Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 238 – Traukinio avarija

2020 m. rugpjūčio 6 d.

 

Kaip visada šlovinau Sosto patalpoje. Aš dainavau ir taip pat klausiausi Graham Cook “soaking” šlovinimo muzikos. Pradėjau skelbti 91-ą psalmę ir su savo erelio skridau virš kalnų, kaip kad visada pradžioje darome. Nesitraukėme nuo kalnų. Atsiradome prie vieno kalno, kur man iš kairės važiavo traukinys link mano dešinės. Mano vaizdas buvo iš vidutinio aukščio, mačiau traukinį važiuojantį palei kalno papėdę. Fone apačioje matėsi slėnis. Aš buvau kiek toliau, todėl galėjau jį visą matyti, panašiai kaip panoraminį vaizdą. Tada atsiradau traukinio viduje, stovinti vagono priekyje, atsigręžusi į keleivius. Pradėjau jiems kalbėti apie savo viltį ir apie išgelbėjimo planą ir t.t. Sudainavau jiems savo vaikystės išgelbėjimo dainą: “Į mano širdį, į mano širdį, ateik į mano širdį, Viešpatie Jėzau. Ateik šiandien, meldžiu ateik, ateik į mano širdį, Viešpatie Jėzau.” (“Into my heart, into my heart, come into my heart Lord Jesus. Come in today, come in I pray, come into my heart Lord Jesus.”) Tada pajaučiau kaip sudrebėjo traukinys. Iškart supratau, kas vyskta. Išvydau angelus, patarnaujančius keleiviams. Dabar vėl buvau lauke žiūrėdama į traukinį iš toliau ir mačiau didžiulius akmenis krentančius ant bėgių ir tada traukinys nuvažiavo nuo bėgių. Tai buvo siaubinga. Mačiau vagonus suvažiavusius į krūvą. Supratau, jog daugelis mirė. Geras dalykas tas, jog kai kurie dvasine prasme buvo išgelbėti; jie atidavė savo gyvenimus Kristui prieš numirštant. Gyrius Viešpačiui! Paklausiau Jėzaus apie traukinio avariją. Supratau, jog tai dar įvyks. Jėzus atsakė, jog tai įvyks “Labai greitai”.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/08/06/vision-238-the-train-wreck/