Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 357 - Demonų kova už Kanadą - Vinipegas, Manitoba / Auksinis berniukas nuvirsta / Masonų darbai Manitobos Įstatymų leidybos pastate

2022 m. birželio 6 d., pirmadienio vakaras

Garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Šį vakarą aš giedojau ir šokau su vėliavomis pagal Joshua Aaron giesmę "How Great is Our God" https://youtu.be/sWSKtoURGAg ir pagal Kari Jobe "Let the Light In" https://youtu.be/gw7x08uDqoE.


Pradėjau melstis. Kai atėjo laikas skelbti 91-ą psalmę, aš išvydau save, stovinčią ant tako be savo žirgo. Atrodė, jog negalėjau jo surasti. Vienas karys prijojo prie manęs, kad padėtų. Jis sustojo šalia manęs, padavė savo ranką ir užkėlė mane ant savo žirgo. Jis nuvedė mane prie mano žirgo, kuris atrodė buvo pasislėpęs tarp medžių prie upelio. (Supratau, jog priešas jį ten paslėpė, kad man sutrukdytų). Aš greitomis užsėdau ant savo žirgo ir nujojau prisijungti prie kitų, kurie skubėjo link kalno. Labai jautėsi poreikis skubėti. Galvojau, kas čia vyksta! Mes pradėjome kopti ir aš išvydau demonų pulką puolantį karius. Mačiau už mus kovojančius angelius, kol mes kopėme. Galėjau iš arčiau save pamatyti iš nugaros ir mačiau, jog su savimi turiu lanką ir strėlinę su strėlėmis ant savo nugaros. Mačiau save kaip sustojau ir pradėjau šaudyti į priešą, panaudodama savo lanką ir strėles. Kai aš pataikiau į demoną, jis suklykė, nes buvo apimtas ugnies. Gyrius Dievui už tai, kad padeda mums pataikyti į taikinį! Jaučiau, jog nebuvo galima delsti. Mes pasiekėme viršūnę, paskubomis susiradome savo erelius ir išvykome. Skelbiau psalmę ir atvykau į vietą, kurią atpažinau esant Shaw parką Vinipege, Manitoboje, Kanadoje. (Vinipegas yra Kanados centras). Mačiau, kad vyksta mūšis, nes ten buvo demonų kovojančių su angelais. Šių metų liepos 2-3 dienomis į Shaw parką iš visos šalies susirinks tikintieji, kad melstųsi už miestą ir apylinkes. Tai laikas, skirtas šlovinimui, atgailai, teritorijos susigrąžinimui - demoniškų durų uždarymas ir malda Dievui už atgimimą. Priešas stengsis padaryti viską, kad tai sustabdytų. Dabar aš suprantu, kodėl turėjome taip skubėti, šis susirinkimas įvyks mažiau nei po mėnesio. Mūsų maldos daug ką reiškia. Užtarimo maldos, vykstančios dvasiniame pasaulyje, turi tęstis už šią vietą. Prašau melskitės už šį įvykį ir už tuos, kurie atvyksta, kad sudalyvautų. Palaiminkite miestą! Ačiū.


Sugrįžau prie baltojo suolelio ir paklausiau Jėzaus apie tą mūšį. Viešpats Jėzus tuomet man parodė pora didesnių šios vietovės dvasinių valdovų ir jiems pavaldžius demonus. Tuomet pasirodė kitas vaizdas, kuriame Jis atskleidė Savo Šekina šlovės šviesą prasiskverbiančią pro tamsą/pro priešus, kurie buvo lyg tamsus debesis, esantis virš stadiono ir apsupęs jį. Šlovė Dievui! Jis yra mūsų Nugalėtojas ir kovos už mus! Bet priešas be kovos nepasiduos ir štai kodėl maldos yra tokios svarbios! Melskitės apsaugos tiems, kurie naudoja strateginius raktus, kad uždarytų priešams duris ir melskitės už visą šį įvykį. Tebūna šlovė Dievui.


