Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 209 – Kaip meška / Kinijos globali galia augs

2020 m. vasario 15 d., šeštadienio vakaras

 

Šlovinau Sosto patalpoje ir deklaravau Rašto ištraukas. Šiandien, dvasios kelionėje man skelbiant 91-ą psalmę, aš atsidūriau virš savo miesto, o taip pat ir virš Kinijos. Bet pasilikau Kinijoje. Buvau prie jos sienos ir pradėjau skelbti Dievo Žodį, ir kai aš skelbiau, išvydau mūšį, vykstantį man prieš akis, ir aš norėjau į jį įsitraukti, bet angelas, kuris buvo mano dešinėje, paliepė man nedalyvauti ten. Taigi aš tęsiau Rašto ištraukų deklaravimą ir pastebėjau, jog tas angelas mane saugo. Priešui nepatiko, jog aš deklaruoju Raštą, netgi man stovint tik ant sienos! Man buvo leista eiti ir padrąsinti žmones, taigi nuėjau prie palatose esančių pacientų, seselių, daktarų. Jie visi buvo apsirengę apsauginiais drabužiais, kaukėmis ir pan. Nuėjau į patalpą, padainavau keletą giesmių ir pasidalinau su jais savo viltimi.

 

Grįžus prie baltojo suolelio, Jėzus man pasakė, jog Tėvas išgirdo Tikinčiųjų maldas dėl Kinijos. Bus išgelbėta daug sielų ir jau dabar yra išgelbėtų! Šlovė Viešpačiui!! Ir toliau melskitės! Man buvo priminta, jog Dievo Žodis yra kalavijas ir aš (mes) jį naudodami galime kariauti dvasiniame pasaulyje.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, sutikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome iki vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Kai kurie su manimi pasisveikino, bet aš, kaip visada, negaliu matyti jų veidų. Aš galiu matyti veidus tik mane pasitinkančios grupės. Regėjimas atsivėrė ties Kinijos žemėlapiu padėtu horizontaliai. Milžiniška meška – kaip kadjakinis lokys [stambiausias rudųjų lokių atstovas] – ėjo per šią tautą, pradedant iš dešinės ėjo link kairės, kiek supratau ir toliau eis vakarų krytimi. Tai buvo didžiulė meška, stipri ir galinga. Mano vaizdas pasikeitė, ir meškos veidas pripildė ekraną. Jos nasrai buvo plačiai atverti, nes ji riaumojo ar pan.; tai leido pamatyti jos aštrius dantis ir stiprų žandikaulį. Supratau, jog meška simbolizuoja Kinijos galią, valdžią, stiprumą, kontrolę ir įbauginimą. Meška sieks dominuoti visoje teritorijoje. Supratau, jog šiuo atveju meška nereprezentuoja Biblinės pranašystės šiai tautai, nes meška yra Rusija.

 

Jėzus pasakė: “Kinija iškils kaip pasaulietinė jėga; daug galingesnė nei JAV.” Aš paklausiau, ar JAV bus pašalinta nuo pasaulio lyderių? Jėzus atsakė: “Taip”. Tai mane nuliūdino. Ech. Jėzus tęsė: “Kinija bus viena iš tų tautų, kurios eis prieš Mano paveldą [t.y. Izraelį] ir Tikinčiuosius. Bet prisiminkite, jog Aš pasirūpinsiu Tikinčiaisiais. Tai jų ir Mano šlovė, jei jie mirs kaip kankiniai. Pabusk bažnyčia! Pabuskite Tikintieji ir melskitės už persekiojamą bažnyčią ir tuos, kurie persekioja. Aš greitai grįšiu, bet pirma turi įvykti tam tikri dalykai. Bažnyčia, stovėk tvirtai savo tikėjime, kad galėtum atsilaikyti prieš persekiojimą. Bažnyčia nebus paimta anksčiau nei kad prasidės numatyti persekiojimai. Taigi, remkitės į Mane. Neikite į kompromisus tikėjime!”. Jis man priminė ištraukas iš Izaijo 41:10 ir Mato 24:22. Aš paklausiau, ar tai patvirtina pranašo Sadhu pranašystę dėl Kinijos ir JAV? Jėzus atsakė: “Taip”.

 

Aš jums duosiu nuorodą ir pasistengsiu įdėti iškart nuo tos vietos, kur pranašaujama dėl tam tikrų tautų, įskaitant Kiniją ir JAV. Laikas maždaug bus nuo 2 valandų 27 min, kai jis pradeda kalbėti pranašavimą.

https://youtu.be/vIyo6HRnXbo?t=8793

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/02/15/vision-209-the-bear/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šarlenė jau daug kartų yra patvirtinusi, jog Sadhu yra Dievo pranašas, Jėzus jai taip sakė kažkuriuose ankstesniuose regėjimuose ir ji pati Sadhu yra mačiusi Sosto patalpoje (jis ten dėvi savo firminiu ženklu tapusį oranžinį drabužį). Įdėtame video Sadhu pranašauja, jog Kinija iškils kaip galinga jėga, ekonomiškai labai stipri, o iš JAV bus atimta galybė. Taip pat pranašauja apie stiprėjantį islamo ekstremistų judėjimą ir veikimą tiek Viduriniuosiuose Rytuose, tiek ir pačioje Europoje. Jų pagrindinis taikinys bus krikščionys. Plačiau apie visa tai žiūrėkite Sadhu video, jis ten gan vaizdžiai nupasakoja artėjančius įvykius. Taip pat Sadhu pabrėžė, jog 2020 metai yra pasiruošimo metai. Jog šiais metais, mes turime labai tvirtai įsišaknyti tikėjime, Dievo Žodį turime įsirašyti savo širdyse.

 

Šv. Rašto ištraukos paminėtos regėjime:

 

“Nebijok, nes aš su tavimi,

nebūgštauk, nes aš tavo Dievas!

Stiprinsiu tave, padėsiu tau,

remsiu tave savo teisumo dešine.”

(Izaijo 41:10)

 

“Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.” (Mato 24:22)