Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 249 – “Laikas” / Deklaravimas virš Mozambiko, Afrikoje

2020 m. spalio 7 d., trečiadienio rytas

 

Kaip ir visada garbinau ir šlovinau Jėzų Sosto patalpoje. Šiandien dainavau 90-ųjų Hillsong dainą, kurią atlieka Darlene Zschech – Shout to the Lord https://youtu.be/5_aIauL2xKA, tada Brooklyn Tabernacle Choir – Psalm 34 ir Kari Jobe naujausią dainą – Let the Light In. [Kari Jobe dainoje yra šie žodžiai: “Atidaryk langus, įsileisk šviesą”]. Man atrodo, jog mano langai virbavo! Smagu! Pradėjau melstis. Priėjusi prie 91-os psalmės skelbimo, aš išvardinau sąrašą tų, kuriems norėčiau, jog būtų suteikta apsauga (įskaitant JAV prezidentą ir daugelį tarnysčių ir žmonių). Tęsiau toliau ir pradėjau lipti kalnu, ant viršūnės sutikau savo baltagalvį erelį ir mes nuskridome tolyn virš žemyno ir vandenyno, kol aš skelbiau šią psalmę. Atsiradome Afrikos valstybėje. Supratau, jog tai Mozambikas. Tada staiga milžiniška gyvatė artėjo link manęs iš priekio, bet aš įsakiau jai palikti Jėzaus vardu! Kai ji plakėsi šalia, aš išvydau jos uodegą (labai panaši į gyvatės). Žinojau, jog darysiu darbą, kuris nepatiks gyvatei, bet aš ją palikau Jėzaus ir angelų armijų rankose. Aš susikoncentravau ties užduotimi. Jėzus nurodė man skelbti virš šios žemės: “Sėklos, kurios čia pasodintos, atsibus ir augs, ir duos Tikinčiųjų derlių!”. “Įsmeik vėliavą” - Jis pasakė. Aš save išvydau apsiginklavusią Dievo ginklais ir įsmeigiančią vėliavą į žemę. Joje pavaizduotas Liūto veidas – Liūtas iš Judo giminės. (Esu pora tokių vėliavų įsmeigusi ankstesnėse dvasinėse kelionėse). Aš įsmeigiau ją į žemę ir paskelbiau, jog žemė priklauso Jėzui Kristui ir kviečiau, kad nušvistų Viešpaties Šlovė ir pažadintų žmones ir atneštų atgimimą Jėzaus vardu! Iškviečiau angelus, kad pūstų trimitus! Pabuskite!! Išvydau vieną galingą angelą pučiantį trimitą virš šios vietovės ir dangaus būriai pradėjo rinkti [derlių]. Šlovė Viešpačiui!!! Ir aleliuja!

 

Prie baltojo suolelio (tai vieta, į kurią sugrįžtu po savo dvasinės kelionės, ji randasi kažkur už Sosto patalpos) susitikau su Jėzumi, kuris manęs ten laukė. Paklausiau apie žmones Mozambike. Ir Jis atsakė: “Laikas jiems prabusti!” Jėzau, atrodo, jog tai pasaulinis prabudimas. Daugelis žmonių regi regėjimus ir girdi iš Tavęs tą pačią žinutę: “Laikas”. “Taip, dukra.” Aš sujaudinta iki ašarų! Prašau, jog tai būtų labai, labai greitai! Ačiū. Jėzus tik nusišypsojo.

 

Nuėjau pažiūrėti, ar yra regėjimas. Nulipau laiptais, esančiais už baltojo suolelio vietos, susitikau mane pasitinkančią ištikimą grupę, nuėjome į vietą, kur kiti jau buvo susirinkę ir pažvelgėme į ekraną. Vaizdas atsivėrė ties didžiuliu angelu, esančiu mano dešinėje, kuris stovinėjo ant akmeninio skardžio, atsiveriančio į vandenyną. Jis pradėjo pūsti masyvų trimitą. Tai buvo ilgas garsus pūtimas. Trimitas buvo pailgas, sidabrinis. Tada išvydau visus dangaus būrius, kurie pusapskritimio forma apsupo angelą, džiaugdamiesi. Supratau, jog jie buvo pasiruošę kažkokiam dideliam įvykiui, kuris tuoj turėjo įvykti. Tai buvo taip smagu matyti. O, kaip norėčiau mokėti visa tai nupiešti ar nutapyti! Tada išgirdau garsiai skelbiantį balsą: “Laikas!”. Žinojau, jog tai Jėzaus balsas. Aš tokia sujaudinta. Tegul tai būna labai, labai greitai!! Amen!

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/10/07/vision-249-its-time-declaring-over-mozambique-africa/

 

Šarlenės papildymas dėl regėjimo Nr. 249 – “Laikas”

2020 m. spalio 7 d.

 

Gavau keletą elektroninių laiškų dėl regėjimo “Laikas” interpretavimo. Mano supratimu tai yra susiję su artėjančiu Šventosios Dvasios išliejimu ir atgimimu, o ne bažnyčios paėmimu. Daugelis pranašaujančių žmonių gauna tą pačią žinutę. Tikiu, jog tai globaliu mastu vyks, bet nesu užtikrinta, kaip tai atrodys: ar visa tai įvyks visur vienu metu, ar skirtingu laiku, skirtingais laikotarpiais.

 

Viliuosi, jog tai jums pagelbės.

 

Tai puikus laikas užtarti maldose! Melskimės.

 

Už Adonai ir Jo šlovę!!

 

Palaimos,

 

Šarlenė Reimer

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/10/08/update-on-vision-249-re-its-time/