Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 386 - 1 dalis. Du tarnystės akmenys / "Įamžintas" - piešiniai prie Sinajaus kalno

2023 m. balandžio 10 d., pirmadienio vakaras


Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje pagal šias giesmes: Vineyard "Living Water" https://youtu.be/uK2oDLMbR3w, Darryl Evans "Let The River Flow" https://youtu.be/e3sTSB-DtU0, Summit Sounds "Jesus Be The Center of the Room" https://youtu.be/TPMWiORio9k. Pradėjau melstis dėl dalykų, kurie spaudė mano širdį. Kartais, kai neturiu žodžių ir apima emocijos, aš meldžiuosi kalbomis arba giedu kalbomis. Šventoji Dvasia vietoj manęs ištaria tai, ko aš negaliu. Šlovė Dievui! Tada pradėjau matyti dvasioje.

Regėjimas: Atvykau prie man žinomo upelio, kur susitinku su Jėzumi. Visada yra kai kas naujo, ką reikia išmokti, arba kad man kai ką primintų. (Tik dėl Jo malonės!). Man prireikė keleto akimirkų, kad Jį surasčiau. Atėjau prie siauro tako krašto šalia upelio, kuris buvo tik per akmens metimą nuo manęs. Jėzus mėtė mažus baltus akmenis į vandenį. Aš pagalvojau: "Ką Jis daro?" Supratau, kad turiu žiūrėti. Todėl žiūrėjau ne tik į tai, kaip Jis juos mėto, bet ir tai, kaip vanduo subanguoja įmetus akmenį. Bangavimas nukeliaudavo gan toli ir netgi be vargo pasiekdavo kitą upelio krantą. Tada Jėzus surado didelį baltą akmenį ir suimdamas jį abiem rankom, Jis sviedė jį taip toli kaip galėjo, o tai sukėlė didelį pliūkštelėjimą, tokį didelį, kad privertė dalį vandens išsilieti ant kito kranto.


Interpretacija: Tekantis upelis reprezentuoja Šventosios Dvasios judėjimą. Daugiausiai tai buvo lėtas pastovus judėjimas, kas man atskleidžia Dievo ištikimybę. Ir jis visada būna krištolinio skaidrumo, kas reprezentuoja tyrumą ir Šventoji Dvasia padaro tai apvalymo/išgryninimo, atstatymo, atgaivinimo ir ramybės vieta. (Ps 1:3, 23:2, Jono 7:38, Apr 22:1, Iz 35:6 ir daugelis kitų). Baltas akmuo yra tyras Dievo Žodis arba tyras liudijimas, kai jis yra išsakomas, tai yra padaroma Šventosios Dvasios pagalba, kas sukuria bangavimo efektą, kuris paliečia artimiausias vietas, o taip pat daro įtaką ir esantiems toliau. Vanduo, kuris šiek tiek užliejo krantą yra Šventosios Dvasios gausa, užtvindanti sausas vietas su Šventosios Dvasios galia.

Tikiu, kad Jėzus man rodė, jog du skirtingų dydžių akmenys atspindi du skirtingus būdus kaip žmonės gali prieiti ir pristatyti Jo Žodį arba tarnystės liudijimą, įskaitant evangelijos, išgydymo ir išlaisvinimo tarnystes. Didelis akmuo, kuris sukėlė didelį bangavimą, reprezentuoja tuos, kurie yra labai entuziastingi, užsidegę ir intensyvūs su savo žinute. Jie gali ryškūs/garsūs ir sukelti stiprų Šventosios Dvasios buvimą, kai jie kalba. Mažas akmuo reprezentuoja labiau švelnų, pastorišką tarnavimą. Reikia mažiau pastangų, kad būtum švelnus ir ramus, bet rezultatas vis tiek labai efektyvus. Tikiu, kad Jėzus man parodė, jog abu variantai yra reikalingi, nes skirtingi žmonės skirtingai reaguoja, bet abu jie turi savo tikslą Jo karalystėje. Jie taip pat gali persidengti. Nė vienas jų nėra geresnis už kitą. Tiesa ta, jog nežiūrint įdėtų pastangų, tai Šventoji Dvasia padaro visą sunkų darbą. Mes tik turime būti norinčiais ir paklusniais indais. Amen.


