Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 318 – Dievo griaustiniai

2021 m. rugpjūčio 19 ir 21 d.

 

Šį kartą kiek kitaip. Rugpjūčio 19 d., kai buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą savo tyliuoju laiku, angelas Arielis prisiartino prie manęs, kaip kad paskutiniu metu jis taip darydavo. Mes kartu pagarbinome Viešpatį ir tada mes nuėjome per vietą, kurioje yra Dievas. Mes stovėjome prie krašto. Aš pažvelgiau, bet šį kartą Žemės nemačiau. Aš tiesiog stovėjau ten ir tuomet griaustinis sugriaudė aplink mane. Ir aš išgirdau Dievo balsą sakantį:

 

„Aš Esu Viešpats. Kito nėra.“ Daugiau nebebuvo griaustinio. Ir Jis prakalbo dar kartą ir pasakė: „Mano Žodis yra įsteigtas. Tai nustatyta.“ (Aš tuomet supratau: niekas negali to pakeisti). Tada daugiau griaustinio įvyko. Ir Jis pasakė: „Tegul tie, kurie klausosi, tegul jie išgirsta, ką Aš turiu pasakyti. Klausykitės!“ Daugiau griaustinio. Jis kalbėjo: „Aš Esu Viešpats, kuris jus gydo.“ (Aš supratau: emociškai, dvasiškai ir fiziškai). Daugiau griaustinio. Jis vėl kalbėjo: „Tegul Žemė džiaugiasi – Aš trokštu jūsų šlovinimo.“ Daugiau griaustinio. Ir Jis pasakė: „Nebijokite. Aš esu jūsų dešinė ranka, kuri jus palaiko.“ Daugiau griausmų ir Jis pasakė: „Palaiminimai yra jūsų. Eikite Mano valioje.“

 

Tai buvo viskas tą dieną. Iš viso tą dieną buvo 7 griaustiniai.

 

2021 m. rugpjūčio 21 d. aš buvau nusilenkusi priešais Viešpatį savo buvimo su Dievu laiku ir angelas Arielis prisiartino prie manęs. Po savo tyliojo laiko, aš atsistojau kartu su angelu Arieliu ir mes kartu stovėjome priešais Viešpatį. Šį kartą mes nėjome per šią vietą. Išgirdau garsiai griaudžiant griaustinį. Tai mane sudrebino. Supratau, jog vėl turiu viską užsirašyti. Dievo balsas pasakė:

 

“Aš Esu Viešpats.“ Garsus griausmas ir Dievas pasakė: „Aš Esu Viešpats, kuris gydo.“ Daugiau griaustinio. Dievas pasakė: „Aš Esu Tas, kuris stebi jūsų žingsnius ir kuris nemiega.“ Daugiau griaustinio ir Jis pasakė: „Aš Esu Viešpats, kuris myli amžinai, per amžius.“ Griaustinis ir garsus dundesys. Ir Dievas pasakė: „Aš Esu, kuris perskiria vandenis ir padaro jums kelią.“ Griaustinis. Ir Jis pasakė: „Aš Esu Viešpats, kuris paguodžia.“ Daugiau griaustinio, dundėjimo ir drebėjimo. Ir Jis pasakė: „Aš Esu Viešpats. Klausykitės Manęs. Siekite Manęs."

 

Taip užsibaigė tos dienos 7 griausmai.

 

Tuomet Jis pasakė: „Aš Esu daugiau nei visa tai ir Aš Esu už jus. Būkite klusnūs. Nesižvalgykite į kairę ar į dešinę. Išlikite susikoncentravę.“

 

Kad būtų aiškiau, tai nėra 7 griaustiniai iš Apr 10. Ir kai sulygini juos [tų dviejų dienų Dievo žodžius], trys iš jų yra tokie patys: „Aš Esu Viešpats“, „Klausykitės Manęs“ ir „Aš Esu Viešpats, kuris gydo.“

 

Paskelbiau savo bendruomenei viską, ką Viešpats sakė.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/08/21/vision-318-the-thunders-of-god/