Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 301 – Jėzus verkia dėl Jeruzalės / Patarnavimas izraelitams prie Raudų sienos

2021 m. birželio 22 d., antradienio vakaras

 

Kaip visada, šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Nusprendžiau garbinti Viešpatį būdama lauke, savo kiemo pastogėje. Dainavau Joshua Aaron dainas: The Sacrifice Lamb, Hoshiana, Bring Us Back https://youtu.be/Pc5TFKEooto, ši daina mane pravirkdė. Širdyje buvau susikoncentravusi garbinti Dievą už Jo malonę ir gailestingumą Izraeliui, prisiminiau Jo pažadus, skirtus Izraeliui ir mums visiems. Pradėjau melstis už Izraelį, už ten esančius paklydusius, meldžiau atgimimo, kuris būtų išlietas visiems Abraomo palikuonims. Taip pat meldžiausi už viso pasaulio paklydusius ir meldžiau, jog Viešpats nuimtų apgaulę, kuri yra paplitusi daugelyje sričių, ne tik dalykuose susijusiuose su išgelbėjimu. Ech. Dabar esu dalis nedidelės mažumos. O Viešpatie, atmerk jiems akis!

 

Pasiekusi 91-ą psalmę, aš atėjau prie kalno ir pastebėjau, jog drąsinau kitus, kad mes kartu liptume. Mes vienas kitam padėjome pradėti kopti ir toliau lipti aukštyn. Pasiekusi viršūnę, susitikau savo erelį ir mes išvykome man skelbiant psalmę. Atsiradau prie Raudų sienos Jeruzalėje. Esu čia buvusi anksčiau. Sudainavau jiems “The Sacrifice Lamb” ir dalinausi su jais tiesa, jog Yahushua yra jų Mesijas. Pasimeldžiau, kad Dievas iškeltų jiems Rašto ištraukas ir patrauktų juos prie Jo Sūnaus. Prieš išvykdama, aš juos palaiminau.

 

Nuėjau prie baltojo suolelio vietos ir tiesiog stovėjau ten. Negalėjau nieko pasakyti dėl susikaupusių ašarų. Pažvelgusi į Jėzų, pastebėjau, jog Jo nebėra prie baltojo suolelio. Mačiau Jį vaikštantį Jeruzalės gatvėmis ir verkiantį. Jis savo rankomis lietė plytų sienas ir verkė, o tuo pat metu meldėsi už juos. Nežinojau, ką pasakyti, todėl tiesiog verkiau kartu su Juo. Nors ir žinojau, kodėl Jis verkia, aš vis tiek paklausiau: Kodėl tu verki, Jėzau? Jis atsakė: “Aš verkiu dėl jų – jeigu tik jie žinotų kaip labai Aš juos myliu; kainą, kurią sumokėjau už jų laisvę.” Tuomet Jis pakartojo ištrauką iš Mato 23:37 “Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai!”

 

Iš savo žmogiškumo, aš pasakiau Jėzui: bet jie sugrįš. Ir Jis atsakė: “Taip, bet ne visi.” Jėzus tuomet man iš širdies pasakė: “Verk dėl Mano paveldo. Verk dėl Mano vaikų. Melskis už juos visus, nes Jeruzalė greitai degs ir ją ištiks tokie vargai, kokių jie niekada nėra patyrę.”

 

Aš vis meldžiuosi atgimimo Izraeliui, kad jie pažintų Mesiją dabar, dar prieš užpuolant vargams, kad daug būtų išgelbėtų, o ne tik išpranašautis likutis. Prašau toliau melskitės už Izraelį ir už VISUS Abraomo palikuonis. Izraelis yra Dievo akies vyzdys (Zach 2:8). Jeigu jums rūpi tai, kas yra Dievo širdyje, tuomet jūs melsitės už Izraelį. Ačiū.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/22/vision-301-jesus-weeps-over-jerusalem-ministering-to-israelis-at-the-western-wall/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

"Taip sako kareivijų Viešpats, kurio šlovė siuntė mane pas tautas, kurios plėšė jus: “Kas paliečia jus, paliečia mano akies vyzdį!" (Zacharijo 2:8)