Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 24 – Pakils tarsi erelių sparnais Iz 40:31 / Padrąsinimas

2018 m. vasario 7 d.

 

Šį rytą turėjau gražų regėjimą – padrąsinimą visiems Tikintiesiems. Kai stovėjau prie ežero ir miško, aš pažvelgiau į dangų ir išvydau jį pilną milžiniškų erelių, o mes skridome ant jų nugarų! Buvo toks gražus vaizdas.

 

Anksčiau šį rytą savo sode laiku, kur dažnai sėdžiu ant suolelio su Jėzumi prie upelio, kuris teka mano sode, baltagalvis erelis, kurį neseniai mačiau staiga buvo didžiulis. Anksčiau jis buvo mano ūgio, kai sėdėjau ant suolelio. Dabar jis buvo milžiniškas erelis, žymiai didesnis už mane. Tada aš sėdėjau ant jo nugaros ir mes skridome virš miško ir virš vandenyno! Mane tai taip padrąsino. Daina “Tie, kurie laukia Viešpaties” (They that wait upon the Lord) atėjo galvą.

 

Jėzus nurodė man Izaijo 40:31 “Bet tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami, nepails eidami”. Išgirdau kaip Jėzus pasakė visiems Tikintiesiems: “Visiems, kurių viltis yra Manyje, jūs skrisite ir sklęsite kaip ereliai”.

 

Supratau, jog tai yra priminimas mums pasitikėti Juo, kad ir kas laukia ateityje.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/07/vision-24-trust-in-him/