Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 26 – Niujorko cunamis / Rusijos atominis įsikišimas

2018 m. vasario 11 d.

 

Dar vienas sunkus regėjimas.

 

Po laiko praleisto šlovinant Jėzų Sosto patalpoje, nuėjau į regėjimų patalpą. Mano šventasis draugas, kuris mane pasitinka ir kurio vis dar negaliu identifikuoti, laukė manęs. Mes atsistojome vienas šalia kito, jis buvo mano kairėje ir pažvelgėme kartu į ekraną.

 

Regėjimas atsivėrė ties Putino veidu pripildančiu visą ekraną. Tada išvydau kažkokios rūšies rusų naikintuvą skrendantį virš Atlanto vandenyno link JAV. Tolumoje mačiau Niujorko miestą. Vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau didžiulį povandeninį sprogimą, kuris įvyko Atlanto vandenyne. Supratau, jog tai atominis sprogimas. Mąsčiau, koks ryšys yra su Rusija ir atominiu sprogimu. Jėzus nieko nepaaiškino.

 

Scena vėl pasikeitė ir dabar žiūrėjau šiaurės link būdama vidutiniame aukštyje į labai didelę masyvią bangą, kuri aukščiu lenkė aukštus pastatus miesto pakraštyje. Supratau, jog tai Niujorkas. Banga viską užpylė. Ji trenkėsi greitai ir stipriai, mačiau kaip aukšti pastatai griūva vienas į kitą tarsi domino. Pasisukau į vakarus ir išvydau, jog vandens antplūdis nukeliavo tolyn į miestą ir jį panardino. Negirdėjau, kad kas rėktų ir nemačiau nieko bėgančio. Jie nežinojo, kas į juos trenkėsi. Buvo dienos metas.

 

Aš paklausiau Jėzaus, kada tai nutiks. Jis atsakė: “Greitai”. Aš pasakiau: “Bus netekta daug gyvybių”. Jėzus atsakė: “Taip, jie atsisako klausytis ir atgailauti. Tai nedoras miestas.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/11/vision-26-waves-swallow-new-york/