Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 28 – Meteorai trenkiasi į Žemę / Apr 8:12 / Angelas pučia 4-tą trimitą, 1/3 žemės sunaikinta

2018 m. vasario 16 d.

 

Jėzus vis dar Karalių Karalius ant savo Malonės sosto Sosto patalpoje. Leidau laiką būdama tylumoje priešais Jį, tada pradėjau jį garbinti ir šlovinti. Jėzus leido man suprasti, jog yra dar vienas regėjimas. Nuėjau į “regėjimų vietą”.

 

Kai lipau laiptais žemyn, pastebėjau, jog galiu matyti daugiau šios patalpos. Matėsi daugiau kolonų tolumoje. Jos yra labai aukštos, galbūt 200 pėdų [60 metrų] ar aukštesnės, nes lubos man yra paslėptos, nors jos tikrai yra. Pastebėjau, jog kolonos yra lygios ir vientisos baltos spalvos, stovinčios ant apvalių kauburių apačioje. Tie kauburiai taip pat lygūs. Tam, kad apibūdinti, kokio didumo yra tie apatiniai kauburiai, aš mačiau vieną Tikintįjį/Šventąjį stovintį šalia vieno jų, esančių arčiau regėjimų vietos, Tikintysis yra labai mažas, galbūt tesudaro tik pusę to kauburio aukščio.

 

Mano šventasis draugas stovėjo gale, už visų. Šį kartą pamačiau, jog jie vilki baltais drabužiais, bet man jie vis dar paslėpti. Ji [Šarlenės pažįstama, kurios veidą ji matė praėjusiame regėjime] mane pasitiko su džiaugsmu ir apkabinimu ir mes vėl pažvelgėme į ekraną. Ji man nieko nesakė.

 

Vaizdas atsivėrė ties scena iš kosmoso, ir didžiulis asteroidas užpildė apie pusę ekrano. Aš jį mačiau iš galo, iš dešinės pusės. Jis lėtai sukosi arti kažkokios oranžinės/rudos planetos, kurią mačiau tik iš dalies. Galėjau matyti žvaigždes tolumoje ir dar kelias planetas, kurių neatpažinau. Staiga asteroidas sprogo, kadangi į jį pataikė galinga jėga, bet nemačiau, kas tai buvo. Tada pamačiau daug mažų asteroido dalelių besisukančių greičiau ir judančių, kiek suprantu, link Žemės. Mačiau Žemę kaip taškelį tolumoje.

 

Aš paklausiau Jėzaus, ar šie meteorai atsitreks į Žemę ir Jis atsakė: “Taip”. Bet supratau, jog jie nesunaikins jos. Girdėjau jį sakant apie tai, jog “vienas trečdalis žemės bus sunaikintas”. Jis nenurodė, kas būtent tas trečdalis bus.

 

Aš paklausiau, ar tai taip pat nutiks greitai ir Jis atsakė: “Taip”. Taigi ne labai greitai. Supratau, jog tai dalis Dievo rūstybės. Tai taip pat susiję su regėjimu Nr. 13.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/16/vision-28/