Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 284 – Angelas Arielis parodo artėjančią tornado nelaimę Manitobai, Kanadoje

2021 m. gegužės 15 d., šeštadienio rytas

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą Visagalį Jo šventykloje mano tyliu laiku arba tiesiog ramiu laiku, laiku, kurį vadinu "žinok, kad Aš Esu Dievas". Ankstesniame regėjime Nr. 283 esu aprašiusi, ką aš matau aplink save. Neaprašinėsiu to paties dalyko kiekvieną kartą. Vis dėlto, aš pasistengsiu prisiminti aprašyti naujus dalykus, kuriuos matau.

 

Kai buvau tyloje pasilenkusi, pastebėjau angelą šalia savęs. Tai buvo angelas Arielis. Taip pat pastebėjau ir Viešpaties pėdos priekinę dalį – jos pirštus. Aš esu žymiai mažesnė už juos – panašiai kaip žiogas. Šiandien Arielis man yra iš kairės pusės. Jis atsistojo, paėmė mane už rankos ir nuvedė mane kai ko pasižiūrėti. Atsiradau eidama per stiprų vėją. Buvo labai vėjuota ir įvairūs objektai skraidė aplink. Žinojau, jog tai tornadas. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar mes buvome virš tornado, žiūrėdami žemyn į piltuvą. Mačiau apačioje žemę. Tada aš atsiradau ant žemės žvelgama pro tornadą ir išvydau kaip buvo sunaukintas raudonas tvartas.

 

Angelas pasakė: "Šis tornadas artinasi į tavo vietovę – Manitobą. Jis bus labai naikinantis. Šios nelaimės skirtos tam, kad atneštų atgailą/atsivertimą."

 

Man buvo priminta, jog maldos nulemia rezultatą. Atgaila pakeičia rezultatą. Galbūt Dievas pasigailės, jeigu įvyks atgaila.

 

Jėzus man priminė ištraukas iš Jonos 3:9 ir Joelio 2:12-14.

 

Jonos 3:8-9 "Žmonės ir gyvuliai bus apvilkti ašutinėmis ir visu balsu tesišaukia Viešpaaties. Visi tesigręžia nuo savo nedorų kelių ir nuo smurto. Kas žino? Gal Dievas pasigailės ir atleis, gal sulaikys savo degantį įniršį, ir mes nežūsime“.

 

Joelio 2:12-14 “Todėl dabar, - sako Viešpats, - gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami”. Persiplėškite savo širdis, ne rūbus! Gręžkitės į Viešpatį, savo Dievą, nes Jis yra maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras bei susilaikantis nuo bausmės. Kas žino, gal Jis sugrįš, pasigailės ir paliks palaiminimą – duonos auką ir geriamąją auką Viešpačiui, jūsų Dievui?”

 

Pasimelskime, kad Viešpats būtų gailestingas, atsiųstų galingai Savo Dvasią, kad atneštų atgimimą ir atgailą, ir kad Jis pasigailėtų.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/05/15/vision-284-angel-ariel-shows-a-coming-tornado-calamity-to-manitoba-canada/