Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 275 – Bidenas karste; Trumpas kyla Baltųjų rūmų laiptais / Patarnavimas miniai priešais Baltuosius rūmus

2021 m. balandžio 2 d., penktadienis

 

Ketvirtadienį, balandžio 1 d., turėjau trumpą regėjimą ryte, tuo metu, kai leidžiu laiką su Dievu. Buvau bepradedanti šiek tiek nusivilti visa ta situacija dėl prezidento Trumpo. Taigi, tuo tyliuoju laiku, Jėzus man parodė prezidentą Trumpą lipantį į viršų baltais laiptais kartu su savo žmona. Fone netoliese matėsi baltos kolonos. Jėzus patvirtino, jog tai Baltieji rūmai, bet Jis nieko daugiau apie tai neatskleidė. Man ši savaitė buvo gana užimta, o tai nulėmė mano maldos laiką būtent šį Didįjį penktadienį (Good Friday).

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jo Sosto patalpoje. Dainavau pagal Paul Wilbur dainą: “Holy, Holy, Holy” [“Šventas, šventas, šventas”], o taip pat ir kelias kitas garbinimo giesmes. Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, aš buvau prie savo kalno. Bet ta vieta, kuria paprastai lipu buvo stati akmens siena! Ir aš paklausiau Jėzaus, kaip man užlipti? Išgirdau Jį sakant: “Kai vienas kelias atrodo neįmanomas, surask kitą kelią.” Todėl nuėjau į dešinę pusę ir suradau kelią, vedantį aukštyn. Viršuje sutikau savo erelį. Pažvelgiau į dešinę pusę ir netoliese visame savo bjaurume buvo kažkokios rūšies didžiulė demoniška būtybė. Nesivėliau į kovą su juo. Aš tiesiog įsakiau jam pasitraukti ir iškeliavau. Supratau, jog jis buvo ten tam, kad mane įbaugintų ir atitrauktų mano dėmesį. Dar prisiminiau, jog jis man primena vieną iš tų trijų būtybių, kurias mačiau regėjime Nr. 17 – puolusį angelą. Tęsiau kelionę ir skelbiau psalmę. Atsiradau žiūrėdama į minią, kuri buvo už metalinės tvoros. Ten buvo policija, žiniasklaidos atstovai ir tie, kuriems buvo smalsu. Man tai priminė tvorą priešais Baltuosius rūmus. Pradėjau jiems patarnauti ir kviesti juos į atgailą ir sugrįžimą pas Kristų. Pasisukau į kairę ir išvydau Baltuosius rūmus ir karstą apdengtą su vėliava, jis buvo talpinamas į katafalką. Kažkas mirė.

 

Prie baltojo suolelio, paklausiau Jėzaus, ar tas asmuo karste yra Bidenas? Ir Jėzus atsakė: “Taip, dukra. Jis neužilgo mirs. Matai, Aš pakeisiu dalykus.” Tuomet aš prisiminiau Jo pažadą: “Argi nesakiau, jog jei tikėsi, tu išvysi Dievo šlovę?” (Jono 11:40). Ačiū, Jėzau.

 

Nulipusi laiptais susitikau didžiąją dalį mane pasitinkančios grupės ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde pasirodė Trumpas einantis į Ovalųjį kabinetą. Jis nuėjo aplink savo stalą ir atsisėdo ant kėdės. Išgirdau jo pastabą: “Gera sugrįžti.” Kokia žinia?

 

Jėzus pasakė: “Kaip kad matysite karstą su Baidenu jame, lygiai taip jūs matysite ir prezidentą Trumpą kylantį laiptais į Baltuosius rūmus. Bet prisiminkite, jis nėra jūsų Gelbėtojas. AŠ ESU.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/04/02/vision-275-biden-in-a-casket-and-trump-ascends-the-whitehouse-steps-ministering-to-a-crowd-in-front-of-the-whitehouse/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

“Viešpats globoja teisiųjų kelią, o nedorėlių kelias veda į pražūtį.” (Psalmyno 1:6)

 

“Būk tikras, kad nedoras žmogus neliks nenubaustas, o teisiųjų palikuonys bus išgelbėti.” (Patarlių 11:21)