Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 175 - Šiaurės Amerikos vakarinės pakrantės nuniokojimas / Žemės drebėjimas / Įspėjimas atgailai

2019 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienio vakaras

 

Buvo gera sugrįžti į Sosto patalpą garbinimui ir šlovinimui. Kaip visada pradėjau melstis ir kai pradėjau skelbti 91 psalmę, atsidūriau gana aukštai ore, matydama Šiaurės Amerikos vakarinės pakrantės pajūrio juostą nuo Vankuverio (Britų Kolumbija, Kanada) iki Los Andželo (Kalifornija, JAV). Deklaruodama šią psalmę mačiau kaip skyla žemė, viskas dreba, kaip griūva pastatai išilgai šios pakrantės. Tada išvydau didžiules bangas, kurios pasiekė pakrantę ir nuėjo gilyn į žemyną. Žinau, jog esu mačiusi kelis regėjimas apie artėjantį šios pakrantės sunaikinimą (Nr. 16, 25, 34, 72, 144). Toliau tęsiau deklaruodama Šv. Rašto ištraukas šiai vakarinei Šiaurės Amerikos pakrantei.

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio [ten Šarlenė susitinka su Jėzumi]. Paklausiau, ar yra kokia žinutė mums. Jėzus atsakė: "Atgailaukite ir sugrįžkite pas mane! Nes artėja nelaimė ir sunaikinimas. Bažnyčia, melskitės už žmones, kad jie atgailautų! Aš vis perspėju ir perspėju taip, kaip Aš kalbėjau per pranašus įspėdamas Izraelį ir Judą dėl artėjančio jų ėjimo į nelaisvę ir Jeruzalės nuniokojimo bet jie neklausė. Aš ir šiandien naudoju pranašus, kad kalbėčiau žmonėms, jog jie sugrįžtų pas Mane ir atgailautų." Aš dar kartą paklausiau apie tikinčiuosius, kurie yra toje pakrantėje ir Jis atsakė: "Aš apsaugosiu savuosius, tuos, kurie Mane myli." Ar dar kas nors liko nepasakyta? Jėzus atsakė: "Aš esu jų viltis. Aš esu jų išgelbėjimas. Aš esu vienintelis Dievas, kuris juos myli amžina meile." Aš supratau, jog visa tai nenutiks iš karto, bet bus kaip grandininė reakcija prasidedanti Kalifornijoje. Aš žinau, jog maldos pakeičia rezultatą, nes jos yra galingos ir efektyvios (Jokūbo 5:16 "Daug gali karšta teisiojo malda"). Melskimės!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/08/05/vision-175-north-american-west-coast-destruction/