Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 216 – Niujorko centrinis parkas / Cunamis

2020 m. kovo 25 d.

 

Kaip visada, šlovinau ir garbinau Viešpatį Sosto patalpoje dainomis bei Rašto deklaravimu. Pradėjusi melstis ir deklaruodama 91-ą psalmę, atsidūriau virš pažįstamo miesto - Vinipego (Manitobos provincijoje, Kanadoje). Iš pradžių deklaravau psalmę atsistojusi ant įstatymų leidybos pastato viršuje esančios auksinės berniuko statulos, tada atsidūriau netoli man žinomos ligoninės. Stovėjau šalia jos ant šaligatvio. Dainavau [krikščioniškas] giesmes ir citavau Raštą, kad padrąsinčiau žmones, einančius pro ligoninę arba į ligoninę. Vienas žmogus sėdėjo ant šaligatvio, atsirėmęs į automobilų stovėjimo aikštelės sieną. Jis pasirodė esantis benamis, bet nesu tikra. Palaiminau jį ir palikau šią vietą.

 

Prie baltojo suolelio, Jėzus kalbėjo man apie šio laikotarpio mano darbą. Nesileisiu į detales, bet pokalbio pabaigoje, paprašiau, jog visada galėčiau matyti visu aiškumu ir jog galėčiau ištverti. Jis priminė man, jog mano pažinimas dalinis ir mano regėjimai daliniai ir, jog aš galiu matyti tik tai, ką Jis nori, jog aš matyčiau. Kaip vienas mano mokytojas man sakė: "Tai ne HD TV". Kai kurie dalykai, retkarčiais yra žymiai aiškiau įžiūrimi. Įdomu tai, jog kai sugrįžtu pasižiūrėti, daugiau detalių iškyla. Aš esu dėkinga.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome į regėjimų vietą. Šį kartą vaizdas atsivėrinėjo ilgai. Man teko palaukti (teko pasimokyti kantrybės). Išvydau gražų medį mano kairėje su didele šaka nukreipta į parko pusę. Mano vaizdas buvo iš aukštai, kaip iš paukščio skrydžio. Išvydau žmogų ant tako einantį link pastatų, esančių fone. Palei taką stovėjo aukšti apšvietimo stulpai. Mano dešinėje buvo grupė medžių, tokių, kokie būna parkuose. Staiga vandens banga užliejo ir nunešė tą žmogų tolyn. Banga tęsėsi, bet negalėjau matyti kur nuėjo.

 

Paklausiau Jėzaus, ar tai yra Centrinis parkas Niujorke? Jis atsakė: "Taip, dukra". Jėzus patvirtino, jog ta vandens banga, kuri nunešė žmogų, iš tiesų yra ta pati cunamio banga, kuri ateityje užlies Niujorką. Mačiau šį cunamį ankstesniuose regėjimuose: Nr. 26 ir Nr. 132 [taip pat ir Nr. 124] . Tai trečias [iš tiesų ketvirtas] regėjimas apie cunamį, kuris užlies Niujorką. Jėzus priminė man Rašto ištrauką 2 Metr 7:13-14, kurioje Dievas sako:

 

"Kai taip uždarysiu dangų, kad nebus lietaus, ar įsakysiu skėriams nuniokoti kraštą, ar atsiųsiu marą savo tautai, jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu jų nuodėmes ir atgaivinsiu jų kraštą." Mano supratimu, dabartinį virusą, kurį šėtonas naudoja norėdamas užkirsti kelią atgimimui, Dievas panaudoja kaip įspėjimą žmonėms pabusti (tai, ką šėtonas planuoja blogam tikslui, Dievas panaudoja geram). Dėl Niujorko, Jėzus pasakė: "Atgailaukite ir sugrįžkite pas Mane. Teismas artėja. Tikintieji, pabuskite ir melskitės už savo miestą!".

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/03/25/vision-216-central-park-new-york-city/