Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 224 – Fudži ugnikalnio išsiveržimas / Patarnavimas verkiančiai moteriai

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienio vakaras

 

Šlovinau Sosto patalpoje kaip visada. Mėgstu Kim Walker Smith dainą “Jesus Paid it All” [Jėzus pilnai sumokėjo]. Puiki daina! Kai pradėjau skelbti 91-ą psalmę, iš karto išgirdau kažką verkiantį. Tada išvydau moterį sėdinčią kambaryje ir verkiančią prie lango. Supratau, jog ji jaučiasi sugniuždyta ir giliame skausme. Aš jai padainavau, pasidalinau savo viltimi, padrąsinau ją ir palaiminau. Man baigus pastebėjau, jog ji aprimo. Mano vaizdas pasikeitė, dabar mačiau ją priešais save ir išvydau Jėzų, kuris stovėjo už jos, uždedantį savo ranką ant jos kairio peties, kad ją nuramintų. Man palengvėjo, kai pamačiau, jog Jis yra su ja.

 

Grįžusi prie baltojo suolelio, paklausiau Jėzaus apie šią moterį ir kodėl ji verkė. Jis pasakė, jog ji buvo apimta sielvarto dėl mirties šeimoje ir negalėjo dalyvauti laidotuvėse. Ji ir pati negaluoja. Paklausiau, ar tai susiję su koronavirusu ir Jis atsakė: “Ne”. Mirtis ištiko dėl kitos priežasties. Pasimeldžiau už šią moterį. Jėzus pasakė man, jog ji pažįsta Jį. Tada paklausiau, ar yra regėjimas.

 

Nulipau milžiniškais laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę, kuri visada manęs laukia apačioje ir mes nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjimas atsivėrė man matant vieną kalną tolumoje. Didelė viršūnės dalis buvo padengta sniegu. Jis buvo apsuptas žemų kalvų. Jokių kitų kalnų aplink nesimatė. Man žiūrint į kalną, jo viršuje pradėjo kilti dūmai. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar buvau labai arti kalno, kai staiga jis išsiveržė su dūmų debesimis ir pelenais, kurie pakilo aukštai į orą. Man tai priminė išsiveržimą, kurį vieną kartą mačiau dokumentiniame filme apie šv. Elenos ugnikalnį. Įtariau, jog šis kalnas yra Fudži kalnas, bet nuėjau pažiūrėti google, kad galėčiau surasti tinkamą nuotrauką. Radau visiškai atitinkančią nuotrauką! Patvirtinimui, paklausiau Jėzaus, ar ugnikalnis, kurį mačiau išsiveržiant yra Fudži, esantis Japonijoje, ir Jis atsakė: “Taip”. Bus daug nuniokojimo? “Taip, dukra”. Kokia žinia?

 

“Žemė dejuoja ir bus žemės drebėjimų ir išsiveržimų, ženklų ir stebuklų prieš Man sugrįžtant. Atgailaukite! Ir sugrįžkite pas Mane.” Jis man priminė ištrauką iš evangelijos pagal Matą 24:7-8, kurioje Jėzus sako: “Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai – tik kentėjimų pradžia.” Ir laiške romiečiams 8:22, kur Paulius kalba apie dejuojančią žemę lyg gimdymo skausmuose [“Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose”]. Paklausiau, ar išsiveržimas įvyks greitai ar labai greitai? Jėzus atsakė: “Labai greitai.”

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/05/21/vision-227-mount-fuji-erupts/