Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 13 – Meteorai trenkiasi į Žemę / Suspaudimas / 6-asis antspaudas?

2018 m. sausio 24 d.

 

Aš visada būnu Sosto patalpoje su Jėzumi.

 

Nuėjau pažiūrėti į ekraną. Mano vaizdas buvo panašiai kaip iš palydovo, tik kiek arčiau Žemės. Mačiau akmeninius ugnies kamuolius kaip meteorus iš kosmoso krentančius į Žemę. Jie po savęs paliko dūmų kelią panašiai kaip po raketos paleidimo iš ankstesnio regėjimo (Nr. 5). Jie labai viską nuniokojo. Aš supratau, jog tai buvo dalis Dievo rūstybės.

 

Aš paklausiau Jėzaus: “Kaip kas nors gali tai išgyventi?” ir Jis atsakė: “Nedaugelis”. Tai buvo regėjimo pabaiga.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/01/24/vision-13-fireballs-of-rock-hit-the-earth/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Galbūt susijusi šv. Rašto ištrauka:

 

"Septyni angelai, turintys septynis trimitus, pasirengė trimituoti. Ir sutrimitavo pirmasis. Ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju, ir pabiro žemėn. Ir išdegė trečdalis žemės, ir sudegė trečdalis medžių, ir visa žalia žolė nusvilo. Sutrimitavo antrasis angelas. Ir tartum didžiulis kalnas, liepsnojantis ugnimi, buvo sviestas į jūrą. Trečdalis jūros pavirto krauju, trečdalis jūros padarų, turinčių gyvybę, išgaišo, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti. Ir sutrimitavo trečiasis angelas. Tada iš dangaus nupuolė didelė žvaigždė, liepsnodama tarsi deglas, ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. Žvaigždės vardas yra Metėlė. Ir pavirto trečdalis vandenų metėle, ir daugybė žmonių numirė nuo apkartusio vandens." (Apr 8:6-11)