Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 245 – Išlieka grėsmė Trumpo gyvybei / Patarnavimas piratams

2020 m. rugsėjo 20 d. sekmadienio vakaras

 

Kaip ir visada šlovinau ir garbinau mūsų Viešpatį Jo Sosto patalpoje. Kai pradėjau melstis ir skelbti 91-ą psalmę, atsiradau virš vandenyno. Tolumoje išvydau valtį, priartėjau prie jos ir sustojau ties ja. Atrodė, jog tai būtų nedidelė krovininė valtis, galbūt skirta žvejybai, bet nemačiau jokios žvejybos įrangos. Valties gale buvo pritvirtinti galingi varikliai, galbūt du, bet tiksliai pasakyti negaliu. Keletas vyrų buvo valtyje, jie buvo tamsios odos, trumpų stipriai garbanotų plaukų, vilkėjo marškinėliais ir šortais. Mano dėmesys buvo skirtas vienam jų, nes jo veidas užpildė mano vaizdą. Aš pasidalinau su juo savo viltimi ir jam padainavau. Meldžiu, jog Jėzus jam taptų labai realus, įtikintų jį [dėl nuodėmių] ir išvaduotų jį iš nusikalstamo gyvenimo. Mano supratimu, jie yra Somalio krantų piratai. Suradau nuotrauką panašią į tai, ką mačiau. Šie vyrai yra suviliojami dideliais pinigais, kuriuos siūlo piratavimas.

 

 

Prie baltojo suolelio, aš daug neklausinėjau apie piratus, nes apie Somalį ir piratus paskaičiau internete. Jėzus tik paminėjo melstis už juos. Toliau ėjau link regėjimų vietos.

 

Nulipau laiptais, pasitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome į vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjimas atsivėrė mums matant, kaip Trumpas eina per pakylą, kurios priekyje yra sakykla. Jis spaudė rankas sėdintiesiems priekinėje eilėje už sakyklos. Aš žiūrėjau iš vidutinio aukščio link pakylos, matydama kaip jis eina per pakylą. Tada mano perspektyva pasikeitė ir dabar tą patį vaizdą mačiau stovėdama už sėdinčiųjų priekinėje eilėje (už sakyklos), kai Trumpas spaudė jiems rankas ir sveikinosi. Jie greičiausiai yra politikos asmenys. Tada Trumpas nuėjo ant pakylos, kad galėtų kreiptis į didelė minią, esančią priešais jį. Pačios minios gerai nemačiau. Mano vaizdas buvo išplaukęs. Bet žinojau, jog jie ten yra. Staiga Trumpas pasisuko, lyg jis būtų gavęs smūgį ir nukrito ant pakylos grindų. Tai įvyko labai greitai. Kilo chaosas. Žinau, jog esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie tai (Nr. 111, 213). Ech. Bet dabar aš žinau, jog vien tai, kad aš mačiau, dar nereiškia, jog tai įvyks (nebent tai būtų biblinė pranašystė arba jei Jėzus tai patvirtintų), nes maldos nulemia rezultatą. Paklausiau Jėzaus, kodėl turiu dar vieną regėjimą apie pasikėsinimą nužudyti Trumpą? Jis pasakė: “Jo gyvybė išlieka pavojuje, nes priešas nori jo mirties. Prieš jį parengtas sąmokslas. Toliau melskitės už jo apsaugą.” Aš galvojau, jog išleidau galingą angelą jo apsaugai? “Taip, tu tai padarei, dukra, ir jis dirba, bet malda nulemia rezultatą. Reikia maldų iš žmonių. Pabusk, bažnyčia, ir melskis!” Kas nutiktų, jei Trumpas būtų nužudytas? Jėzus atsakė: “Mano gailestingumas šiai tautai pasibaigtų. Aš iškėliau Trumpą į šias pareigas būtent tokiam laikui kaip dabar. Jam reikia jūsų maldų, o ne kritikos.” Jėzus taip pat pridūrė: “Aš kviečiu šią tautą atgailai! Atgailoje yra jūsų išgelbėjimas.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/09/20/vision-245-the-threat-on-trumps-life-continues-ministering-to-pirates/