Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 30 – Prekybos žmonėmis Azijoje tinklas / Melskitės atskleidimo

2018 m. vasario 19 d.

 

Baigiau garbinimą ir maldas Sosto patalpoje ir pajaučiau, jog Jėzus stovėjo ten norėdamas pasakyti, jog yra dar vienas regėjimas. Lipdama laiptais žemyn, pastebėjau, jog Tikintieji/šventieji arba stovi, arba vaikšto aplink kitus. Balsai buvo nutilę ir buvo šnabždamasi. Mačiau kaip grupės gale stovėjo mano draugė. Sutikau ją Jėzaus vardu, mes apsikabinome ir ji pasakė “labas”. Bet pokalbio jokio nebuvo. Ji visada mano kairėje. Mes pasisukome į ekraną.

 

Vaizdas atsivėrė ties manimi, stovinčia ant prieplaukos, žiūrėjau į didelį juodą laivą. Mačiau inkaro grandinę ir kiekvienas žiedas buvo beveik žmogaus dydžio, kuris dirbo netoli tos grandinės ant prieplaukos. Nebuvo daug veiksmo ant prieplaukos. Buvo vakaras. Tada vaizdas pasikeitė ir buvau vidutiniame aukštyje iš laivo šono, ir žinojau, jog tai krovininis laivas. Mačiau krovininius konteinerius vienus ant kitų. Kažkas kažką veikė, bet nedaug, nežymiai. Tada išvydau vyrą atidarantį konteinerio duris ir vaikai iš jo išėjo – kai kurie buvo paaugliai, o kiti maždaug 6-10 metų amžiaus. Tai šokiravo. Jie buvo išsigandę.

 

Man labai sunku tai rašyti. Pažvelgiau į savo draugę, tada į Jėzų. Tai taip nepaprastai sunku. Mačiau, kaip vyras priverčia juos palikti laivą. Mano vaizdas dabar vėl nuo prieplaukos ir matau kaip vilkikas yra sustojęs prie laivo. Tada vaizdas pasikeičia, ir dabar matau vilkiką iš galo. Vyras vilki purvinus baltus marškinius, Indijos odos spalvos, turi juodus plaukus ir vidutinio ilgumo juodus ūsus. Jis turėjo ginklą. Galvoju, ar žmonės galėjo tai matyti? Ir mano supratimas tas, jog jie žino, bet nieko negali dėl to padaryti, nes kitaip bus nužudyti.

 

Aš paklausiau, ar tai susiję su prekyba žmonėmis ir Jėzus atsakė: “Taip”. Ak, Viešpatie. Tada paklausiau, ar vaikai yra vežami valdžios ir aukšto rango pareigūnams ir jie su tai susiję? Jėzus atsakė: “Taip”. Supratau, jog tai pasikartojantis dalykas. Aš paklausiau, kur jie važiuoja – ar gali man tai pasakyti? Išgirdau: “Azija”. Negirdėjau miesto pavadinimo. Taip pat paklausiau, iš kur yra tie vaikai, ir supratau, jog jie iš Indijos.

 

Jėzau, aš pasakiau, tai taip sunku matyti. Jis žino. Jis pasakė: “Melskitės, kad tai būtų atskleista”. Aš iškart pasimeldžiau už vaikus ir nuėjusi prie jų pasakiau, jog Jėzus juos girdi, pažįsta juos ir myli juos, ir nebijokite. Man labai bloga. Man tai buvo parodyta, jog priminčiau maldos svarbumą! Melskitės, jog pagrobėjai šiame versle būtų atskleisti ir įvykdytas teisingumas. Taip pat melskitės už visą pasaulį. Nieko nėra neįmanomo su Dievu!! Viešpatie, meldžiu.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/19/vision-30-pray-for-the-exposure-of-sex-trafficers/