Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 199 - "Dar ne jo laikas būti pašalintam" / Trumpas pasilieka pareigose

2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienio vakaras

 

Kvietimas maldai už JAV prezidentą.

 

Mano regėjimai visada prasideda garbinimu ir šlovinimu Sosto patalpoje, o tada prasideda maldos laikas. Visada skelbiu 91-ą psalmę ir būtent tada aš būnu paimta į dvasinį pasaulį. Aš būnu apsiginklavusi dvasiniais ginklais (atrodo kaip viduramžių ginkluotė) ir skrendu su milžinišku baltagalviu ereliu (aš sėdžiu ant jo). Šiandien, turėjau padrąsinti prezidentą D. Trumpą. Pirma aš jį išvydau ovaliajame kabinete, jis buvo rankomis susiėmęs galvą ir gerokai nusiminęs. Jis dūsavo ir vaikščiojo po kabinetą. Aš pradėjau jam giedoti ir kalbėti padrąsinančius žodžius. Man jo labai pagailo. Žinau, jog yra daug žmonių, kurie jo nemėgsta, tiek Tikinčių, tiek ir Netikinčių. MUMS REIKIA JĮ MATYTI TAIP, KAIP JĖZUS JĮ MATO! Pakeiskite savo kritiką į maldą. Nes kokiu teismu teisiame kitus, tokiu ir mes patys būsime teisiami (Mt 7:2). Prieš jį paliekant pasimeldžiau už jo minčių apsaugą ir už jo ramybę.

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio. Jėzus ten manęs kaip visada laukė. Paklausiau Jo dėl JAV prezidento. Jėzus atsakė: "Jis bus paliktas pareigose. Dar ne jo laikas būti pašalintam." Paklausiau Jo, ar turiu tai viešai parašyti, ar galiu šį žinojimą pasilikti tik sau. Jis manęs paklausė, ar aš turiu pasitikėjimo problemų. (Retorinis klausimas? Žinoma, Jis žino atsakymą). Jis žino, jog kartais susiduriu su pasitikėjimo klausimu. Regėjimai yra rimti ypač, kai jie susiję su konkrečiu dalyku. Viena netiksli interpretacija gali visiškai sužlugdyti mano patikimumą. Mane tai kartais gąsdina. Mano didžiausia baimė yra ta, jog į mane bus žiūrima kaip į netikrą pranašą. Savo mintyse žinau, jog Dievas mane apgins, bet man reikia pasitikėti Juo širdimi. Paprašysiu maldų. Jei prisimintumėte mane, prašau pasimelskite, jog man būtų suteiktas aiškumas ir žinojimas to, ką aš regiu ir ką turiu jums pasakyti nuo Dievo. Pasimelskite už mano minčių apsaugą, ypač už apsaugą nuo baimės. Ačiū.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau su mane pasitinkančia grupe ir nuėjau iki vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Ekranas atsivėrė ties vaizdu kaip prezidentas Trumpas kreipiasi į tautą. Už jo buvo Amerikos herbas. Jis dėkojo žmonėms už jų pasitikėjimą juo ir už gebėjimą matyti pro melą.

 

Nežinau, kaip atrodys tas procesas, kuris išlaikys jį jo pareigose, bet Dievas tai kontroliuoja. Ne žmogus. Prašau pasimelskite už JAV prezidentą. Jo buvimas pareigose turi įtakos ne tik Amerikos žmonėms, bet ir visoms tautoms; ypač Izrealiui. O kai jo nebebus prezidento pareigose, tada JAV ištiks dideli vargai (Jėzus man taip sakė ir rodė, jei prisimenate, ankstesniuose regėjimuose). Mes tikime maldos galia, nes malda daro įtaką rezultatui. Šlovė Viešpačiui!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/12/19/vision-199-its-not-his-time-to-be-removed-yet/