Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 206 – “Aš iškeliu vadovus, aš juos ir pašalinu”: Kinija / Patarnavimas Kinijoje

2020 m. sausio 31 d., penktadienio rytas

 

Buvau Sosto patalpoje garbindama ir šlovindama Jėzų, kaip kad visada. Atėjus maldos metui ir man skelbiant 91 psalmę, atsidūriau virš Kinijos (dėl to visai nenustebau). Praėjau pro pastatą, kuris yra statomas – manau, jog tai ligoninė – ir atsidūriau mažame bute. Mačiau, kaip moteris verkė prie jaunuolio, gulinčio lovoje. Ten buvo tiek daug baimės! Supratau, jog jis yra jos sūnus, sergantis koronavirusu. Prie lovos kojos buvo mažas langas, kuris taip pat buvo vieno didelio kambario dalis. Pradėjau dainuoti [krikščioniškas giesmas] ir kalbėti tiesą [apie Jėzų] jiems; pasidalinau su jais savo viltimi. Pradėjau melstis už jaunuolio išgijimą ir Jėzus man padėjo. Matydama, jog nieko nevyksta, aš juos palaiminau ir ruošiausi iš čia išvykti (pasiduoti), kai išgirdau Jėzų sakant: “Žiūrėk”. Išvydau pora angelų kambaryje, patarnaujančių tam sūnui. Tada Jėzus atsirado tolimajame lovos gale, pasilenkė virš lovos ir pasiūlė jaunuoliui Savo ranką. Išganymas ir išgydymas atėjo į šią šeimą. Šlovinkite Viešpatį! Man reikia daugiau kantrybės šioje tarnystėje!

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio vietos. Paklausiau [Jėzaus] dėl šio viruso, esančio Kinijoje, nes tai sukuria pasaulinę baimę. (Beje, baimė yra ne iš Dievo! Todėl varykite šalin baimę ir prisiminkite, kieno rankose esate!). Supratau, jog Dievas tai [virusą] leidžia tam, kad paskatintų žmones pamąstyti apie savo mirtingumą ir atvestų juos į atgailą. Tai, kas yra bloga, Dievas panaudoja geram tikslui. Dievas nieko nešvaisto. Yra didelis paskatinimas Tikintiesiems melstis. Jėzus sakė: “Tikintieji, melskitės! Kovokite maldose už paklydusius! Dabar yra išganymo laikas.” Taip pat supratau, jog yra daug dalykų, kuriuos valdžia slepia; nenustebkime. Jėzus pasakė: “Jie niekada nepripažins to, ką jie slepia”. Bet mes žinome, jog Viešpats viską mato: “…bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą” (Heb 4:13).

 

Nulipau laiptais žemyn, sutikau ištikimąją mane pasitinkančią grupę žmonių ir nuėjome į regėjimų vietą, kurioje kaip visada kiti jau būna susirinkę. Ekrane pasirodė Kinijos vėliava, kuri užpildė visą vaizdą; raudonos spalvos su auksinėmis žvaigždėmis. Tada vaizdas pasikeitė ir mačiau Kinijos vadovą stovintį balkone, mano dešinėje, aukštai virš minios, kuris žvelgė į žemiau esančius žmones, besilenkiančius jam. Jo dešinė ranka buvo iškelta į viršų. Jis kažką skelbė. Tada staiga jis susvyravo atgal ir susmuko kėdėje buvusioje už jo. Jėzus pasakė: “Aš iškeliu vadovus, aš juos ir pašalinu.” Žinau, jog tai yra citata iš Psalmyno 75:8 “Tai Dievas teisia; vieną jis pažemina, kitą išaukština.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/01/31/vision-206-i-raise-leaders-up-and-i-take-them-down-re-china/