Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 299 – Abraomo palikuonis per Hagarą: Izmaelis "...ateis ir šlovins Viešpatį ant Šventojo kalno Jeruzalėje" / Patarnavimas egiptiečiui žvejui Nilo upėje

2021 m. birželio 15 d.

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Šiandien mano širdis trokšta, kad Dievas pakeltų galvas, kad pakiltų senovinės durys ir šlovės Karalius įeitų! Teįleidžia Šekina Šviesą ir teišlieja Savo Dvasią galingai ir atneša atgimimą ir pokytį į bažnyčią! Dainavau pagal Kari Jobe dainą “Let the Light In”, o taip pat pagal 80-ųjų dainą “Shine Jesus Shine”, Šviesk, Jėzau, šviesk, pripildyk šią žemę Tėvo Šlovės. https://youtu.be/gw7x08uDqoEhttps://youtu.be/J3iB30gCqAc Pradėjau verkti. Medžiausi už bažnyčią, kad melas būtų iškeltas į paviršių, o tiesa atskleista. Aš paskelbiau ir deklaravau, ir pradėjau kovoti už savo šeimą, draugus ir paklydusius. Kažkas įvyko. Amen! Tuomet pradėjau skelbti 91-ą psalmę. Lipau dešine kalno puse be jokių sunkumų. Viršūnėje susitikau savo erelį ir kartu su juo išskridome man tebeskelbiant psalmę. Atrodo, jog viršūnėje visada yra demonai. Bet aš išmokau juos ignoruoti ir būti susikoncentravusi ties užduotimi. Mes skridome virš dykvietės kalnų ir dykumos, ir atvykome prie ilgos upės vešlios su palmėmis ir augmenija. Išvydau vieną vyrą, kuris buvo savo valtyje ir užmetinėjo savo tinklą per valties šoną. Valtis nebuvo labai didelė, ir ji neturėjo variklio. Atkreipiau dėmesį, jog jo plaukai buvo juodi. Supratau, jog upė yra Nilas, o vyras yra egiptietis. Pradėjau jam dainuoti ir pasidalinau su juo savo viltimi Jėzuje, Yeshua (arba Yahushua), kuris yra ir Jo Mesijas. Aš bandžiau paaiškinti jam tai, kaip jis yra susijęs su Izraeliu per Abraomą ir Hagarą, Izmaelio palikuonis ir tai, jog Egiptas bus palaima žemei, kaip yra išpranašavęs Izaijas. Pastebėjau Jėzų, sėdintį valtyje šalia jo, jam iš dešinės. Vyras pasislinko ir atsisėdo ant borto, kuris ėjo skersai valties, arčiau laivagalio, ir rankomis susiėmė savo galvą. Dažniausiai tai geras ženklas. Prieš palikdama, aš jį palaiminau.

 

Prie baltojo suolelio, Jėzus priminė man ištrauką iš Izaijo, kad Tikintieji melstųsi už visus Abraomo palikuonis, kuris juos turėjo per Hagarą – egiptiečius, per Sarą – žydus, per Ketūrą – asirus, nes jie bus palaima žemei. Žr. Izaijo 19:23-25.

 

Tuomet aš paklausiau Jėzaus, koks buvo Jo šios dienos svarbiausias momentas, kuriuo Jis norėtų pasidalinti su manimi. (Tikiu, jog tokių momentų Jis turi daug!). Išvydau Jį mėtantį vaikutį [angl. k. “toddler”, reiškia vaiką, kuris tik neseniai pradėjo vaikščioti] į orą, šitaip priversdamas jį džiaugsmingai juoktis. Supratau, jog tas vaikelis neseniai mirė ir Jėzus juo džiaugėsi. Buvo gera tai matyti.

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, apačioje susitikau mane pasitinkančią grupę, ir nuėjome ten, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaize išvydau egiptietį vyrą, kurį ką tik mačiau žvejybos valtyje, einantį į Naująją Jeruzalę. Už jo buvo daug egiptiečių, einančių keliu, kuris veda link Jeruzalės. Mano vaizdas pasikeitė ir aš mačiau egiptiečius kartu su kitais šlovinančius Yeshua arba kaip kiti sako Yahushua, Mesiją. Supratau, jog kiti žmonės yra žydai ir asirai. Jėzus man priminė pranašystę iš Izaijo 27:12-13:

 

“Tą dieną Viešpats kuls javus nuo Eufrato ligi Egipto upės, o jūs, izraelitai, būsite surinkti vienas po kito. Tą dieną pasigirs didysis ragas, ir dingusieji Asirijos šalyje, ir išblaškytieji Egipto krašte rinksis ir garbins Viešpats ant šventojo kalno Jeruzalėje.”

 

Ir Izaijo 19:23-25 “Tą dieną iš Egipto į Asiriją eis vieškelis; asirai juo keliaus į Egiptą, o egiptiečiai – į Asiriją. Tada egiptiečiai su asirais drauge garbins [Viešpatį]. Tą dieną Izraelis bus su Egiptu ir Asirija kaip trečioji šalis, kaip palaima žemėje, nes Galybių Viešpats laimins ją, sakydamas: „Tebūna palaiminta mano tauta Egiptas, mano rankų darbas Asirija ir mano paveldas Izraelis“.

 

Ir Izaijo 11:10-11 “Tą dieną Jesės šaknis bus vėliava tautoms; pagonys ieškos jo, nes jo poilsis bus šlovingas. Tą dieną Viešpats vėl išties ranką atsiimti savo tautos likučio, išlikusio Asirijoje ir Egipte, Patrose, Kuše, Etiopijoje, Elame, Šinare, Hamate (Sirijoje) ir jūros salose.”

 

Kokia žinutė? Jėzus pasakė: “Mano bažnyčia turi remti ir melstis už visus Abraomo palikuotis. Atgailaukite dėl to, jog juos keikėte. Paverskite savo prakeiksmus palaiminimais. Aš sudariau amžiną sandorą su Abraomu, į kurią įeina visi jo palikuonys, nes jie šlovins Mane kartu ant Mano šventojo kalno, kur aš gyvensiu amžinai.”

 

Pastaba: prakeiksmai reiškia kalbėjimą iš kritiškos ir nuteisiančios dvasios. Prisiminkite Mato 7:2 “Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/15/vision-299-abrahams-seed-through-hagar-ishmael-will-come-and-worship-the-lord-on-the-holy-mountain-in-jerusalem-ministering-to-an-egyptian-fishing-in-the-nile/