Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 232 – Galinga audra artėja link Anglijos / Deklaravimas virš audros

2020 m. birželio 30 d.

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jo Sosto patalpoje. Pradėjusi melstis ir skelbti 91-ą psalmę, atsiradau kalno viršūnėje, bet aukščiau jos. Pažvelgiau į priekį ir išvydau keleivinį lėktuvą mano kairėje priekyje tamsaus audros debesies, kuris buvo mano dešinėje. Atrodė, jog audra vejasi lėktuvą arba lėtuvas stengiasi pabėgti nuo audros. Kad ir koks tai buvo atvejis, supratau, jog audra kažkur artėja. Tada paskelbiau audrai: “Audra, jei Dievas leido tau kilti, tada tu nenusineši niekieno gyvybių; nes jei jie nėri išgelbėti, aš noriu, kad jie turėtų galimybę būti išgelbėti. Tai motyvuos širdis sugrįžti pas Jėzų ir atneš teisumo derlių Viešpaties šlovei! Amen!

 

Kaip visada, sugrįžau prie baltojo suolelio vietos. Paklausiau Jėzaus, ar šis skelbimas buvo geras? Ir Jėzus atsakė: “Tu buvai išgirsta, dukra.” Aš paklausiau Jėzaus, kaip praėjo Jo diena ir Jis atsakė, jog Jis girdėjo daug maldų iš žmonių. “Jie vis daugiau manęs šaukiasi ir Tėvas atsakys į visas maldas, atsižvelgdamas į Savo valią ir laiką.” Mane tai padrąsino nebūti nekantriai dėl savo pačios maldų.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome prie regėjimų vietos, kur kiti visada būna susirinkę. Regėjimas atsivėrė man matant žolėtas uolas ir takelį einantį per jas bei žmogų, stovintį ant vienos uolos pakraščio, apžiūrintį vietovę. Girdėjau krykštaujančius kirus ir mačiau bangas besiridenančias į pakrantę, esančią žemiau. Mano vaizdas buvo iš toli, todėl mačiau visą sceną. Tada mano vaizdas vėl pasikeitė ir dabar buvau ant to skardžio, žiūrėdama į vandenyną, kur tas žmogus buvo stovėjęs. Išvydau besiformuojančius tamsius debesis, kurie artėjo link sausumos. Supratau, jog galinga audra artėja į šią vietą. Tai man priminė Airijos arba Anglijos pakrantės juostą. Atlikusi šiokį tokį tyrimą, suradau nuotraukas, kurios atitinka mano regėjimą! Tai Anglijos pakrantė! Taigi, paprašiau Jėzaus patvirtinimo dėl šios vietos. Ar audra smogs Anglijai? Jėzus atsakė: “Taip.” Kada? “Labai greitai.” Kokia žinia?

 

“Anglijos žmonės, atgailaukite! Esu nuliūdintas jūsų maišto, jūsų stabmeldystės, jūsų religinių veiksmų, jūsų tuščių maldų, kurių aš nepriimu – jūs meldžiatės savo lūpomis, bet ne savo širdimi. Išeikite iš savo nuodėmės, persiplėškite savo širdis ir sugrįžkite pas Mane. Aš ir toliau drebinsiu jūsų tautą. Pabuskite!” Tikintieji, melskitės už Angliją!

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/06/30/vision-232-a-mighty-storm-coming-to-england-declaring-over-a-storm/