Regėjimas: Užsėdau ant savo balto žirgo ir prisijungiau prie savo grupės. Suprantu, kad aš esu dalis masyvios užtarėjų armijos, suorganizuotos į karių legionus, kurie yra vedami karinės hierarchijos, kaip kad Danguje; esame kartu, kad dirbtume vienybėje. Suprantu, kad mūsų žirgai buvo ištreniruoti mūšiui, lygiai kaip ir maldos užtarėjai buvo ir yra apmokomi kovai. "Tebūna šlovinamas Viešpats, mano Uola! Jis lavina mano rankas kovai ir mano pirštus mūšiui." Ps 144:1. Dievas pakelia sau armiją: "Įsiklausykite! Dundesys kalnuose, tarsi plauktų minios žmonių! Įsiklausykite! Ūžesys karalysčių, renkasi tautos! Galybių VIEŠPATS rikiuoja pulkus karui!" Iz13:4 "Armija kyla... kad nutrauktų visas grandines... Jėzaus varde yra galia!" Tasha Cobbs: https://youtu.be/ucY6NwQTI3M

Atvykau prie kalno ir pradėjau kopti, kaip kad visada darau. Angelai ten vėl buvo, kad mus padrąsintų ir saugotų mus kelyje į viršų. Priartėjusi viršūnę, aš pastebėjau įėjimą į mažą urvą ir žibintą, kabantį man iš kairės. Aš paėmiau žibintą ir įėjau vidun. Urvas buvo negilus ir pakankamai platus, kad jame tilptų pora žmonių. Pamačiau, kad ant vienos sienos, buvo išraižyti žmonės, kurie laikė ginklus kaip ietis, pasiruošę jas mesti. Kiek tolėliau nuo jų buvo kažkoks didelis padaras. Nesu tikra, ar tai buvo gyvūnas ar milžinas. Aš įdėmiai žvelgiau į figūras ir suvokiau, kad jie nebuvo įrėžti į akmenį, bet labiau tikėtina, kad jie buvo su kažkuo nupiešti. Šventoji Dvasia priminė man apie nuotraukas iš Joel Richardson'o video, kurį esu mačiusi, apie piešinius, kuriuos jis atrado tikrojo Sinajaus kalno vietovėje Jabal Maqla, Jabal al Lawz kalnyne, Saudo Arabijoje https://youtu.be/dI7RUQb8Lus. Su savo telefonu nufotografavau Joel Richardson' atradimus iš jo video. Ten yra krūva akmenų netoli Sinajaus kalno papėdės, kurie tikėtina buvo dalis kažkokios struktūros (žr. nuotraukas žemiau). Skylės - kurios atrodo, kad gali būti lyg akys - yra urvai, kurie yra pakankamai dideli, kad juose įtilptų žmogus. Ponas Richardsonas sakė, kad jis įėjo į vieną tų skylių ir išvydo ten esančius piešinius. Tai panašu į tai, ką aš mačiau regėjime.

Kokia žinutė, Jėzau?

Jis pasakė: "Įamžintas." Išėjimo 17:14 Dievas nurodė Mozei įrašyti mūšį, kuris įvyko prieš Amaleką "knygoje arba ritinyje kaip priminimą." Amalekiečiai buvo milžinų klanas, dėl kurių Dievas norėjo "...visiškai išnaikinti jų atminimą..." Urve ant sienos esantys piešiniai yra viso to priminimas - prieš tūkstančius metų padarytas įamžinimas - tikėtina nupieštas paties Mozės, kad tai būtų perduota iš kartos į kartą primenant Izraeliui, kad Dievas prisimena Savo sandoras, Jis kovos už juos ir kad Jis jų nepamiršo. Tai taip pat ir liudijimas pagonims. Tikiu, kad Dievas atskleidžia tikrąją jų kelionės iš Egipto vietą, kurią priešas stengėsi nuslėpti. Žvelgdama į akmenų krūvą, kuri atrodė turėtų akis ir veido kontūrus, aš negaliu nepamąstyti, jog galbūt izraelitai pastatė milžino paminklą, kad tai primintų jiems ir visiems, kurie ten bus po jų apie pergalę, kurią jiems davė Dievas. Man tai yra įrodymas, patvirtinantis biblinį aprašymą apie izraelitų laiką prie Sinajaus kalno ir apie mūšį, kuris ten įvyko. O kadangi Dievas yra toks pats vakar, šiandien ir per amžius, tai Jis vis primena Savo žmonėms ir pasauliui apie Savo pažadus, kurie buvo įamžinti.

Video apie Sinajaus kalną:
https://youtu.be/NEyqhcv8ef8
https://youtu.be/XR03YdQDTEg 
https://youtu.be/YjrxHqNy5CQ

 

 

 

 


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/04/10/vision-386-part-1-the-two-stones-of-ministry-memorialized-the-paintings-at-mt-sinai/

 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Jis lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi." (Psalmyno 1:3)


"Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano." (Psalmyno 23:2)


"Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“. (Jono 7:38)


"Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto." (Apreiškimo 22:1)


"Tada raišasis šokinės tartum elnias, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis. Dykumoje ištrykš vandens srovės,
tyrlaukiuose tekės upės." (Izaijo 35:6)