Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 311 – Išliejama Šventoji Dvasia. Laikas Bažnyčiai pakilti!

2021 m. liepos 21 d., trečiadienio rytas

 

Ėjau į Dievo šventyklą, kad praleisčiau savo laiką su Dievu. Aš vėl galėjau trumpam pažvelgti į auksines grindis, kurios nėra padarytos iš vientiso aukso, bet jos labiau yra persišviečiančios, jei tai jums ką nors reikštų. Aš užlipau laiptais iki vietos, kurioje būna Visagalis Dievas. Šiandien man buvo leista išvysti dalį jo formos kaip siluetą, kuris matėsi pro debesį, kuris buvo kaip dūmai, kurie tapo liepsna. Sunkoka apibūdinti. Kuriam laikui buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą.

 

Angelas Arielis prisiartino man iš dešinės, kaip įprastai, ir pasakė: "Aukščiausiojo Dievo dukra, pakilk." Jis paėmė man už rankos ir padėjo man atsistoti. Aš, kaip ir visada, nuėjau su juo link dešinės pusės. Aš išgirdau: "Pažvelk."

 

Išvydau minias žmonių, esančius kartu, mačiau juos iš tam tikro atstumo, ant jų galvų buvo mažos ugnelės. Tuomet iš arti išvydau moterį. Jai pasireiškė Šventoji Dvasia, nes ji pradėjo kalbėti kalbomis ir linguoti pirmyn ir atgal, kol stovėjo ir šlovino Viešpatį.

 

Tuomet išgirdau Dievą sakantį: "Tai artinasi, dukra. Aš daugiau nebedelsiu. Mano Dvasia yra kaip ugnis ir Ji tekės ir padengs žmones. Derlius bus nuimtas. Jau prasidėjo."

 

Tuomet išvydau lyg tekančią srovę ar apklotą. Ugnies priekyje buvo tam tikra forma: veidas ir kūnas, kuris taip pat buvo dalis ugnies. Jis atsisuko pažiūrėti į mane. Tuomet išvydau Jį judantį per žemę. Mačiau Kanados žemėlapį ir Jis [ugnis/apklotas] uždengė visą tautą. Jis toliau judėjo ir dengė pasaulį.

 

Tuomet išgirdau balsą sakantį: "Laikas bažnyčiai pakilti. Atgailaukite ir sugrįžkite pas Mane, sugrįžkite pas savo pirmąją meilę. Supraskite: Mano nuotaka negali būti pralaimėtojos pozicijoje. Ji turi būti viskuo, kuo Aš ją pašaukiau būti. Laikas pastoriams mokyti VISĄ tiesą apie Mano Žodį. Kas turi ausis, teklauso, ką Mano pranašai kalba. Nesukietinkite savo širdžių. Laikas siekti Manęs ir ieškoti Manęs visa savo širdimi – ir jūs Mane surasite."

 

Supratau, jog Dievas išlieja Savo Šventąją Dvasią visam pasauliui, kaip Jis ir sakė, kad padarys. Joelio 2:28-29. Jis jau veikia. Atgimimas jau čia. Bažnyčia keičiasi ir kyla, kad taptų tokia bažnyčia, kuri aprašyta Naujajame Testamente. Kiekvienai bažnyčiai tai bus vis kitaip ir neįvyks viskas vienu metu. Deja, ne visos bažnyčios sureaguos į Šventosios Dvasios išliejimą. Nes yra tokių, kurios atmetė Dievo Žodį kaip tiesą, iškeitė tiesą į melą, pakeitė Dievo Žodį ir mokina neteisingų doktrinų. Taip pat kai kurie kalba tai, ką žmonės nori girdėti [pataikauja jų ausims]. Atgailaukite ir sugrįžkite pas Viešpatį! Tie, kurie sureaguos į Šventosios Dvasios išliejimą, jie taps Kristaus Nuotaka, be jokios dėmės ir kaltės. Ef 5:27. Bus kaip Ef 4:11-13, kur penkialypė tarnystė bus panaudota, kad būtų įgalinta bažnyčia ir kad mes taptume subrendę ir pasiekę Kristaus pilnatvės saiką: naudodamiesi visomis dovanomis, malonėmis ir tarnystėmis. Tai padės atnešti didžiulį derlių.

 

Mes darysime darbus apie kuriuos Jėzus sakė: "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių darys..." Jono 14:12. Tai Naujojo Testamento bažnyčia. Tai bažnyčia, kurios pozicija yra nenugalima. Tai tokia bažnyčia, kuri privalo pakilti ir apginkluoti Tikinčiuosius tam, kad jie tvirtai stovėtų tikėjime ir neatsitrauktų, kai prasidės didesni persekiojimai.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/07/21/vision-311-pouring-out-of-the-holy-spirit-its-time-for-the-church-to-rise/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus. Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savo dvasios.” (Joelio 2:28-29)

 

“Kad pristatytų sau šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą.” (Efeziečiams 5:27)

 

Penkialypė tarnystė:

“Ir Jis paskyrė vienus apaštalais (1), kitus pranašais (2), evangelistais (3), ganytojais (4) ir mokytojais (5), kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko.” (Efeziečiams 4:11-13)