Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 160 - Toliau melskitės už Trumpą / Užpuolamas karinis jūrų laivas

2019 m. gegužės 16 d., ketvirtadienio vakaras


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš pradėjau savo dvasinę kelionę kartu su savo ereliu. Aš skelbiau 91-ą psalmę ir daug keliavau - virš kai kurių musulmonų mečečių ir persekiojamos bažnyčios. Aš taip pat pasimeldžiau ir pagiedojau jaunai moteriai, kuri, žinau, turės operaciją. Aš meldžiausi prieš bet kokius palaiminimų blokatorius, prieš netikėjimo dvasias ir prieš baimę. Palikau ją su ištrauka iš Iz 41:10. Noriu su jumis pasidalinti vienu dalyku: man buvo sunku visą laiką klūpėti ant kelių. (Dažnai būna taip, jog meldžiuosi daugiau nei valandą, o tai sukelia skausmą mano keliuose). Aš nusprendžiau atsistoti ir paprašyti atleidimo, ir pastebėjau, jog Jėzus taip pat stovėjo šalia manęs ir meldėsi.


Prie baltojo suolelio, Jėzus priminėman kai kuriuos dalykus, kuriuos Jis prašė manęs padaryti praeityje, kuriuos turėčiau tęsti. Būti klusniai mažuose dalykuose yra labai svarbu.


Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo mielą šešių grupelę ir kitus, laukiančius, ir pasisukau į ekraną. Išvydau tą laivą, kuriame buvo Trumpas, iš regėjimo Nr. 156. Kažkas šovė į laivą, bet nusileido į vandenį. laivas liko nepaliestas. Jis praskriejo virš laivo ir nusileido kiek tolėliau už kairiojo borto. Mačiau dūmų kelią, kurį paliko tas pralėkęs daiktas - greičiausiai kovinė raketa - nes ji išniro iš už kalnų ir lėkė virš laivo. Supratau, jog tai įspėjimas JAV. Aš supratau, jog raketa priklauso tam tikriems dalyviams įsitraukusiems su Iranu ir tais, kurie eina prieš Izraelį. Tai politinis proto žaidimas. Melskite išminties Trumpui.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/05/16/vision-160-continue-to-pray-for-trump/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


"Nebijok, nes aš su tavimi, 
nebūgštauk, nes aš tavo Dievas!
Stiprinsiu tave, padėsiu tau,
remsiu tave savo teisumo dešine."
(Izaijo 41:10)