Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 265 – Trumpas Dievo rankose

2021 m. sausio 18 d., pirmadienio rytas

 

Šį rytą leidau ramų laiką su Dievu. Aš meldžiausi už prezidentą Trumpą ir verkiau dėl jo. Jo širdis turėtų skaudėti, jis turėtų būti labai išvargęs: emociškai, fiziškai ir dvasiškai. Mąstau, ar jis nustojo kovoti. Jis paliktas vienas ir, jaučiu, jog prislėgtas. Todėl paklausiau Dievo, kaip jis mato savo tarną Trumpą. Dievas parodė man vaizdą, kuriame prezidentas Trumpas yra Jo rankos delne. Mačiau Dievo ranką nuo alkūnės ir jo delno viduryje sėdintį Trumpą. Dievo Šekina šlovė apsupo Trumpą, ta šlovė buvo kaip skaistus apsauginis šviesos apskritimas. Man tai priminė, kaip mokslinės fantastikos filmuose yra vaizduojami apsauginiai šviesos skydai – jėgos laukas aplink kažką. Bet čia buvo skaisti balta šviesa, supanti Trumpą tobulu apskritimu. Man iš dešinės kybojo juodas drakonas, piktas ir įsiaudrinęs. Jis stengėsi pūstelėti ugnį į Trumpą, bet nesėkmingai. Aš nusišypsojau dėl šio reginio. Koks gražus būdas parodyti, kaip Dievas rūpinasi savo tarnu.

 

Dievas pasakė: “Aš dar nebaigiau, nes ruošiuosi padaryti kai ką didingo! Stėbėk ir pamatysi, ką Aš padarysiu. Pasaulis žinos, jog tai buvau Aš, Viešpats Dievas, kuris tai padarė, o ne joks žmogus. Tikintieji, melskitės už Trumpą.”

 

O aš sakau, O Dieve, Visagalis Dieve, prikelk Lozorių! Tegul įvyksta stebuklas! Pritariu dangui! Ir meldžiu, jog tai būtų anksčiau, nei kad vėliau. Bet žinau, jog viskas bus įvykdyta Tavo tobulu laiku. Ačiū už Tavo apsaugą Trumpui. Ačiū už tai, ką Tu gali padaryti ir padarysi. Tavo šlovei. Amen!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/01/18/vision-265-trump-in-gods-hands/