Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 355 – Antras regėjimas-įspėjimas Dubajui, JAE: Žemės drebėjimas

2022 m. gegužės 23 d., pirmadienio vakaras

 

Aš garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Aš giedojau senąsias sekmadieninės mokyklos giesmes ir dabartinių dienų šlovinimo giesmes – John Wilds – Intimate Worship https://youtu.be/oGAKlOE1-a4. Pažvelgiau į dešinę ir išvydau pranašą Jeremiją ir karalių Dovydą, stovinčius priešais savo sostus. Esu ir anksčiau juos mačiusi, kai jie kartu su manimi garbina pagal šlovinimo giesmes. Pastebėjau, jog buvo ir daugiau žmonių šalia karaliaus Dovydo, jo kairėje, vienas šalia kito, bet aš mačiau tik jų sostus ir jų siluetus, o ne veidus. Pradėjau melstis. Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, išvydau save, apsivilkusią ginkluotę, besižvalgančią į medžius, skinančią jų vaisių, tuomet žiūrinčią į gėles, o tuomet nuėjau pasikalbėti su kitais kariais. Aš nieko blogo apie tai nepagalvojau, bet Jėzus sėdėjo ant Savo balto žirgo, kantriai laukė manęs. Išgirdau kaip Jis pakvietė mane ateiti prie Jo. Tik tuomet supratau, jog Jėzus rodė man, jog mano dėmesys buvo išblaškytas. Nėra nieko blogo dalyvauti dalykuose, kurie yra aplink mane, bet aš supratau, jog turiu saugoti savo laiką su Jėzumi. Kai esu su Juo, aš turėčiau išlikti susikaupusi, o ne išsiblaškiusi. Išsiblaškymas yra vienas iš mano didžiausių priešų. Kartais esu kaip koks šuo staiga išvydęs voverę… Juokinga, bet, iš tikrųjų, ne. Ar kada esate pastebėję, jog kai jūs stengiatės išlikti ramūs priešais Viešpatį staiga suskamba jūsų telefonas? Aš pradėjau jį atjunginėti ir nutildyti savo mobilųjį telefoną. Jer 29:13 „Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite, - skelbia Viešpats.“ Akivaizdu, Dievas trokšta, kad mes Jo siektume su nuoširdumu, įsipareigojimu ir su tikslu, o tai reikalauja susikaupimo. Ar kada nors jums teko kalbėtis su žmogumi, kuris dairosi visur aplink, kai jūs kalbate? O gal tu taip darai kitiems, kai juos aplankai? Tai verčia manyti, jog tas žmogus iš tiesų nenori su tavimi kalbėti. Kartais galvoju, ką Dievas mąsto, kai aš būnu tokia išsiblaškiusi. Ačiū, Dieve, už Tavo malonę ir pakantumą man!

 

Nuėjau prie kalno, pasiekiau papėdę ir ryžtingai užkopiau su ištrauktu kalaviju. Pasiekiau viršūnę, susitikau savo erelį ir išvykome man skelbiant psalmę. Atvykau prie labai aukšto pastato. Mano vaizdas buvo žiūrint iš viršaus tiesiai į pastato viršūnę. Jo viršūnė buvo lyg milžiniška antena. Galėjau matyti, jog apačioje esanti žemė buvo gan toli. Supratau, jog tai Dubajuje, bet pastato neatpažinau. Meldžiau atgimimo tam miestui ir tai vietovei, ir palaiminau juos.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie aukštąjį pastatą. Tuomet Jis man parodė to pastato kitą regėjimą iš didesnio atstumo. Po tam tikrų paieškų, aš suradau, jog tai Almas bokštas Dubajuje. Jėzus man priminė ankstesnį regėjimą apie Dubajų, Nr. 141, kur 2019 metais aš mačiau kaip Burj Khalifa, aukščiausias pasaulio pastatas sugriūna. (Tame regėjime, aš nebuvau tikra, ar tai įvyko dėl raketos ar dėl žemės drebėjimo). Supratau, jog man teks atlikti tam tikrą tyrimą.

 

Paklausiau apie ten esančią bažnyčią ir Jėzus pasakė: „Aš kviečiu bažnyčią atgailauti ir sugrįžti pas savo pirmąją meilę, pas Mane, pas Tą, kuris juos atpirko. Jie šlovina Mane savo lūpomis, bet jų širdys yra toli nuo Manęs.“ Prisimenu, jog ankstesniame regėjime buvau klaususi, ar ten yra tikinčiųjų ir Jis buvo atsakęs: „Keletas“. Jungtiniai Arabų Emyratai leidžia krikščionims laisvai šlovinti, bet ne visi, kurie šlovina Jėzų, pažįsta Jį ar tarnauja Jam vienam.