Ps 18:13-14 "Viešpats sugriaudė danguje, Aukščiausiasis prabilo balsu, kruša ir žarijomis. Paleido savo strėles – žaibus ir išvaikė juos, privertęs bėgti." Amen!


Palikau šią vietą, nulipau laiptais, pasisveikinau su mane pasitinkančia grupe ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Ekrane pasirodė vaizdas su auksiniu berniuku, kuris stovi ant Manitobos Įstatymų leidybos pastato Vinipege, Manitoboje, Kanadoje. Tuomet išvydau kaip jis pradėjo judėti ir nukrito iš savo iškilumo vietos.


Supratau, jog auksinio berniuko nuvirtimas simbolizuoja pokyčius vyriausybei: dvasinės valdžios ir fizinės valdžios. Auksinis berniukas simbolizuoja dievų pasiuntinį, kuris perduoda bedieviškas žinias, taip pat tai simbolizuoja amžiną jaunystę, verslininkystės dvasią ir klestėjimą. Visagalis Dievas yra vienintelis Dievas, ir kito nėra. Jis yra visų vyriausybių autorius, ir Jis jas iškelia, ir Jis jas pašalina. Dievas yra autorius viso pažinimo ir išminties ir ji gali būti rasta tik Jame ir per Jį. Jame yra amžina jaunystė - amžinasis gyvenimas per Jėzų / Yeshua Mesiją ir nieką kitą. Jis yra visų palaiminimų šaltinis. Dievas pašalins tai, kas daro auksinį berniuką iškilų. Is 45:5, Dan 2:21, Jokūbo 1:5  Ps 75:7, Patarlių 2:6, Jono 14:6, Jokūbo 1:17. Kokia žinutė?


Jėzus pasakė: "Aš ateinu pakeisti vyriausybę. Per ilgai priešas slėgė žmones su savo slaptomis galiomis. Jie tuo didžiuojasi! Bet jų galia prieš Mane yra niekas. Aš juokiuosi iš jų! Aš galiu juos sunaikinti su mažyčiu Savo burnos pūstelėjimu! Jie kris ir klaupsis prieš Mane. Aš Esu Viešpats. Aš Esu vienintelis, kuris turi galią." Heb 4:13 parašyta: "Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą." "...kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra Viešpats!“ Fil 2:10-11.


Auksinis berniukas buvo padirbtas pagal 15 amžiaus dievo Hermio statulą, graikų dievų pasiuntinys. Jis buvo astrologijos ir alchemijos raštų autorius - tai yra chemijos ir magijos studijos, kurios veda į burtininkavimą ir raganavimą. Dievų pasiuntinys "...buvo gerbiamas dėl visko, kas susiję su žmogaus intelekto sugalvojimo ir dėl masonų brolijos pažinimo išsaugojimo ir perdavimo žmonijai." (Profesorius Frank Albo). Tai yra būtent tai, ką puolę angelai darė pradžioje sugadindami ir apgaudami žmoniją su savo dangiška išmintimi ir intelektu tam, kad žmonės maištautų prieš Dievą. Demonai vis dar tuo užsiima. Visą Manitobos Įstatymų leidybos pastatą suprojektavo masonas įdėdamas į pastatą masoniškus simbolius. Ir, mano nuomone, jis buvo sukurtas tik dėl vienos priežasties - kas išsaugoti masonų (demonišką) pažinimą ir intelektą ateities kartos. Tai taip pat ir demonų portalas, masonai siekia pažinimo per demonų priemones, kas yra būrimas. Tai pilna blogio. Aš tikiu, jog pats pastatas yra masonų šventyklos tipas. Aš vieną kartą bandžiau pasivaikščioti po tą pastatą, bet demonų buvimas ten buvo labai stiprus. Visą laiką jaučiausi taip lyg tuoj apsivemsiu.


Daugiau informacijos:


Auksinis berniukas kairėje rankoje laiko kviečius ir dešinėje rankoje laiko deglą, o tai simbolizuoja Manitobos klestėjimą ir jos verslininkystės dvasią. Jis padirbtas iš bronzos ir padengtas 24 karatų auksu.


