Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 213 – Sąmokslas prieš Trumpą / Trumpas išlieka taikiniu

2020 m. kovo 8 d., sekmadienio vakaras

 

Kaip visada šlovinau Sosto patalpoje su dainomis ir Rašto ištraukomis. Pradėjau melstis ir priėjusi prie 91-os psalmės, aš pradėjau ją skelbti, ir atsidūriau virš Italijos. Nuėjau į mažą bažnyčią, kurioje mačiau kunigą atsiklaupusį priekyje, besimeldžiantį. Jis labai bijojo. Supratau, jog baimė kyla dėl to, jog Italija vargsta su koronavirusu. Padrąsinau jį tikėjime: priminiau jam pažadus Dievo žodyje ir sudainavau City Alight dainą “Nebe aš, bet Kristus manyje” (Yet Not I But Trough Christ In Me). Jis atsisėdo su ašaromis, bet žymiai ramesnis. Prieš palikdama jį, pasimeldžiau už jį palaiminimo malda.

 

Prie baltojoj suolelio, paklausiau Jėzaus dėl kunigo. Supratau, jog žmonės ieško atsakymų/krypties šiuo sunkumų laikotarpiu. Jėzus pasakė, jog jiems padės. Jis padėkojo man, jog padrąsinau kunigą. Pasimelskite, jog tai būtų laikas, kurio metu žmonės ieškotų ir siektų Dievo.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, sutikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome į vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjimas atsivėrė ties Trumpu, stovinčiu ant pakylos priešais sakyklą ir besikreipiančiu į žmones. Mačiau, kaip jis gavo smūgį į dešinę viršutinę kūno dalį, ir atbulas nukrito ant pakylos grindų. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar buvau šalia pakylos, dešinėje jos pusėje. Žmonės dengė Trumpą, stengdamiesi jį apsaugoti. Kilo chaosas.

 

Turėjau ankstesnių regėjimų dėl pasikėsinimų į jo gyvybę. Žinau, jog maldos nulemia rezultatą, todėl Trumpas vis dar užima pareigas ir po šiai dienai yra gyvas. Dievas jį išsirinko tokiam laikui kaip šis. Jėzus patvirtino, jog išlieka pavojus jo gyvybei ir noras pašalinti jį iš užimamų pareigų (gyvą arba mirusį). Tikintieji, ir toliau melskimės už jo apsaugą: emocinę, fizinę ir dvasinę. Atšaukite visus jam priešiškus planus, turėdami šią galią per Jėzų Kristų (Ef 2:6). Pasimelskime!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/03/08/vision-213-assignment-against-trump/