Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 223 – Uraganas Floridoje 2020 / Ištartų žodžių galia / Kvietimas atgailai

2020 m. gegužės 10 d., rytas

 

Šlovinau Sosto patalpoje su giesmėmis ir Rašto skelbimu. Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, atsidūriau virš uragano. Buvau virš debesų, arti uragano akies. Paklausiau Jėzaus, ką Jis nori, kad aš čia nuveikčiau. “Skelbk jam”, Jis atsakė. Ką man skelbti? “Paskelbk nutarimą, kokį gėrį jis atneš”. Taigi skelbiau, jog ši audra bus panaudota Dievo tikslams, kad motyvuotų žmones melstis ir atvestų juos į atgailą. Ir tai, ką priešas planavo blogam tikslui, Dievas panaudos geram tikslui. Aš įsakiau, jog šis uraganas nukeliautų į šiaurės Atlantą ir neatneštų žalos, Jėzaus vardu!!

 

Niekada anksčiau to nedariau ir suprantu, jog Dievas visada moko mane naujų dalykų. Dalykai nebus tokie patys. Jis yra pokyčių ir augimo Dievas.

 

Nuėjau prie baltojo suolelio. Mokausi apie žodžių galią, kai juos skelbi, kai skelbi nutarimą ir pranešimą dvasiniame pasaulyje! Jėzus mane moko šios svarbios pamokos. Tu gali kalbėti Rašto žodžiais, malda arba giesme ir tuo metu dvasiniame pasaulyje vyksta pokyčiai, kurie pranoksta mano suvokimą, bet tai yra svarbu ir Dievas tai naudoja savo tikslams. Valdžia ateina iš Jėzaus ir tik Jo vardu.

 

Paklausiau dėl raštelio, kurį gavau ir kurio negalėjau perskaityti. Jėzus pasakė, jog jo perskaitymui dar neatėjo laikas. Man reikia būti kantriai. Ką gi. Paklausiau, ar yra regėjimas.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, sutikau mane pasitinkančią grupę ir prisijungiau prie kitų, kurie buvo jau susirinkę. Vaizde pasirodė lietus ir stipriai pučiantis vėjas, nes nuolaužos skraidė ore, panašu, jog visa tai vyko pramoninėje mieto dalyje. Buvo sunku įžiūrėti toliau gatvės. Buvau aukštokai ore, nes mačiau kaip nulekia didžiulio sandėlio-pastato stogas. Toks didelis nuniokojimas vyko šios audros metu. Supratau, jog tai uraganas. Iškart pagalvojau apie tą, kuriam neseniai skelbiau. Negali būti tas pats?! Jėzus atsakė: “Ne, tai kita audra.” Paklausiau, ar tai, ką matau yra salos nuniokojimas. Jis atsakė: “Ne.” Nuniokojimas žemyne? “Taip”, Jėzus atsakė. Ar audra smogs JAV, paklausiau? Jėzus atsakė: “Taip, dukra, smogs”. Ar uraganas smogs šiais metais? “Taip”. Jėzus atsakė. “Jis smogs Floridai.” Kokia žinia?

 

“Mano žinia visada ta pati. Kviečiu atgailai ir bažnyčią kviečiu pabusti! Tikintieji, melskitės, jog tauta atsiklauptų prieš Mane, atgailautų ir sugrįžtų pas Mane. Aš įspėju ir įspėju. Mano troškimas yra tas, jog žmonės siektų Manęs ir pažintų Mane; suprastų, jog Aš juos myliu. Man neteikia jokio malonumo nuniokojimas, bet atrodo, jog tai yra vienintelis būdas pažadinti žmones. Kaip ir Mano paveldui [Izraeliui].” Tavo paveldui, paklausiau? “Taip, pažiūrėk į Mano paveldą – pažiūrėk į jų istoriją – pažvelk, ką jie turėjo iškęsti – visus jų vargus, sunkumus ir netgi mirtis tam, kad jie pabustų ir sugrįžtų pas Mane. Ne kitaip ir šiandien. Ir neužilgo jie vėl turės eiti per vargą. Pasimokykite iš jų istorijos!”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/05/11/vision-223-hurricane-to-hit-florida-2020-declaring-over-a-hurricane-word-to-repent/