Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 212 – Maldos už Netanyahu / Kvietimas maldai

2020 m. kovo 3 d., antradienio vakaras

 

Kaip visada, šlovinau ir garbinau Viešpatį Sosto patalpoje. Pradėjau melstis ir skelbiau 91-ą psalmę. Pajutau didelį troškimą padrąsinti premjerą Netanyahu. Todėl paklausiau Dievo, ar mano erelis galėtų nunešti mane iki premjero. Kai pradėjau skelbti psalmę, atsidūriau jo miegamajame. Premjeras miegojo, o jo žmona gulėjo šalia jo. Mano vaizdas buvo iš jo dešinės pusės, bet kiek tolėliau ir labiau nuo lovos pabaigos krašto. Užbaigiau psalmę ir tęsiau kalbėdama jam tiesą iš Rašto, duodama Senojo Testamento Žodį, jog Ješua yra jo Mesijas. Jis atsisėdo ir tarsi apstulbęs pradėjo kalbėti hebrajiškai. Vienintelis žodis, kurį supratau buvo “Adonai”. Jis atsigulė, bet buvo neramus. Aš jam padainavau Joshua Aaron dainą “The Sacrifice Lamb” (“Aukos avinėlis”) ir palaiminau jį Aarono laiminimu kartu su Naujojo Testamento ištrauka. Palikau jį būdama abejonėse.

 

Prie baltojo suolelio vėl paklausiau Jėzaus, ar premjeras iš tikrųjų mane girdėjo ir ar ši [mano] tarnystė yra tikra. Jėzus atsakė: “Nenuvertink to, ką matai ir sakai. Aš naudoju tai Savo tikslui ir šlovei. Būk ištikima tai darydama.” Spėju, jog man vis dar pasitaiko neaiškumo periodų. Greičiausiai todėl, jog visa tai atrodo taip nerealu ir tai, jog dažnai tai, ką matau, kartais yra šiek tiek pridengta/paslėpta, todėl abėjonė įsėlina. Mano pažinimas dalinis ir mano regėjimai daliniai. Mes esame pakviesti būti ištikimi, kokiai tik tarnystei mus yra pakvietęs Dievas. Todėl padrąsinu jus visus, mano draugai Kristuje, būkite ištikimi savo darbuose. Jei esate pašaukti užtarti maldoje, tada būkite ištikimi ir melskitės. Užtarimo maldos yra galinga tarnystė su neįtikėtinais rezultatais! Supratau, jog mes ir toliau turime melstis už premjerą Benjaminą Netanyahu; už jo apsaugą ir išganymą. Jo išganymas ranka pasiekiamas.

 

Regėjimu, kurį mačiau, šiuo metu negaliu pasidalinti. Bet supratau, jog mes turime ir toliau melstis už pasaulio vadovų išganymą. Didelis darbas yra daromas pasitelkiant maldos galią! Nėra nieko neįmanomo su Dievu! Jis gali suminkštinti pačias kiečiausias širdis. Būkite ištikimi maldoje.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/03/03/vision-212-praying-for-netanyahu/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Hebrajų kalboje Dievo vardas yra pakeičiamas vardu “Adonai”, kuris lietuvių kalboje verčiamas kaip “Viešpats”.

 

Šarlenės paminėtas Aarono laiminimas yra šis:

 

“Kalbėk Aaronui ir jo sūnums ir sakyk jiems: ‘Taip laiminsite izraelitus. Sakykite jiems:

Viešpats telaimina ir tesaugo tave!

Viešpats tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau maloningas!

Viešpats tepažvelgia į tave maloniai ir tesuteikia tau ramybę!’

(Sk 6:22-26)

 

O čia Naujojo Testamento ištrauka, atitinkanti šį palaimininą:

 

“Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais!”

(2 Kor 13:13)