Įėjimas į pastatą yra lygiai 66,6 pėdų pločio ir 66,6 pėdų ilgio (666).


Trys laiptų pakopos į antrą aukštą yra padarytos kiekviena iš 13 laiptų. Numeris 13 reprezentuoja maištą ir teisių nebuvimą.


Patalpos "sargai" yra Medūza - jūrinė dvasia, ir Atėnė, graikų išminties ir karo deivė.


Ten yra du egiptietiški sfinksai, kad pasveikintų saulės dievą Ra.


Ten yra ožio kojos ir pėdos ant baldų apačios, kas reprezentuoja bafometą arba liuciferį.


Apvalusis kambarys viduryje turi skylę ar ratą centre. Tai tobulas apskritimas. Jo baliustradų forma ir išmatavimai buvo sukurti taip, kad atitiktų požeminio pasaulio dievybių altorius. Visas grindų plotas yra laikomas graikišku raktu (į demoniškas duris, t. y. portalą).


Baseinas prie juodosios žvaigždės yra pastatytas grindų apačioje ir laikomas mistine pastato širdimi. Ji gali būti matoma žiūrint pro baliustradas. Stovint žvaigždės viduryje, ji "šnabžda ir kalba į visas vyriausybės šakas." (profesorius Frank Albo). Ir naudodama tam tikrus intervalus gali kviestis "dieviškų galių". https://youtu.be/jofx1qdRufc profesoriaus Frank Albo turas po Manitobos Įstatymų leidybos pastatą.


Masonai iš tiesų maištauja prieš Dievą ir Jo valią. Jie yra įsitraukę į okultišką šlovinimą ir misticizmą. 1 Sam 15:23 "Juk neklusnumas – ne mažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi – tarsi stabmeldystės blogis. Už tai, kad atmetei VIEŠPATIES žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo." Būrimas yra tokia praktika, kai pažinimo siekiama pasitelkiant demoniškas priemones.

 

Klausiausi buvusio masonų meistro liudijimo. Jis sakė, jog buvo pakviestas pažįstamo policijos pareigūno, kad išmoktų daugiau apie biblinius mokymus ir apie gerų darbų darymą bendruomenei. Toks buvo pirmasis žingsnis. Po dalyvavimo ritualuose tame lygyje, kuriame jis buvo, reikėjo pasikrikštyti kraujo pilnoje geležinėje vonioje (pasityčiojimas iš biblinio krikšto), ir Dievo malone jis galiausiai prabudo ir paliko draugiją. https://youtu.be/mQ-O9_beNzI (buvusio masonų meistro liudijimas (originalas buvo pašalintas).


Būkite atsargūs ir budėkite, kad nepakliūtumėte į klaidingą filosofiją, kuri iš pradžių atrodo gerai ir patikimai. Tikrinkite dvasia ir palyginkite jų tikėjimą su Dievo Žodžiu. Jeigu tai neatitinka, tuomet išmeskite tą filosofiją į šiukšles.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/06/06/vision-357-demonic-battle-rages-at-battle-for-canada-winnipeg-manitoba-canada-manitoba-legislative-golden-boy-topples-masonic-works-of-the-manitoba-legislative-building/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito; be manęs nėra dievo! Aš – tas, kuris tave apginkluoja, nors tu manęs ir nepažįsti." (Izaijo 45:5)

 

"Jis keičia laikotarpius ir metų laikus, pašalina ir į sostą pasodina karalius, suteikia išminčiams išmintį ir išmanantiems pažinimą." (Danieliaus 2:21)
 

"Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta." (Jokūbo 1:5)

 

"Tai Dievas teisia; vieną jis pažemina, kitą išaukština." (Psalmyno 75:7)

 

"Juk VIEŠPATS duoda išminties, iš jo lūpų ateina pažinimas ir supratimas." (Patarlių 2:6)

 

"Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane." (Jono 14:6)

 

"Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų." (Jokūbo 1:17)