Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 200 – Stiprus perspėjimas Japonijai / Patarnavimas japonams

2019 m. gruodžio 22 d., sekmadienio vakaras

 

Nuėjau melstis į Sosto patalpą, viską pradėjau kaip ir įprasta šlovinimu ir garbinimu. Mano dvasinė kelionė buvo kiek kitokia, nes pradėjusi skelbti 91-ą psalmę pajaučiau, jog turiu vykti į Japoniją. Pasakiau ereliui, jog ten skristų. Paprastai, aš nukeliauja ten, kur veda Dvasia. Atsiradau kažkokioje gamykloje. Ten abiejose konvejerio juostos pusėse stovėjo žmonės su gaminiais, ties kuriais dirbo. Negaliu pasakyti, kas ten per gaminiai buvo. Labiausiai tikėtina, jog tai buvo maistas, nes darbuotojai buvo apsirengę su baltomis apsaugomis: galvai, kūnui, kaukės, pirštinės rankoms. Kalbėjau jiems iš širdies apie Jėzų ir pasidalinau su jais savo viltimi. Konvejerio juosta sustojo. Aš jiems padainavau. Jie stovėjo tylėdami. Jie turėjo mane girdėti. Viena moteris patylomis verkė. Palaiminau juos ir išvykau.

 

Nuėjau prie baltojo suolelio vietos pasikalbėti su Jėzumi. Mano širdis buvo apsunkusi dvasine našta dėl Japonijos žmonių. Paklausiau, ar yra koks regėjimas. Pažvelgiau iš ten, kur buvau, ir mačiau, jog artėja Japonijai nuniokojimas. Mačiau žmones, besislepiančius po stalais, kad apsisaugotų nuo krentančių nuolaužų. Girdėjau riksmus ir tvyrojo chaosas. Šviesos išsijungė. Tada mano vaizdas pasikeitė, nes dabar buvau lauke gatvės lygyje ir mačiau aukštą siaurą pastatą stipriai svyruojantį ir tuomet jis pasviro į dešinę ir trenkėsi į šalimais esantį pastatą. Visur krito nuolaužos. Paprašiau Jėzaus, kad patvirtintų, ar tai Tokijas? Ir Jis atsakė: “Taip.” Patikslinimui – žemės drebėjimas smogs šiai vietai? Jėzus atsakė: “Taip.” Pakomentavau, jog reikės labai stipraus žemės drebėjimo tam, kad vienas dangoraižis trenktųsi į kitą dangoraižį, nes tie pastatai yra suprojektuoti taip, kad atlaikytų labai galingus drebėjimus. Ar žemės drebėjimas bus stipresnis nei 9? Jėzus atsakė: “Taip.” O, varge. Kam toks niokojantis žemės drebėjimas? Ar tai teismas ar perspėjimas? Jėzus pasakė: “Perspėjimas, dukra.”

 

“Jie tapo arogantiški ir pasitikintys savo išmintimi ir galia. Jie yra pasinėrę į stabmeldystę, kuri skatina juos tikėti priešo melu. Garbė jiems reiškia labai daug. Aš Esu Vienintelis, kuris gali išvaduoti juos iš jų vergovės. Ateinantys sunkumai atves juos ant kelių ir jie šauksis Viešpaties vardo!” Paklausiau Jėzaus, tuo atveju, jei žmonės atgailaus, ar Tu atitrauksi niokojantį žemės drebėjimą? Jėzus atsakė: “Taip, dukra, atitrauksiu.”

 

Supratau, jog mums reikia melstis! Tikintieji, melskimės, kad kiekvienas Japonijos žmogus, ten gyvenantis, patirtų asmeninį susitikimą su Viešpačiu Jėzumi ir atgailautų! Nes Dievas nenori, kad kuris pražūtų, bet kad jie atgailautų! Maldos nulemia rezultatą!

 

Jie ir taip praėjo pro daug vargo dėl cunamio, kuris jiems smogė šiaurinėje Japonijos pakrantėje prieš 8 metus (2011 kovą). Išsiaiškinau, jog virš 22 000 žmonių mirė nuo to cunamio ir daugelis vis dar yra dingę. Ir tiesiog informacijai, Tokijas randasi pietinėje Japonijos dalyje. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie jiems besiartinančias negandas, susijusias su orais Nr. 115.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/12/22/vision-200-a-strong-warning-to-japan/