Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 156 - Toliau melskite išminties ir apsaugos prezidentui Trumpui

2019 m. balandžio 28 d., sekmadienio vakaras


Buvo gera garbinti ir šlovinti Sosto patalpoje po trumpos pertraukos dėl mirties mūsų šeimoje. Šlovė Viešpačiui, kad mūsų mylima artimoji yra su Jėzumi! Jos ištikimybės Viešpačiui liudijimas per jos nueitą kelią padrąsins mane mano pačios kelionėje. Maldos metu ir man skelbiant 91-ą psalmę, aš keliavau virš kalnų ir slėnių. Mačiau, jog apačioje bėga upelis tarp dviejų žalių kalnų, jis įteka į vandenyno įlanką. Ten plūduriavo laivas - jis atrodė kaip kažkokios rūšies karinis jūrų laivas. Kai priartėjau prie laivo, mačiau jame ant denio stovinčius du jūreivius, kažką tikrinančius. Aš pagiedojau jiems ir supratau, kad jie yra Amerikos jūreiviai. Girdėjau kaip vienas jų stengėsi sugiedoti kartu lyg žinodamas tą giesmę. Pasidalinau su jais savo viltimi, padrąsinau juos ir palaiminau.


Sugrįžau prie baltojo suolelio, Jėzus norėjo, kad sekčiau paskui Jį. Mes nuėjome į vietą, kurioje esu buvusi anksčiau, joje teka gyvenimo upė, ji išteka iš Dievo šventyklos ir kaskadomis leidžiasi nuo šventyklos šono ir įteka į žemiau esančią upę. Pažvelgiau tolyn kiek galėjau ir mačiau, jog upė išsišakoja į kitas upes ir upelius, kurie tekėjo, kad pagirdytų vešlią augmeniją ir gyvūniją. Tai buvo žvilgsnis į nuostabų ir gražų vaizdą, kurį sunku apibūdinti. Man tai priminė kai ką, ką "BBC planet" rodomos serijos bandytų įamžinti, bet tai buvo vaizdas pralenkiantis tai, ką mes turime čia.


Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau dabar jau šešis šventuosius ir kitus, kurie ten susirenka, ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau tą karinį jūrų laivą, esantį įlankoje, apsuptoje ne taip toli esančiais žaliais kalnais. Kariuomenės sraigtasparnis įskrido man iš kairės pusės ir nusileido ant laivo. Iš artimesnio vaizdo išvydau prezidentą Trumpą, išlipantį iš sraigtasparnio, kartu su juo buvo keli kiti žmonės, jie susitiko su nedidele grupe žmonių, kurie jų laukė netolise. Negali jo su niekuo sumaišyti - aš mačiau jo veidą iš profilio ir jo šviesius plaukus plaikstomus vėjyje. Jis vilkėjo savo įžymųjį raudoną kaklaraištį su kostiumu. Jis nevilkėjo palto.


Jis įėjo į patalpą, kurioje prie stalo su žemėlapiu buvo susirinkę aukšto rango karinio jūrų laivyno asmenys. Supratau, kad jie diskutuoja ir informuoja prezidentą apie kai ką. Man nebuvo parodyta apie ką visa tai. Pamaniau keista, jog Trumpas asmeniškai atvyko į laivą padiskutuoti apie kažką, ką būtų galima padaryti telefonu. Nepaisant to, tai buvo labai svarbus susirinkimas. Paklausiau Jėzaus, ar jie turi žinių apie galimą ataką ir Jis pasakė: "Taip."


Kokia žinutė žmonėms? "Tikintieji, toliau melskite išminties ir apsaugos prezidentui Trumpui." Dar kas nors? Jėzus davė man ištrauką iš 2 Metr 7:14 - "Jeigu Mano tauta, vadinama Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos Mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, Aš išgirsiu Savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/04/28/vision-156-continue-to-pray-for-wisdom-and-protection-of-president-trump/