Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 290 – Angelas Arielis: 3-sis Trimitas / Metėlė yra angelas

2021 m. gegužės 25 d., antradienio rytas

 

Studijavau apie trimitus, kaip Dievas man ir nurodė. Šiandien, man būnant sode su Jėzumi, aš Jo klausinėjau apie angelus ir kad jie yra vadinami žvaigždėmis. Prisimenu, jog buvau apie tai skaičiusi Enocho knygoje. (Skyrius 18:15: “Tai tapo kalėjimu žvaigždėms ir dangaus kareivijai. Žvažgždės, kurios įmestos į ugnį yra tos, kurios nusidėjo Dievo įsakymams.” Čia kalbama apie puolusius angelus, kurie išniekino Dievo įsakymą ir turėjo seksualinių santykių su moterimis ir šitaip sukūrė milžinus. Ir jų bausmė yra pragaras). Jėzus man priminė apie Liuciferį, kuris buvo vadinamas “aušrine žvaigžde” dar prieš savo maištą. Izaijo 14:12 rašoma: “Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini [pažodžiui: “Aušrinė žvaigždė”], aušros sūnau! Kaip tave sukniubdė ant žemės, tave, kuris išguldei tautas!” O Apreiškimo 12:4 mes skaitome, jog “Jo (šėtono) uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn...” Šėtonas ir trečdalis angelų, kurie sukilo, buvo išmesti iš dangaus. Apreiškimo 9:1-2 taip pat kalbama apie žvaigždes kaip angelus: “Ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė dūmai iš šulinio...” Žodis “ji” kalba apie angelą. Esu dėkinga už šį atskleidimą. Ačiū, Jėzau.

 

Nuėjau į šventyklą praleisti Dievo laiko.

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą Visagalį vietoje, kur aš paskutiniu metu leidžiu savo “tiesiog buvimo” laiką. Tai yra šiek tiek už šventyklos laipų, vedančių link Dievo. Angelas Arielis prisiartino man iš dešinės. Aš paklausiau Viešpaties ir Arielio: Ar Metėlė yra angelas? Ir Arielis atsakė: “Taip, Aukščiausiojo Dievo dukra.” Arielis paėmė mane už rankos ir vedė mane vieta, esančia priešais Visagalį Dievą, kuris yra mano dešinėje.

 

Mes įžengėme į 2-ąjį dangų*. Esu buvusi kosmose kelis kartus anksčiau, savo ankstesniuose regėjimuose. Matau, jog Žemė yra gana didelė po mumis, esame panašiame atstume, kaip Tarptautinės kosminės stoties orbita. Staiga, man iš kairės pusės viršaus pasirodo šviesos blyksnis. Tai liepsnojanti ugnies šviesa! Priekinė šios šviesos dalis turi angelo veidą, bet jis visas ugnyje ir jo kūnas yra ugnies uodega, kuri man primena kometa. Tai geriausias būdas, kaip galėjau tai apibūdinti. Matau, jog jis savo dešinėje rankoje laiko kažką panašaus į ilgą medinį pagalį ar lazdą. Paprašiau Arielio, kad patvirtintų, kas tai yra. Ir Arielis atsakė: “Tai lazda.” Ir jis tęsė sakydamas: “Jis suduos trečdaliui gėlam Žemės vandeniui su kartumu.”

 

Supratau, jog tai 3-sis trimitas iš Apr 8:10-11.

 

Ta lazda man primena lazdą, kurią naudojo Mozė. (Nesakau, jog tai ta pati). Mozė ją naudojo, kad suduotų į Nilo vandelns Egipte, rykščių metu, ir kad padalintų Akabos įlankos [Raudonosios jūros] vandenis, kad suduotų į Horebo uolą, kad iš jos ištrykštų vanduo ir pan. Įdomu, jog būtent medis Maros vandenis iš kartaus pakeitė į saldų (Išėjimo 15:25), o dabar angelas panaudos lazdą, kad pakeistų vandenį iš “saldaus”, arba iš tinkamo gerti į kartų. Mano supratimas, jog Metėlė [angl. k. “Wormwood”] reiškia kartumą. Tai paminėta Apr 8 ir kelis kartus Senajame Testamente.

 

Apreiškimo 8:10-11 “Ir sutrimitavo trečiasis angelas. Tada iš dangaus nukrito didelė žvaigždė, liepsnodama tarsi deglas, ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. Žvaigždės vardas yra Metėlė. Ir pavirto trečdalis vandenų į metėlę, ir daugybė žmonių mirė nuo vandens, nes jis pasidarė kartus.”

 

Išėjimo 15:25 “Jis šaukėsi Viešpaties. Viešpats parodė jam medį, kurį įmetus į vandenį, vanduo tapo saldus.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/05/25/vision-290-angel-ariel-3rd-trumpet-wormwood-is-an-ange/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

*Antrasis dangus – mano supratimu – tai kitos dimensijos pasaulis, kitaip dar vadinamas dvasinis pasaulis, kuriame egzistuoja demonai ir pan. Tas pasaulis yra visur aplink mus, nebūtinai vien tik kosmose. Čia mano asmeninė nuomonė. Beje, Trečiasis Dangus – taip pat dvasinis pasaulis, kuriame yra Dievas, Jo angelai, rojus ir pan. O pirmasis dangus – visas mums regimas pasaulis, t. y. Žemė, kitos planetos, žvaigždės ir pan., žodžiu, visa regima visata.

 

Ilgesnė ištrauka:

"Atėję į Marą, jie negalėjo gerti Maros vandens, nes jis buvo kartus. Todėl ta vieta vadinama Mara. Tauta pradėjo murmėti prieš Mozę sakydami: “Ką gersime?” Jis šaukėsi Viešpaties. Viešpats parodė jam medį, kurį įmetus į vandenį, vanduo tapo saldus. Čia Jis davė jiems įstatymą ir nuostatus, ir čia Jis išbandė juos.” (Išėjimo 15:23-25)

 

Viešpats tarė: “Kadangi jie atmetė mano įstatymą, kurį jiems daviau, nepakluso mano balsui ir nesielgė pagal jį, bet sekė savo širdies užgaidas ir Baalą, kaip jų tėvai juos mokė, todėl Aš juos valgydinsiu metėlėmis, girdysiu karčiu vandeniu ir išsklaidysiu tarp tautų, kurių nepažino nei jie, nei jų tėvai. Iš paskos pasiųsiu kardą, kol juos visai sunaikinsiu”. (Jeremijo 9:13-16)