Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 215 - Jėzaus žodis mums

2020 m. kovo 23 d.

 

Viskas prasidėjo taip, kaip visada - garbinimu ir šlovinimu Sosto patalpoje. Kai pradėjau melstis ir skelbti 91-ą psalmę, aš niekur konkrečiai nekeliavau. Tiesiog skelbiau psalmę virš įvairių miestų visame pasaulyje. Mūsų pasaulis yra paveiktas priešo atakos ir staiga jis [pasaulis] tapo kur kas mažesnis.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau, ar yra regėjimas. Ar yra kažkas, ką norėtum pasakyti mums? Galbūt koks padrąsinimas?

 

Mačiau aukštą Jėzų stovintį Savo šlovėje ir spindesyje. Jis pasakė: "Tai yra testas to, kas bus. Jūs turėsite sunkumų - Aš jums tai iš anksto sakiau, bet turėkite drąsos, Aš nugalėjau pasaulį. Mano vaikai, eikite klusnume. Atgimimas jau už kampo! Ateina laikas, kai jūs darysite didesnius darbus Tėvui Mano vardu nei Aš dariau. Toliau melskitės ir ilsėkitės Manyje. Aš greitai sugrįšiu."

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/03/23/vision-215-jesus-word-to-us/