Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 20 – Mokyklinis autobusas Artimuosiuose Rytuose / ISIS / Jėzaus išvaizda / Dangaus vyresnieji

2018 m. vasario 2 d.

 

Mano laikas Sosto patalpoje keičiasi.

 

Jėzus dabar yra Karalius, vilkintis Savo spindinčiu baltu drabužiu, ant galvos yra jo auksinė karūna su brangakmeniais ir tai yra pirmas kartais, kai pastebėjau Jo auksinį skeptrą Jo dešinėje rankoje. Ant kojų mūvėjo auksinius sandalus. Taip pat mačiau kelis iš 24-ių vyresniųjų žemai nusilenkiančių priešais Karalių Jėzų. Pasielgiau taip pat, kaip ir jie, jaučiausi labai kukliai. O, vau!

 

Dėl nežinomos priežasties supratau, jog vienas jų yra Jeremijas. (Šiuo metu kaip tik studijuoju Jeremijo knygą). Tada, praėjus kuriam laikui garbinimo ir šlovinimo, jie atsistojo ir atsisėdo savo sostuose. Sostai buvo iš aukso.

 

Tada išgirdau balsą sakantį: “Kas su mumis?”. Aš atsakiau: “Aš, jeigu tinkamai mane paruoši, nes žinau, jog Tu neši mano naštas už mane ir būsi su manimi”. Bet išvydau kitą šventąjį išeinantį į priekį. Tai buvo dar ne mano laikas. Tada pagalvojau, jog reikia pažiūrėti, ar yra dar regėjimų. Taigi palikau tą vietą ir nuėjau laiptais žemyn iki vietos, kur matome regėjimus.

 

Ekranas buvo užpildytas ISIS kareivio: jis visas vilkėjo juodai ir buvo užsirišęs juodą bandaną [skarelę] ant galvos. Jis stovėjo autobuso viduje prie vairuotojo su automatiniu ginklu rankoje. Autobusas buvo pilnas vaikų ir keleto suaugusiųjų! Nežinojau, ar jie misionieriai ar įprastos mokyklos vaikai. Bet Jėzus patvirtino, jog jie mokyklos vaikai. Tada viską mačiau iš šono, lyg būdama ore, ir mačiau autobusą apsuptą ISIS kareivių ir poros karinių automobilių. Mačiau pritvirtintą prie karinio automobilio juodą ISIS vėliavą. Kelias buvo smėlėto purvo kelias. Kraštas buvo akmenuotas, sausas, smėlėtas ir dulkėtas. Nemačiau jokių medžių. Mąsčiau, jog galbūt tai būtų šiaurės Sirija, bet negavau jokio patvirtinimo.

 

Supratau, jog mums reikia melstis! Nežinau, ar tai jau įvyko, ar tik įvyks. Net nežinau, ar tai bus naujienose parodyta. Bet Dieve, meldžiame pasigailėjimo! Mums reikia melstis.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/02/vision-20-we-need-to-pray/