Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 291 – Angelas Arielis: 2-sis Trimitas

2021 m. gegužės 26 d., trečiadienio rytas

 

Paskutiniu metu buvau kiek nuvarginta visais regėjimais, nes aš stengiuosi tvarkytis su savo tarnystėmis, savo šeima ir draugais. Kiek anksčiau, leidžiant laiką su Viešpačiu Jėzumi mano sode, Jis paskatino mane prioritetu laikyti savo tarnystę. Tai išgirdusi pasijaučiau geriau. Noriu būti paklusni, bet man taip pat reikia tinkamai naudoti savo dovanas.

 

Buvau pasilenkusi priešais Viešpatį Dievą Visagalį leisdama Dievo laiką/tiesiog buvimo laiką. Angelas Arielis priėjo prie mano dešinės pusės ir pasakė: “Dukra, Aukščiausiojo Dievo tarnaite, ateik.” Jis padavė savo ranką ir mes nuėjome išilgai vietos, esančios mano dešinėje. Tada jis pasakė: “Būk ramybėje.”

 

Aš pažvelgiau ir išvydau didžiulį juodą kalną, kuris sprogo su lava. Kalnas buvo toks didžiulis, jog jis užpildė visą mano regėjimo plotą. Lava iš jo sprogdama veržėsi ir kilo aukštai į orą. Taip pat kilo ir akmenys, kurie degė ugnimi ir krito visomis kryptimis, lyg lytų masyviais ugnies kamuoliais. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau panoraminį vaizdą. Šis neįprastai didelis juodas kalnas buvo mano kairėje netoli vandens, panašu, jog vandenyno. Dabar pastebėjau, jog netoli šio kalno buvo ir daugiau kalnų, bet šis didžiulis kalnas savo ūgiu juos visus lenkė. Mano dešinėje, kalno kaimynystėje buvo keletas laivų ir mažesnių valčių. Mačiau kaip tie ugniniai akmenys krito į vandenį sukeldami didžiulius pliūpsnius ir daug garų. Jie taip pat leidosi ir ant valčių bei laivų, kurie buvo toje vietoje ir sukėlė daug gaisrų. Valtys buvo sunaikintos liepsnose. Tuomet šis didžiulis kalnas pradėjo drebėti ir sugriuvo į vandenį su tokia galinga jėga, jog susidarė didelė cunamio banga. Aš buvau sumišusi dėl šio regėjimo. Mano mintyse vis sukosi klausimas, kaip gali vienas kalnas sukelti tokią destrukciją, jog trečdalis jūros būtų paveikta? Pora dienų mąsčiau apie tai.

 

2021 m. gegužės 28 d., penktadienio rytas

 

Nuėjau pas Viešpatį Dievą savo Dievo laiku. Kai buvau pasilenkusi, išvydau angelą Arielį nusilenkiantį kartu su manimi, jis buvo man iš dešinės. Jis atsistojo, pasisveikino su manimi ir padavė man ranką. Mes nuėjome išilgai tos vietos. Kai mes ėjome, aš paprašiau aiškumo dėl ankstesnio regėjimo ir galbūt dar vieno žvilgsnio iš kitos perspektyvos. Arielis nieko nepasakė.

 

Pažvelgiau į priekį ir vėl išvydau tą didžiulį kalną, bet šį kartą jis buvo iš kitos perspektyvos! Ačiū, Viešpatie! Didžiulis kalnas buvo mano dešinėje, bet jis priklauso kalnų grandinei. Kalnai, esantys toliau grandinėje buvo žemesni nei pirmasis kalnas, kuris man buvo parodytas. Pastebėjau kalną, esantį šalia jo, kuris buvo kiek tolėliau, jis pradėjo drebėti ir išsiveržė vulkanas. Tas pats nutiko ir kitam kalnui ir taip nuėjo per visą grandinę, kiek tik mano akys užmatė. Buvo lyg domino efektas. Žodžiai “ugnies žiedas” atėjo į mintį.

 

Paklausiau Arielio, ar tai susiję su ugnies žiedu – tuo vulkaniniu žiedu, kuris apima daug tautų? Arielis atsakė: “Taip, dukra. Ten įvyks vulkaniniai išsiveržimai, kurie paveiks vandenynus, jūrų gyvūniją ir žmogų, netgi tuos, esančius ant vandens.” Aš paklausiau: ar viskas prasidės su didžiuoju kalnu? Ir Arielis atsakė: “Taip, dukra.” Dabar man tapo aišku. Ačiū už šį paaiškinimą. Ačiū, Viešpatie Dieve!

 

Esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie ugnies žiedą Nr. 38.

 

Apr 8:8-9 “Sutrimitavo antrasis angelas. Ir tartum didžiulis kalnas, liepsnojantis ugnimi, buvo sviestas į jūrą. Trečdalis jūros pavirto krauju, trečdalis jūros padarų, turinčių gyvybę, išgaišo, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/05/26/vision-291-angel-ariel-the-2nd-trumpet/