Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 172 - Teismas atkeliauja iš Atlanto vandenyno

2019 m. birželio 8 d.


Šlovinau Jėzų Sosto patalpoje kaip kad visada darau. Pradėjau savo maldos laiką ir kai pradėjau skelbti 91-ą psalmę, aš keliavau kaip visada su savo ereliu ir atsiradau rytinėje Kanadoje. Atpažinau Halifaksą. Toliau tęsdama psalmės deklaravimą, aš atkeliavau į seną bažnyčią. Įėjau į vidų ir išvydau ten tarnautoją, kuris tuo metu buvo vienas. Jis buvo dėl kažko susimąstęs. Mačiau senus medinius suolus ir dažytus stiklinius langus. Pradėjau giedoti virš bažnyčios. Aš kalbėjau tarnautojui ir paraginau jį neiti į kompromisus tikėjime, neleisk savo baimei kalbėti žmonėms tai, kas pamalonintų jų ausis. Stenkis įtikti Dievui, o ne žmogui. Jis rems tave savo teisumo dešine (Iz 41:10). Prisimink, kad tavo atpildas - tavo paveldas - spindės ryškiau už saulę! Tuomet aš įspėjau jį, jog jei jis eis į kompromisus tikėjime ir Dievo Žodyje ir neatgailaus dėl to, tuomet jis bus teisamas kartu su nedorėliais. Ir ne tik tai, bet tavo bažnyčia neteks žibintuvo! 


Tuomet aš pažvelgiau ir išvydau, kaip galinga audra suduoda vietovei. Vėjas ir lietus judėjo iš dešinės į kairę horizontaliai ir aš negalėjau per juos matyti. Viešpats pasakė: "Artinasi didingai galinga audra, kuri atves juos ant kelių. Tai įspėjimas, nes bus blogiau." Supratau, jog bus potvynis - audros antplūdis - ir daug nuostolių. Tuomet mano perspektyva pasikeitė ir aš išvydau kaip milžiniška banga užlieja krantą. Ji atvilnijo iš Atlanto vandenyno. Buvo dienos metas.


Sugrįžau prie baltojo suolelio ir paklausiau apie audrą ir milžinišką bangą. Paklausiau, ar tai buvo du skirtingi regėjimai? Jis atsakė: "Taip." Paklausiau, ar vienas jų buvo įspėjimas, o kitas teismas? Jis atsakė: "Taip." Aš paklausiau, kokia žinutė ir Jėzus atsakė: "Aš kviečiu į atgailą." Viešpats tuomet man davė ištrauką iš Jono 14:23 "Jėzus jam atsakė: "Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime." Supratau, kad Dievas norėjo paaiškinti, jog jis nėra tironas, bet trokšta bendravimo su mumis. Ir Jis pasakė: "Mano širdies troškimas dėl žmonių yra toks, kad Aš noriu gyventi kartu su jais." Tai buvo gera girdėti. Viešpats man priminė Iz 30:15, kurioje Jis sako: "Atgailoje ir ramybėje yra jūsų išgelbėjimas, tyloje ir pasitikėjime yra jūsų stiprybė..."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/07/08/vision-172-judgement-coming-from-the-atlantic-ocean/

 

 

Šarlenės regėjimo Nr. 172 Halifaksas - dalinis išpildymas

2019 m. rugsėjo 9 d.

 

Uragano Doriano susilpnėjimas yra pranašystės išpildymas apie audrą, kuri smogs Naujajai Škotijai, Kanadoje. Kita regėjimo dalis dėl cunamio bangos dar nėra išpildyta. Aš šiandien apie tai paklausiau Jėzaus ir Jis tai patvirtino.

 

"Tuomet aš pažvelgiau ir išvydau, kaip galinga audra suduoda vietovei. Vėjas ir lietus judėjo iš dešinės į kairę horizontaliai ir aš negalėjau per juos matyti. Viešpats pasakė: "Artinasi didingai galinga audra, kuri atves juos ant kelių. Tai įspėjimas, nes bus blogiau." Supratau, jog bus potvynis - audros antplūdis - ir daug nuostolių."

 

Aukščiau skaitykite visą 172 r.egėjimą.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/09/09/partially-fulfilled-vision-172/