Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 234 – Žemės drebėjimas statybų vietoje / Patarnavimas sužeistam ir mirštančiam darbininkui

2020 m. liepos 12 d. sekmadienio vakaras

 

Kaip visada, garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Skelbiau Raštą ir dainavau giesmes. Kai kurios mano dainų buvo šios: Kim Walker Smith - “I Exalt Thee” ir Jarrod Cooper – “King of Kings Majesty”. Kai meldžiausi ir pradėjau skelbti 91-ą psalmę, buvau ant kalno viršaus, kaip visada, vilkėjau ginkluotę ir laukiau savo erelio. Mums išvykstant, ten pasirodė ir priešas, sėlinantis man iš kairės, bet aš jį ignoravau ir iškart išvykau su savo ereliu. Toli nenuvykome, nes mes nėrėme žemyn. Atsiradome po žeme. Iš pradžių mąsčiau, ar tai buvo kokia kasykla ar tunelių sistema, bet po detalesnės apžvalgos, pamačiau, jog tuneliai yra padaryti iš cemento ir buvo aukšti bei platūs, kad galėtų pravažiuoti sunkiasvorės mašinos. Ant kiekvienos cemento sijos mačiau šviesas, kurios ėjo per visą ilgį. Supratau, jog čia vis dar vyksta statybos darbai. Bet kažkas negero nutiko ir aš mačiau vyrą, įkalintą po nukritusiomis nuolaužomis arba cementu ant jo krūtinės. Jis mūvėjo šalmą, o dulkės dengė jo veidą ir barzdą. Jo barzda buvo šviesių plaukų. Jis kosėjo krauju ir sunkiai kvėpavo. Pajutau stiprų raginimą padainuoti ir pasidalinti savo viltimi apie Jėzų. Jo akyse buvo tiek daug baimės! Aš pasakiau jam ištrauką iš Rom 10:9-10,13. Dabar jį supo angelai, o aš šaukiausi Jėzaus, ką man daryti. Jis patikino, jog šis mirštantis žmogus girdėjo, ką jam sakiau ir yra išgelbėtas. Išvydau sielą paliekančią kūną ir stovinčią šalia jo. Jis šypsojosi, buvo kupinas džiaugsmo ir vilkėjo baltą spindintį drabužį. Jis buvo apšviestas. Jis pažvelgė į Jėzų, kuris stovėjo man iš kairės ir priešais vyro kūną, ir Jėzus padavė savo ranką tam vyrui. Tai bent patirtis, kurią teko matyti. Aš nesuprantu to. Nežinau, ar tai dar įvyks, ar tai jau įvyko. Aš tiesiog einu tikėjime.

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio. Paklausiau Jėzuas apie šį įvykį, kurio nesupratau. Jėzus pasakė, jog tai dar įvyks. Žinau, jog esu turėjusi kitų regėjimų apie tai, kaip paliudiju kažkam, kuris miršta ir jie tampa išgelbėti, taip kaip čia. Būtent regėjimas Nr. 85. Prisimenu tą sceną su moterimi, jūrų pėstininke, kuri mirė vandenyje po to, kai karinis laivas buvo apšaudytas. Aš jai paliudijau ir mačiau kaip jos siela palieka kūną ir išvyksta su angelais. Tai sunku suvokti, bet aš priimu tai tikėjimu.

 

Tada, kaip įprasta, nuėjau į regėjimų vietą: nulipau žemyn laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome su jais į vietą, esančią laiptų dešinėje pusėje, kur kiti jau būna susirinkę. Regėjimas atsivėrė man matant didžiulį pastatą, kuris buvo statomas. Mačiau sijas ir cemento konstrukcijas, kas greičiausiai būtų kokios tai rūšies aukštas pastatas. Ten buvo darbininkų su šalmais, aikštėje buvo statybos mašinų. Staiga, visa konstrukcija pradėjo smarkiai drebėti ir sugriuvo. Supratau, jog statinys patyrė stiprų žemės drebėjimą. Aš paklausiau Jėzaus, ar šis įvykis yra susijęs su vyru, kuriam ką tik paliudijau tunelyje ir Jis atsakė: “Taip. Ir žemės drebėjimas įvyks.” Ar tai nutiks Šiaurės Amerikoje? Jėzus atsakė: “Taip”. Kanadoje? “Ne”. JAV? “Taip.” Ar rytinėje pakrantėje? “Ne.” Vakarinėje pakrantėje? “Taip.” Žemės drebėjimas turėtų būti labai galingas, kad toks stiprus pastatas galėtų sugriūti! Ar daug žmonių neteks gyvybių? Ir jis atsakė: “Taip.” Kokia žinia? Jėzus pasakė:

 

“Jei Mano tauta, kuri vadinasi Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, tada Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę. Aš trokštu atgailos ir kad žmonės sugrįžtų pas Mane! Jų nuodėmingi keliai nebegali būti ignoruojami. Prireiks šitokio įvykio, kad prabudinti žmones. Bet taip turi būti.”

 

Supratau, jog šis žemės drebėjimas bus susijęs su artėjančiais žemės drebėjimais, kurie smogs vakarinei pakrantei, kuriuos mačiau ankstesniuose regėjimuose. Melskitės, kad žmonės susitiktų Jėzų prieš jiems numirštant. Ech.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/07/12/vision-234-earthquake-at-a-construction-site-ministering-to-a-injured-and-dying-worker/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

“Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas - į išganymą.” (Rom 10:9-10)

“Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“. (Rom 10:13)