pasiūlyti skirti laiko ir pažiūrėti: "Sheep Among Wolves Vol 2. A feature film by Joel Richardson and FAI (Frontier Alliance International)" https://youtu.be/9SAPOLKF59U

Tai dokumentinis filmas apie pogrindinę bažnyčią Irane, kuri šiuo metu yra greičiausiai auganti bažnyčia pasaulyje. Jie patiria Jėzų tokiu galingu ir giliu būdu. Jie gyvena ir kalba taip, lyg Dievas iš tiesų būtų viskas, ko jiems reikia. Jie palieka savo namus, nežinodami, ar jie bus sugauti ir ar galės sugrįžti. Jie modeliuoja tikėjimą, kylantį persekiojimų metu - mes turime daug ko pasimokyti iš jų. 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/07/03/vision-392-the-coming-earthquake-to-the-middle-east-iran/