Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 256 – Trumpo priesaikos ceremonija / Patarnavimas vyrui krovininiame laive

2020 m. lapkričio 17 d., antradienio rytas

 

Sosto patalpoje šlovinau ir garbinau Viešpatį Rašto ištraukomis ir dainuodama dainas iš savo vaikystės ir jaunystės laikų. Prisimenu kaip mano mama man dainuodavo kai kurias iš šių dainų. Pavyzdžiui šias dainas: “His Name is Wonderful”, “Heaven Came Down” ir “I Will Sing of The Mercies of The Lord”. Pradėjau melstis ir užtarti paklydusius, taip pat bažnyčią ir kitus dalykus. Kai reikėjo pradėti skelbti 91-ą psalmę, aš užlipau tuo kalnu apsirengusi Dievo ginkluote, sutikau viršūnėje savo erelį ir mes pradėjome kelionę. Atsiradau virš krovininio laivo (jis turėjo visus tuos metalinius konteinerius, sukrautus eilėmis vienus ant kitų). Už laivo buvo audra, mačiau tamsius debesis ir žaibus. Dėl tos audros laivui teko kovoti su aukštomis bangomis. Priartėjau arčiau laivo, praėjime šalia vieno iš konteinerių buvo vyras, kuris labai bijojo. Pradėjau jam dainuoti apie savo viltį. Jis pasijuto atgailaujančiai, verkė ir prisėdo ant grindų. Mačiau Jėzų, esantį dešinėje to vyro pusėje, Jis pasilenkė ir padavė jam savo ranką. Padrąsinantis vaizdas.

 

Prie baltojo suolelio, pagalvojau paklausti Jėzaus, kaip Jo diena praėjo. (Dažnai pamirštu to paklausti). Taigi, paklausiau Jo, koks dalykas šiandien Jį pradžiugino? Jis parodė vaizdą, kuriame buvau aš, kai kalbėjau telefonu su draugais ir juos padrąsinau. Ačiū, Jėzau, jog man tai parodei. Tai geras priminimas man, kad ir toliau domėčiausi žmonėmis, juos padrąsinčiau ir melsčiausi už tuos, kurie vargsta, grumiasi. Tai patinka Jėzui. Tada nuėjau į regėjimų vietą.

 

Nulipau didžiuliais laiptais, apačioje susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome į regėjimų vietą, kur yra ekranas, ir kiti žmonės, kurie ten visada būna susirinkę. Regėjimas atsivėrė iš šono matant erdvioje vietoje, didelėje patalpoje, stovintį Trumpą. Man tai priminė ankstesnius regėjimus apie Atstovų rūmus, nes už jo buvo kėdžių eilės ir lubos buvo labai aukštos. Trumpas buvo atsisukęs į žmogų ar pora žmonių, kurie sėdėjo kiek aukščiau. Viena jo ranka buvo iškelta taip, kai kas nors duoda priesaiką. Tada mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau prezidentą Trumpą apsuptą valdžios žmonių, taip pat jo žmonos ir vice prezidento Maiko Penso, kuris stovėjo šalia. Jie stovėjo kaip ir ant platformos. Jis buvo atsisukęs į kažką, kas kalbėjo už sakyklos. Visa scena man priminė kažkokią oficialią ceremoniją. Tada Trumpas atsisuko ir kreipėsi į tautą kaip prezidentas. Paklausiau Jėzaus, ar tai iš tiesų buvo priesaikos ceremonija prezidentui Trumpui? Ir Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Ar Trumpas bus pateisintas? Jėzus atsakė: “Taip, bus. Žiūrėk ir pamatysi, ką Aš padarysiu. Būk kantri ir melskis.”

 

Aš pati norėčiau paskatinti skaitovus, kad šį regėjimą priimtų ne tik kaip padrąsinančias naujienas ir informaciją, bet jog tai jus motyvuotų ir toliau melstis: melskitės už Trumpą ir kad Dievas atskleistų apgavystę, ir tiems, kurie prisidėjo prie apgaulės, būtų įvykdytas teisingumas, o taip pat kad Viešpats veiktų jų širdyse, kad jie atgailautų ir būtų išgelbėti (nes Dievas nenori, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų 2 Pt 3:9). Pasimelskite ir už tuos, kurie žino tiesą, kad turėtų drąsos kalbėti. Pasimelskite už apsaugą tų, kurie sunkiai dirba dėl Trumpo, kad būtų atskleista tiesa! Amen.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/11/17/vision-256-swearing-in-ceremony-of-trump-ministering-to-a-man-on-a-cargo-ship/