Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 289 – Dievo drabužio apvadas / Naujoji Jeruzalė

2021 m. gegužės 24 d., pirmadienio rytas

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą Visagalį savo tyliuoju laiku. Tai toje pačioje vietoje, kurioje neseniai buvau, šiek tiek už laiptų, kurie veda link Dievo. Jaučiau poreikį būti arti Jo, ir Dievas pasakė: “Ateik čia ir paimk už drabužio apvado. Būk ramybėje.” Aš kiek priėjau ir išvydau didžiulį rūbą, kuris kaskadomis leidosi žemyn link grindų. Tai buvo viskas, ką man buvo leista pamatyti. Aš pakėliau drabužio kraštą ir apsivyniojau juo kaip antklode. Viskas, ką jaučiau buvo ramybė. Mačiau save susisukusią į tą rūbą.

 

Išgirdau Dievą klausiant mane: “Ar esi pasiruošusi?” ir pagalvojau, jog tai gali reikšti kelis dalykus. Todėl atsakiau: Kam pasiruošusi? Ir Jis atsakė: “Pasiruošusi tam, ką AŠ ruošiuosi padaryti? Viskas prasidėjo. Dabar žiūrėk ir pamatysi, ką Aš padarysiu.” Mąsčiau, jog aš meldžiausi ir laukiau keleto dalykų: kad pabustų mano bažnyčia ir pasikeistų, kad grįžtų Trumpas į savo pareigas ir dar keletas asmeninių dalykų. Dievas nepaaiškino, kas tie dalykai, kurie prasidėjo. Aš ir toliau Juo pasitikėsiu, lauksiu ir melsiuos. Bet aš tikiuosi didelių dalykų! Tegul taip ir būna!

 

Tada pamačiau, kaip Arielis paėmė mane už rankos. Mes paėjome link dešinės pusės. Aš pažvelgiau ir man buvo parodytas didžiulis gražus skaisčiai šviečiantis miestas ant kalvos. Dalis spindesio buvo auksinis. (Aš mačiau baltą šviesą ir auksinę šviesą). Jį supo aukštos sienos, bet aš galėjau jas matyti tik iš vienos pusės. Už sienos buvo pastatai, bet negalėjau identifikuoti, kas jie tokie. Buvo sunku įžvelgti detales, nes man jis buvo parodytas viso dydžio iš toloko atstumo, kad būtų matomas. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar iš arti mačiau vienerius atidarytus vartus ir dalį sienos. Vartų viršus buvo arkos pavidalo, bet durys nebuvo man parodytos. Ten buvo ir žmogus einantis gatve, besiartinantis link vartų, man iš kairės, ir jis buvo kaip skruzdės didumo palyginus su siena. Man nebuvo leista pasižiūrėti į vidų pro atvertus vartus. Supratau, jog tas miestas – tai Naujoji Jeruzalė!

 

Tuomet išgirdau Dievą sakant: “Aš būsiu joje; nes Mano vardas yra ten užrašytas ir Aš ten gyvensiu amžinai.”

 

Apreiškimo 21:10-12 “Ir nunešė mane dvasioje ant didelio ir aukšto kalno, ir parodė man šventąjį miestą, Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlove. Jos švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. Ji apjuosta dideliu, aukštu mūru su dvylika vartų, o ant vartų dvylika angelų ir užrašyti dvylikos Izraelio giminių vardai.”

 

Psalmyno 132:13-14 Mat Viešpats išsirinko Sioną, jis norėjo turėti jį savo Namais. „Tai mano poilsio vieta amžinai; čia gyvensiu, nes toks mano noras.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/05/24/vision-289-the-hem-of-gods-robe-the-new-jerusalem/