Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 300 – Angelas Arielis: Apr 6:5 Trečiasis antspaudas – kyla grūdų kainos

2021 m. birželio 18 d., penktadienis

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą, kad praleisčiau savo ramų laiką su Dievu. Aš visada esu netoli laiptų, kurie veda iki didžiulės vietos, kur Dievas sėdi Savo soste. Man būnant tyloje, išvydau angelą Arielį, prisiartinantį man iš dešinės. Tuomet išgirdau Dievą sakantį: "Dukra, klausyk Mano tarno, Mano pasiuntinio." Tuomet angelas Arielis pasakė: "Būk ramybėje, Aukščiausiojo Dievo dukra. Ateik." Aš paėmiau jam už rankos ir mes vėl nuėjome skersai tos vietos, kur Visagalis Dievas sėdi. Aš matau tik skaisčią šviesą, kai bandau pažiūrėti ten, kur Dievas turėtų būti.

 

Girdžiu angelą sakantį: "Pažvelk." Pažvelgiau ir išvydau nedidelį kviečių lauką. Vienintelis kombainas nuiminėjo derlių. Tuomet vaizdas pasikeitė ir išvydau grafiką, kaip akcijų biržos grafiką ir jis kilo aukštyn. Arielis pasakė: "Greitai kviečiai taps labai brangūs. Tik tie, kurie turtingi, galės juos nusipirkti. Bet aliejus toliau liks įperkamas." Tuomet vaizdas pasikeitė ir išvydau alyvmedžių giraites, o tuomet alyvuogių aliejų pilamą į kažkokius konteinerius/statines, kol jis buvo apdorojamas. Vaizdas vėl pasikeitė ir išvydau daug butelių aliejaus parduotuvės lentynose. Vaizdas vėl pasikeitė ir išvydau vynuogyną ir tuomet iš arti mačiau vynuogių kekę. Jos atrodė sveikai ir aš žinojau, jog jų yra gausu.

 

Tai 3-ias antspaudas iš Apr 6:5-6. Juodas arklys ir svarstyklės yra dalis akcijų biržos, kuri reprezentuoja grūdų kainas, kurios kilas ir turės globalių pasekmių. Pagal mano supratimą, bus grūdų trūkumas netolimoje ateityje dėl padidėjusių gamtinių nelaimių: poveikio žemei ir bado tam tikrose vietose. Bet aliejaus ir vyno gamyba tęsis.

 

Apr 6:5-6 "Kai Avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, aš išgirdau trečiąją būtybę tariant: „Ateik!“ Ir aš regėjau: štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstykles. Ir aš girdėjau tarytum kokį balsą keturių būtybių viduryje skelbiant: „Kviečių stuopa už denarą, trys miežių stuopos už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk žalos!“

 

Jėzus pasakė: "Pabuskite ir supraskite, koks dabar metas. Artinasi daug vargų. Atsiverskite ir sugrįžkite pas Mane. Dabar yra laikas šiandien jums pasirinkti, kam jūs tarnausite."

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/18/vision-300-angel-ariel-rev-65-the-third-seal-grain-prices-to-rise/