Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 218 - Laikykite šabo dieną šventą / Poilsio diena

2020 m. balandžio 7 d.

 

Tai kiek kitoks regėjimas. Jis įvyko ne regėjimų patalpoje, o tokioje dangaus vietoje, kurioje man leidžiama būti, kai aš leidžiu laiką su Dievu, arba tiesiog ten būnu ir matau Dievą kaip liūtą. Pabandysiu, kaip įmanoma geriau šią vietą apibūdinti. Tai nepaprasto grožio vieta: didžiulis apie 100 pėdų [30 metrų] krioklys krenta į žemiau esantį baseiną, kuris toliau tęsiasi kaip skaidri upė. Upė randasi slėnyje tarp dviejų miškingų kalvotų vietovių. Jeigu stoviu upėje, atsisukusi į tą pusę, kur teka upė, tada mano kairėje yra takas, kuris eina per mišką aukštyn kalva link ežero, kuris randasi kalno papėdėje. Ežeras yra įdomios mėlynos spalvos. Šalia ežero yra kotedžas, nuostabūs sodai ir mano alyvmedis. Būtent ant šio tako pasirodė mano erelis, kuris norėjo, jog juo skrisčiau. Nežinojau, ką man reikės daryti. Bet pastebėjau, jog esu užsidėjusi ginkluotę, todėl mąsčiau, kad reikės dalyvauti kokioje tai dvasinėje kovoje. Išgirdau Viešpatį sakant: "Skelbk". Ką aš turėčiau skelbti, paklausiau? "Skelbk, jog Mano Šabas yra šventas". Todėl perskaičiau ten, kur šiandien ryte buvau skaičiusi: Iz 56, tiksliau 1-2 eilutės ir tada iš Iz 58:13-14.

 

„Laikykitės teisingumo ir būkite dori,
nes greitai ateis mano išganymas,
greitai ims reikštis manasis teisumas.
Palaimintas žmogus, kuris tai daro,
ir žmogaus sūnus, kuris to laikosi:
švenčia šabą, jo neišniekina,
ranką savo sergsti nuo bet kokio pikto darbo“. (Iz 56:1-2)

 

Taip pat skelbiau:

Iz 58:13-14
"Jei šabo dieną sulaikysi kojas nuo šabo sulaužymo,
mano šventą dieną neužsiimsi savo reikalais;
jei šabą laikysi žavesio diena,
VIEŠPATIES šventą dieną – šlovinga;
jei švęsi ją, neidamas savo keliais
ir neieškodamas, kas tau naudinga,
ar gaišdamas laiką tuščioms šnekoms,
tada džiaugsies tu VIEŠPATYJE,
tada aš pakelsiu tave virš žemės aukštumų.
Pamaitinsiu tave tavojo tėvo Jokūbo paveldu“, – taip kalbėjo VIEŠPATIES lūpos."

 

Tada pasakiau Viešpačiui, jog aš kilusi iš pagonių [ne žydė]. Mes laikome sekmadienį savo poilsio diena. Viešpats atsakė: "Aš paskelbiau šabo dieną poilsio diena. Pagonys ją pakeitė." Bet tai yra viskas, ką aš žinau - atsakiau. Jis tarė: "Jūs net savo poilsio dienos daugiau nebesilaikote. Bet jei tai yra jūsų poilsio diena, tada atidėkite ją Man". Jis taip pat pasakė: "Atgailaukite dėl to ir sugrįžkite pas mane visa širdimi".

 

Supratau, jog jis turi omenyje ne mane, o visus tikinčiuosius, kilusius iš pagonių, kurie daugiau nebesilaiko sekmadienio, kaip savo pasirinktos poilsio dienos.

 

Yra daug Rašto vietų, susijusių su šabo diena: Pr 2:3, Iš 20:8-11, Įst 5:15, Ez 20:19-20, Kun 26:2, Heb 4:11 ir daugelis kitų. Apsvarstykime šį pamokymą, atgailaukime ir laikykime poilsio dieną šventą.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/04/07/vision-218-keep-the-sabbath-holy/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Pagal šv. Raštą, šabo diena yra septintoji diena. Mūsų kalendoriuje tai būtų šeštadienis. Originaliai šabo diena prasideda penktadienį saulei nusileidus ir baigiasi šeštadienį saulei nusileidus.

 

Šv. Rašto ištraukos paminėtos regėjime:

 

"Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų." (Pr 2:3)

 

"Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino." (Iš 20:8-11)

 

"Atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten VIEŠPATS, tavo Dievas, galingai pakelta ranka. Todėl VIEŠPATS, tavo Dievas, ir įsakė tau švęsti šabo dieną." (Įst 5:15)

 

"Aš, VIEŠPATS, esu jūsų Dievas: sekite mano įstatais, uoliai laikykitės mano įsakų 20 ir švęskite mano šabus, idant jie būtų ženklas man ir jums, kad žinotumėte, jog aš, VIEŠPATS, esu jūsų Dievas." (Ez 20:19-20)

 

"Švęskite mano šabus ir laikykite pagarboje mano šventovę: aš esu VIEŠPATS." (Kun 26:2)

 

"Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžiu." (Heb 4:11)