Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 391 - Dievo žodis yra matavimo virvė (svambalas) - Kristaus nuotakos standartas

2023 m. birželio 19 d. pirmadienio vakaras


Šlovinau ir garbinau Viešaptį Jėzų Sosto patalpoje. Giedojau pagal sumodernintas senąsias giesmes, kaip kad "Sheltered in the Arms of God", kurią atlieka Ata Damasco https://youtu.be/DvkU2NSg0gc ir dvi giesmes, kurias atlieka Petra "Lord I lift Your Name of High" https://youtu.be/72eseFLaXdYir "I Will Exalt Thee" https://youtu.be/72eseFLaXdY. Ar yra čia Petros fanų?! :)

Aš pradėjau melstis dėl daugelio dalykų, tiek dėl artimų dalykų, tiek ir dėl pasaulinių reikalų, įskaitant: Izraelį, Trumpą, Trudeau ir kitus vadovus. Aš meldžiausi tiek kalbomis, tiek ir įprasta kalba.

Regėjimas: Atvykau prie upelio, kur aš visada susitinku su Jėzumi. Mačiau, kad Jis naudoja įprastą kūjį, kuriuo suskaldo baltos ir kreminės spalvos skirtingo dydžio ir formų akmenis, kai kurie jų buvo minkšti kamuoliukai ir golfo dydžio kamuolėliai, kiti buvo slyvos arba vyšnios dydžio. Jis suskaldydavo juos į minkštus miltelius, tada kastuvu suberdavo į karutį, ir nustumdavo visa tai ant masyvių senoviškų svarstyklių. Vienoje jų pusėje ant svarstyklių lėkštės buvo uždėtas labai didelis svoris. Žinojau, kad tai nuolatinis, nesikeičiantis svoris. Jėzus pradėjo pilti sutrintus iki miltelių akmenis ant kitos svarstyklių pusės. Jėzus toliau daužydavo akmenis kūju ir pildavo juos ant svarstyklių lėkštės. Tai buvo milžiniškas kiekis, nes krūva jau buvo pasidariusi nedidelio kalno dydžio!

Interpretacija: Suprantu, kad mažesnieji akmenys reprezentuoka bažnyčios širdis - Nuotaką - kurią, Jėzus trokšta dar labiau ištobulinti. Kūjis yra mažesnis, sudaužantis mažesnius akmenis, tai atskleidžia kruopštų ištobulinimo procesą, kad būtų pašalinti paskutiniai dalykai, kurie sulaiko mus nuo laisvės Kristuje. Tie, kurie nori palenkti savo širdis Jėzui, visiškai paklusdami Dievui ir Jo valiai, leisdami Jam dirbti jų širdyse, tada jie gali būti išgryninti, kad taptų minkšti (milteliai), lengvai formuojamomis širdimis, kurias galima pamokyti. Tokios širdys nėra lengvai paveikiamos pasaulio standartų, bet jos paveikia pasaulį pagal Dievo standartus. Tai ir yra, kam bažnyčia skirta! Jie girdi Dievo balsą ir sugeba tinkamai atskirti. Jer 23:29 parašyta: “Ar mano žodis nėra kaip ugnis? – tai VIEŠPATIES žodis. – Kaip trupinantis uolą kūjis.” Ištobulinimas iki miltelių ir sukrovimas į krūvą, manau, reprezentuoja būti kartu sujungtiems, ateiti kartu į Kristaus pilnatvę - Nuotaką, tai reiškia darbą kartu, demonstruojant Jo valdžią žemėje kaip kad yra Danguje. Jono 17: 21-23, Ef 4:11-13, 1 Kor 12.

Nuolatinis nekintantis svoris reprezentuoja Dievo Žodį, kuris yra Dievo biblinis standartas - mūsų gyvenimo tiesos matavimo virvė (svambalas), eklezijos tiesa - Jo Nuotaka. Visa, kuo mes tikime, sakome ir darome yra pamatuojama pagal Dievo standartus, o ne pagal pasaulio standartus. Amoso 7:7-8. Dievo širdyje niekada nebuvo tai, kad pasaulis turėtų daryti įtaką Jo Nuotakai, kuo ji turėtų tikėti, ką sakyti ar kaip gyventi. Bažnyčia yra Dievo reprezentacija apie dangų žemėje. Mes turėtume daryti įtaką pasauliui per Kristų, demonstruodami Jo karalystės valdžią Dvasios vaisiais ir per visas dovanas, kurias esame gavę per Šventąją Dvasią - visame, ką mes darome ir sakome. Jo Žodis yra galutinė valdžia mūsų gyvenimams ir pagal jį mes būsime pasverti.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/06/19/vision-391-the-word-of-god-is-the-plumbline-the-standard-for-christs-bride/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Tegul visi bus viena!
Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje,
tegul ir jie bus viena mumyse,
kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.
Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs,
aš perdaviau jiems,
kad jie būtų viena, kaip mes esame viena:
aš juose ir tu manyje,
kad jie pasiektų tobulą vienybę
ir pasaulis pažintų,
jog tu esi mane siuntęs
ir juos myli taip, kaip mane mylėjai."
(Jono 17: 21-23)

 

"Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, idant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus Kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką." (Efeziečiams 4:11-13)

 

1 Kor 12 https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1CO.12.LBD-KAN

 

"Viešpats Dievas parodė man tokį reginį: Viešpats stovėjo ant mūrinės sienos ir laikė rankoje svambalą. Viešpats klausė manęs: „Amosai, ką matai?“ Aš atsakiau: „Svambalą“. Tada Viešpats tarė: „Aš dedu svambalą prie tavo tautos, Izraelio namų; daugiau nebepasigailėsiu jų." (Amoso 7:7-8)