Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 25 – Didžiulis žemės drebėjimas supurto Vakarinę pakrantę / Cunamis / Vankuveris

2018 m. vasario 10 d.

 

Šlovinau Jėzų, kaip Karalių, Sosto patalpoje. Mano perspektyva regėjimų patalpoje – kaip dabar ją vadinu – keičiasi, nes aš dabar galiu matyti daugiau detalių šios patalpos. Ši patalpa didžiulė ir aš negaliu matyti jos lubų. Matau kolonas priekyje manęs tolumoje, o laiptai yra didingi, spindintys, balti ir platūs, bet ne statūs.

 

Tikintysis/šventasis, kurį vis sutinku išlieka man paslėptas, bet atsistojo manęs pasitikti. Aš nuėjau ten. Pasisveikinau su tuo šventuoju ir mes abu pasisukome į milžinišką ekraną. Regėjimas atsivėrė ties vaizdu, jog stovėjau ant paplūdimio priešais vandenyną. Pažvelgiau į horizontą ir išvydau iškylančią milžinišką bangą. Neužtruko ilgai, kad suprasčiau, jog tai buvo dižiausia, kada nors mano matyta banga! Ji buvo kaip iš kokio filmo ir galėjo būti apie 100 pėdų aukščio [30 metrų].

 

Pažvelgiau į dešinę ir mano vaizdas pasikeitė, dabar buvau viduryje oro ir žvelgiau į šiaurę. Mačiau kalnų grandinę ties pirma ar antra valanda. Buvo keletas žmonių, apstulbusiai einančių paplūdimiu. Mačiau kelis pastatus, kurie buvo sugriuvę. Čia buvo įvykusi prieš tai kažkokia katastrofa. Banga greitai artėjo, ir turėjo trenktis, mačiau rėkiančius ir bėgančius žmones, bet nebuvo kur jiems bėgti. Banga užpylė tą vietą ir viską padengė. Pažiūrėjau į rytus ir mačiau kaip banga daugybę mylių nukeliauja į sausumos gilumą. Viskas buvo taip nuniokota.

 

Mačiau, jog ši banga taip pat paliečia Vankuverį BC, bet nemačiau paties naikinimo ar kas nutiks to pasekoje. Supratau, jog vieta yra Šiaurės Vakarų lūžio/drebėjimų zona ir cunamio banga susidarė dėl didžiulio žemės drebėjimo, smogusio šiai vietai. Paklausiau Jėzaus, kada tai įvyks ir Jis atsakė: “Labai greitai”.

 

Viešpatie pasigailėk.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/10/vision-25-massive-earthquake-to-hit-west-coast/