 

Paraginčiau jus pasimelsti, kad Dievas prisimintų savo pažadus Žodyje, skirtus bažnyčiai ir Dubajaus žmonėms: „...Jis kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų.“ (2 Petro 3:9). Aš skelbiu, jog Viešpaties šlovės šviesa nusileis ir švies ir tegul jų širdžių akys būna atmerktos, kad artimiau pažintų Jėzų Mesiją, labiau nei tai leidžia informacinis pažinimas. Skelbiu, kad nuskamba dangaus garsas ir atveria žmonėms ausis Jėzaus vardu. Dieve Tėve, galingai atsiųsk Savo Dvasią ir prabudink bažnyčią ir atnešk atgimimą. Tegul Viešpats išlieja Savo Gyvąjį Vandenį virš Dubajaus žmonių ir tegul jie trokšta ir alksta teisumo Jėzaus vardu. Dėl Mesijo kentėjimų ir dėl Viešpaties šlovės. Amen.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau tą patį pastatą – Almas bokštą – visą drebantį, dideli stiklo gabalai krito ir dužo į žemę. Supratau, jog drebėjimą sukėlė žemės drebėjimas.

 

Aš suprantu, jog Almas bokštas reprezentuoja kai kuriuos Dubajaus – kaip Jėzus juos pavadino – „karūnos brangakmenius“. Kai kurie iš „karūnos brangakmenių“ yra Burj Khalifa, Burj Al Arab Beach Hotel, Cayan bokštas and Jumeirah Beach Hotel. Almas bokštas randasi ten, kur yra Dubajaus daugiafunkcis centras (Dubai Multi Commodities Centre). Jie tvarkosi su deimantais, perlais, brangakmeniais. Įdomu tai, jog Almas arabų kalboje reiškia deimantą. Karūnos brangakmeniai reprezentuoja Dubajaus vertinamas nuosavybes – vitrinos to, ką jie laiko labiausiai vertingu. Dubajus giriasi aukščiausiais ir pačiais ekstravagantiškiausiais pastatais pasaulyje. Daug išdidumo yra dėl aukščiausių pastatų titulo. Almas bokštas yra 360 metrų/1180 pėdų aukščo, bet Burj Khalifa yra iškilęs iki 818 metrų / 1666 pėdų aukščio [internete radau, jog jo aukštis 828 metrai arba 2716 pėdos] ir laikomas „tuštybės aukščiu“ kur „...labai mažai jo vietos yra tinkama naudojimui.“ (Wikipedia).

 

Ištraukoje iš Mato 13:45-46 Jėzus yra pasakęs: „Dangaus karalystė dar panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį.“ Jėzus norėtų būti mūsų labiausiai vertinama nuosavybe, mūsų deimanu arba mūsų „brangiu perlu.“ Jis nori pripildyti mūsų širdis viskuo, kas Jis yra, kad mes Jame, su Juo, per Jį ir Jam galėtume viską daryti ir būti tuo, ką Dievas paskelbė mūsų gyvenimams, kad vykdytume Jo karalystės darbą. Kokia Tavo žinutė, Jėzau?

 

Jėzus pasakė: „Jie tapo arogantiški, patenkinti savimi, pasipūtę ir išdidūs. Jie klesti ir pasitiki pasaulio turtais ir jie atmetė Mane. Aš ruošiuosi sudrebinti juos, ir sudrebinimas bus didis. Aš ruošiuosi atvesti juos ant kelių. Atgailaukite! Nes Aš Esu atlaidus ir gailestingas Dievas. Aš niekada nė vieno neatmesčiau, kuris siekia Manęs ir nuoširdžiai atgailauja.“ Jis tęsė toliau: „Yra ir slapta nuodėmė, bet Aš viską matau. Ateis atpildo diena.“ (Aš supratau, jog Jis kalba apie sekso vergiją.)

 

Patarlių 16:18 parašyta: „Išdidumas veda į sunaikinimą, o arogancija – į žlugimą.“ (Kai kuriuose vertimuose vietoj „arogancija“ rašoma išpuikimas, egoizmas.“

 

Iz 2:12 „Nes kareivijų Viešpaties diena užgrius kiekvieną, kuris išdidus ir pasipūtęs, tą kuris didžiuojasi, ir jie bus pažeminti.“

 

Jono 6:37 „Visi, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane Aš neišvarysiu lauk.“ (kai kuriuose vertimuose rašoma „neatmesiu“).

 

Pirmoje nuotraukoje – Almas bokštas. Antroje nuotraukoje jūs galite matyti aukščiausią pastatą – Burj Khalifa, o šalia jo, dešinėje yra Almas bokštas.

 

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/05/23/vision-355-second-vision-warning-to-dubai-uae-earthquake/