Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 258 – Būsimas drebėjimas JAV šiaurės vakarinėje valstijoje / Artėjantis persekiojimas / Deklaravimas tornadui

2020 m. gruodžio 1 d., antradienio rytas

 

Šįryt daug laiko praleidau šlovinime deklaruodama ir dainuodama Rašto ištraukas. Dainavau dainų miksą iš savo jaunystės dienų. Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, užlipau ant kalno, susitikau savo erelį ir mes išskridome. Atsiradau žiūrėdama į apačioje kažką besisukantį. Pagalvojau, jog tai ežero sūkurys. Bet mano vaizdas pasikeitė ir dabar aš stovėjau ant žemės žiūrėdama į didelį šoninio tipo tornadą [side-winder tornado]. Jis buvo baltai mėlynas. Netoli jo ant kelio stovėjo moteris, apimta siaubo. Fone matėsi atviri laukai, kaip ūkininkų žemė. Tolumoje, mano kairėje, arti tornado kelio, buvo baltas fermerių namas. Stengiausi padrąsinti moterį, kuri, supratau, jog iššoko iš savo automobilio, kad pasižiūrėtų. Paklausiau Jėzaus, ką daryti. Jis pasakė skelbti tornadui. Todėl aš skelbiau apsaugą virš namo ir kalbėjau audrai. Stovėdama šalia moters, mačiau kaip tornadas apima jos namą, bet palieka jį nepaliestą! Šlovė Dievui! Vau! Nesu tikra, ar ji mane girdėjo, bet aš ją palaiminau prieš ją palikdama.

 

Prie baltojo suolelio, paklausiau Jėzaus apie incidentą su tornadu. Jis paminėjo, jog audra smogs JAV kažkur šiaurinėje valstijoje netoli nuo provincijos, kurioje aš gyvenu, bet Jis nepaminėjo kur konkrečiai. Jėzus taip pat paminėjo, jog ji patirs dievišką susitikimą su Juo. Šlovė Viešpačiui! Jėzus nukreipė mane link Dievo Tarybos patalpos. Todėl nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę, bet vietoj to, kad eitume į regėjimų vietą dešinėje laiptų, mes nuėjome pro šalį.

 

Man einant, aš pajaučiau lyg kas mane stumtų žemyn ir atsiradau ant rankų ir kelių ant šventyklos grindų. Tai įvyko kelis kartus, nes kaskart man stengiantis atsikelti, aš būdavau pastumiama žemyn. Aš pažvelgiau į viršų ir supratau, jog aš jau nebemačiau šventyklos, bet mačiau atvirą regėjimą, kuriame buvau aš. Aš buvau velkama dviejų policijos/apsaugos tipo pareigūnų, po vieną iš kiekvienos mano pusės. Mano vaizdas pasikeitė ir išvydau, kaip mane užrakina į kalėjimo vienutę. Tada aš buvau savimi būdama už kalėjimo durų, žiūrėdama į apsaugos pareigūnus.

 

Buvau sumišusi ir kažkaip nusiminusi, kol bandžiau apdoroti šį regėjimą. Dievas pasakė, jog tai nutiks ateityje ir Jis pasakė: “Dukra, tu turėsi kentėti dėl Manęs. Bet Aš tave išvaduosiu. Tu turi pasitikėti manimi.” Vėliau tą dieną, po keleto klausimų, Jis pasakė: “Laikas atstovėti. Aš nesigėriu tais, kurie atsitraukia.” (Iškart prisiminiau Hbr 10:38). Bet Dievas yra Jehovah Jireh ir Jis aprūpins. Toliau stengiuosi suprasti, kas bus viso to priežastimi. Žinau, jog yra daugiau visko suprasti. Turiu daugiau klausimų. Ir aš ne visai suprantu, ką reiškia Jo idėja, jog “tave išvaduosiu”. Bet viena žinutė yra aiški – neturime bijoti to, kas laukia. Visiškai pasitikėkim Viešpačiu. Jis suteiks mums tobulą ramybę, kai ateis laikas.

 

Vėliau tą dieną grįžau prie regėjimų vietos. Vaizdas atsivėrė man matant didžiulį visžalį medį, jo fone buvo kalnai. Šalia buvo slėnis su vandeniu, galbūt ežeru arba upe. Staiga žemė pradėjo stipriai drebėti ir didžiulis medis nukrito į žemę. Mačiau kaip žemė įtrūko ir iškilo. Žemės įtrūkimai ir iškilimai tęsėsi lyg domino. Supratau, jog tai juda šiaurės link. Supratau, jog aukštas visžalis medis yra milžiniška sekvoja. Esu mačiusi šį žemės drebėjimą ankstesniuose regėjimuose (Nr. 16, 25, 34, 72, 175).

 

Paklausiau Jėzaus, kada įvyks šis žemės drebėjimas? Jis atsakė: “Po kitų keturių Trumpo kadencijos metų. Mažesni žemės drebėjimai tęsis, kad žmonės būtų įspėjami, bet didysis drebėjimas suduos, kai baigsis jo kadencija. Mano gailestingumas šiai tautai tęsis per keturis jo kadencijos metus. Atgailaukite ir sugrįžkite pas Mane!”

 

Taip pat supratau, jog kai kurie dalykai bus pakeisti po Trumpo administracija. Jėzus linktelėjo “taip” dėl Roe vs Wade [byla dėl abortų]. Bet mes turime toliau užtarti maldoje.

 

Milžiniška sekvoja "Kings Canyon" nacionaliniame parke, Kalifornijoje.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/12/01/vision-258-coming-earthquake-to-na-northwest-future-persecution-declaring-over-a-tornado/

 

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Rašto ištrauka, paminėta regėjime:

 

“Bet teisusis gyvens tikėjimu, ir, jeigu jis bailiai atsitrauktų, mano siela juo nebesigėrės.” (Hbr 10:38)