Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 182 - Pranašas Sadhu kalbės šventą tiesą / Pranašo Sadhu užpuolimas / Patarnavimas Katalikų Bažnyčiai

2019 m. rugsėjo 13 d.


Džiaugiausi savo garbinimo ir šlovinimo laiku Sosto patalpoje. Man buvo suteikta galimybė pamatyti iš kitos perspektyvos, nes aš žvelgiau į priekį ir į Malonės Sosto dešinę, aš mačiau šiek tiek vaikų, kurie kartu su manimi giedojo vaikystės giesmes, kurias aš buvau giedojusi, kai buvau vaikas. Jie buvo jauni pradinukų amžiaus vaikai ir jie džiaugėsi plodami rankomis ir atlikdami giesmės veiksmus, kuriuos atlikau ir aš. (Jie vilkėjo baltus blizgančius rūbus ir jie taip pat kikeno). Atėjus maldos metui ir man skelbiant 91-ą psalmę, aš atsiradau ant senos katedros viršaus. Aš stovėjau ant viršūnės, žvelgiau žemyn ir mačiau įeinančius žmones. Žinojau, jog tai Katalikų Bažnyčia, bet tai nebuvo ta Paryžiaus "Notre Dame" katedra. Aš pradėjau skelbti Rašto ištraukas apie tiesą virš jų ir tuomet įėjau į bažnyčią. Aš išvydau vyrą, vieną stovintį bažnyčios suolų eilėje. Ten buvo ir kitų žmonių, bet mano dėmesys buvo patrauktas prie vyro, sėdinčio ant medinio suolo, jis atrodė prislėgtas ir netgi nusivylęs. Aš pagiedojau jam, paskaičiau Rašto ištraukas apie viltį ir pasimeldžiau virš jo.


Nuėjau prie baltojo suolelio vietos, kaip kad visada darau, ir paklausiau apie vaikus. Jie yra dalis tų pačių vaikų, kuriuos Jėzus man rodė ir aš mačiau ankstesniuose regėjimuose, kur jie bėgiojo po sodą, esantį už šventyklos. Jie auga danguje. Jėzus man tai patvirtino.


Aš nuėjau į regėjimų vietą, trumpai pasisveikinusi su šventaisiais draugas ir tais, kurie ten buvo susirinkę, ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau pranašą Sadhu, kalbantį miniai. Staiga, jam buvo stipriai kažkuo smogta į galvą ir jis nukrito ant grindų ar ant žemės. Mačiau jo užmerktas akis, lyg jis būtų miręs. Vaizdas pasikeitė ir aš dabar mačiau jį gyvą, stovintį ir kalbantį, o ugnis ėjo jam iš burnos. Jis vis dar vilkėjo savo oranžinį rūbą, kaip kad visada jis vilki.


Šis regėjimas buvo labai sunkus ir man skausmingas. Aš esu šituo regėjimu nustebinta, bet kartu ir ne. Sunku paaiškinti. Man prireikė poros dienų, kad visa tai suvokčiau. Mano supratimas yra toks, kad Dievas ruošiasi panaudoti šį pranašą pačiu galingiausiu būdu! Tikiu, jog įvyks stebuklas. Pranašas Sadhu kalbės tokią šventą tiesą - ugnį, kuri eis iš jo burnos - jog tai atves žmones į įtikinimą ir atgailą, kaip koks senovės dienų pranašas. Jėzus pasakė, kad tikintieji turi melstis už pranašo Sadhu padrąsinimą, saugumą ir jo tarnystės apsaugą pagal Dievo tikslus jam. Ech.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/09/13/vision-182-prophet-sadhu-will-speak-holy-truth/